2022. szeptember 12., 18:11
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A szeptember 9-én este megjelent Magyar Közlönyben több, az energiakrízisre reagáló kormányrendelet jelent meg. Egyebek mellett a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó gázkedvezményekre is rendeletet alkotott a kormány, amely szeptember 12-től hatályos. Mivel a rendelet nem tartalmaz eljárásrendet, ezért a Jegyzői Iroda irányításával a Polgármesteri Hivatal munkatársai egy nap alatt kidolgozták a helyi eljárásrendet és elkészítették a kérelem és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozat nyomtatványokat.  

Kérelem és nyilatkozat a családi fogyasztói közösségeknek (nyomtatvány) >>>

  • A kérelem hiánytalan és teljes körű benyújtását követő 8 napon belül a Jegyző hatósági bizonyítványban igazolja a lakás(ok) számát.
  • Ez a hatósági bizonyítvány csak és kizárólag a kedvezményes földgázár igénybevételét biztosíthatja, semmilyen más, egyéb eljárásra vonatkozóan, illetve arra kihatóan adatot nem igazol.
  • Az igazolás kiadása iránti eljárás nem minősül kötelező elektronikus eljárásnak, a kérelmeket az Ügyfélkapun, illetve ezen kívül postai úton, vagy személyesen a Városi Ügyfélszolgálaton (Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér ház” »»»), továbbá ügyfélfogadási időben a Hatóság Irodán is benyújthatja.
  • Az Ügyfélkapun történő ügyintézés is elfogadott és támogatott ügyintézési forma.
  • Tekintettel arra, hogy a városban rövid időn belül százas nagyságrendben várható a kérelmek beadása és feldolgozása, gyorsított ügyintézésre ebben az esetben nincs mód.
  • A kérelmeket 2022. szeptember 13. (kedd) napjától tudjuk fogadni.
A rendelet értelmében, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de maximum négy önálló rendeltetési egység, lakás található, akkor az önkormányzat jegyzőjének (mint eljáró hatóságnak) kérelemre nyolc napon belül hatósági bizonyítványt kell kiállítania az ingatlanban lévő lakások számáról. A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, a bizonyítványt kiállító hatóságnak azt kell feltételeznie, hogy az építményben létesített lakások kialakítása jogszerűen történt. A bizonyítvány kiállításához a jogszabályi korlátozások betartását nem vizsgálják, erről a kérelmet benyújtónak kell nyilatkoznia. A hatósági bizonyítvány birtokában – egy közös mérőóra esetén is – ahány lakás szerepel az okiraton annyival szorozható a kedvezményes áron elérhető gázmennyiség.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló kormányrendelet szerint: a szolgáltató a kedvezményt a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan.

9. § (1) A lakossági fogyasztó az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron. Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázása, valamint az azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározást kell alkalmazni.

fotó: nyugat.hu