2022. szeptember 28., 15:45
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Csaknem négyszázan kértek hatósági igazolást Szentendrén szeptember 27-éig a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez, és a kérelmek túlnyomó többségét fel is dolgozta a hivatal. Mivel a szolgáltatók a következő havi számlák kiállításánál a hó végéig beadott igazolásokat veszik figyelembe, azoknak, akiknek már elkészült az igazolása, de még nem kapták meg postai úton, személyes megjelenés esetén egy példányt átvehetnek a Hatósági Irodán.

Szeptember 9-én jelent meg a Magyar Közlönyben és 12-től hatályos a családi fogyasztói közösségek gázkedvezményére vonatkozó kormányrendelet, mely a kedvezmények igénybevételét jegyzői igazoláshoz köti. (Korábbi cikkünket IDE kattintva olvashatja, a Kérelem és nyilatkozat a családi fogyasztói közösségeknek c. nyomtatvány IDE kattintva tölthető le.)

Szentendrén a Hatósági Iroda a beérkezett kérelmeket 8 napon belül elbírálja és az igazolást kedvező elbírálás esetén kiállítja, postázza. Tekintettel arra, hogy közeleg a hónap vége és az igazolások beadási határideje, azok, akik időben beadták kérelmüket, de az igazolásukat még nem kézbesítette a posta, személyesen átvehetnek egy példányt a Hatósági Irodán.

Fontos ismerni az igazolás kiállításának feltételeit, vagyis azt, milyen feltételekkel tekinthető önálló rendeltetési egységnek egy lakrész. Ezt az Országos Településrendezési és Építési Követelményeket (OTÉK) tartalmazó kormányrendelet szabályozza. 

OTÉK: 105.§:

„105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

1. melléklet 95. pont:

„95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 4/A. alcím 7/A.§ (11) bekezdése szerint, amennyiben az egyetemes szolgáltató, a hatóság illetve a felügyeleti szerv észleli, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, abban az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

A hatósági igazolásért keressék a Hatósági Irodát, amennyiben abban van szükségük segítségre, hogy eldöntsék, az OTÉK előírásai szerint is két (vagy több) lakásnak minősül-e az épületük, forduljanak a Főépítészi Irodához.