2023. április 28., 13:28

A város vezetői, érzékelve az Oroszország Ukrajna elleni területszerző háborúja miatt sokszorosára emelkedett energiaköltségeket, illetve a kiugróan magas hazai inflációt, a szociális rendelet módosítására tettek javaslatot a képviselő-testületnek, amelyet az el is fogadott. Cikkünkben a május 1-jén hatályba lépő rendelet legfontosabb változtatásait foglaltuk össze, a teljesség igénye nélkül.

A változtatásra a fentiek mellett azért is szükség volt, mert az állami szociális támogatások igénybevételéhez előírt jövedelmi határokat a kormány nem módosította, így sokan kiestek ebből az ellátási formából. 

A rendeletmódosítás egyik fontos része ezért, hogy az önkormányzat által adható támogatásokhoz előírt jövedelmi határokat megemelték, illetve új támogatási formákat vezettek be. Az utóbbiak a következők: hajléktalan személyek rendkívüli települési támogatása, gyermekvédelmi támogatás, iskolakezdési támogatás, köztemetés. Az új, illetve a már korábban is meglévő támogatási formák jövedelmi határai, illetve az egyéb részletszabályok a következők szerint alakulnak.

Lakásfenntartási támogatás esetén a korábbi egy főre jutó 71250 forintos jövedelmi határt, illetve a havi támogatás 2500 forintos alsó határát jelentősen megemeli a mostani módosítás. Így a jövedelmi határt 85500, egykeresős család esetén 99750, egyedül élő esetében pedig 142500 forintra emeli abban az esetben, ha a családban senkinek sincs vagyona. A támogatás a jövőben fix összegként havi 5000 forint, amely továbbra is áram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz nyújtható természetbeni formában.

A fűtési támogatás esetében továbbra is marad az a kitétel, amely szerint az a háztartás kaphatja, ahol a fűtési költség meghaladja a család összjövedelmének 20 százalékát, de a jövedelmi határok itt is hasonló mértékben emelkedtek, mint a lakhatási támogatás esetén. A támogatás mértéke változatlanul havi 10000 forint, amely természetbeni támogatásként hat hónapon keresztül jár a családnak. 

A rezsinövekedés miatti települési támogatást a veszélyhelyzet fennállása miatt továbbra is fennmarad, de már nem kötődik időtartamhoz az áram esetén 30000, gáz esetén 60000 forintos összeg, mert az átalány díjat fizetők a korábbi szabályok szerint esetleg kieshettek belőle.

Gyógyszertámogatás szabályainak változtatása 42750 forint egy főre eső jövedelemről 99750 forintra emelte az igénylési határt, egyedül élő esetében pedig 57000 forintról 114000 forintra. Mindkét esetben akkor jár a havi legfeljebb 10000 forintos támogatás, ha az ellátás összege nagyobb, mint 7125 forint. 

Az eseti települési támogatás esetében az új szabályok a jövedelmi határt 37050 forintról 62700 forintra, egy keresős család esetében 42750 forintról 74100 forintra emeli. A támogatás összege kétszer 20000 forint. Emellett elemi kár esetén a polgármester 114000 forintos egyszeri támogatásról is dönthet.

A korábban nem létező gyermekvédelmi támogatás annak jár, akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85500, egyedülálló esetén a 114000 forintot. Az egyszeri támogatás összege gyermekenként 20000 forint.

A korábban szintén nem létező iskolakezdési támogatás jövedelmi határai megegyeznek a gyermekvédelmi támogatásnál alkalmazottakkal. Azok a családok kaphatják, ahol a háztartásban 18. életévét be nem töltött, a nappali oktatásban, illetve 18 és 23 év közötti középfokú oktatásban részesülő gyermek él. Az új támogatási forma összege gyermekenként 20000 forint.

A temetési támogatás esetében a jövedelmi határokat 37500 forintról 99750 forintra, egykeresős család esetében 42750 forintról 114000 forintra emeli a módosítás, a támogatás összegét pedig 17200 forintról 40000 forintra.

A korábban ugyancsak nem létező, hajléktalan személyek rendkívüli települési támogatását az kérheti, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, Szentendre településszintű lakóhellyel rendelkezik, bejelentett lakóhelye a 2000 Szentendre, Szabadkai út 11. szám alatti hajléktalanszálló, és akinek a megélhetése más módon azért nem biztosított, mert nincs jövedelme, vagy jövedelem esetén az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 42750, egyedül élő esetében a 48450 forintot. A 7000 forintos támogatás évente háromszor igényelhető.

Változtatást jelent az is, hogy amennyiben a köztemetéssel eltemetett személy hozzátartozójának egy főre jutó jövedelme nem éri el a 42750, egyedül élő esetén az 57000 forintot, akkor a temetési költségeknek csak a felét kell kifizetnie. Akinek pedig az egy főre jutó jövedelme nem éri el a 28500, egyedülálló esetén a 42750 forintot, az teljesen mentesül a költségek alól.

Végül a módosítás szerint a gyermekintézmény térítési díjának átvállalásához kapcsolódó jövedelemhatár is megemelkedik, 57000 forint egy főre jutó havi jövedelemről 85500 forintra.