2017. június 9., 16:53

2017. június 15-én tartja a képviselő-testület soros ülését, melyen mások mellett a lakásrendelet módosításáról, a vízi közművek állami tulajdonba bocsátásáról, a parkolási rendelet módosításáról és ingatlanértékesítésekről is döntenek a képviselők.

Várhatóan módosítja júniusi ülésén a lakásrendeletet a képviselő-testület. A cél egy igazságosabb rendszer kialakítása, melyben a lakbér arányosan viszonyul a jövedelmekhez. A szociális helyzet alapján történő bérbeadásnál jelenleg a jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminimumhoz (kétszeres illetve négyszeres szorzó) van igazítva, melynek összege – 28.500 Ft/hó – 8 éve nem változott. Ugyanakkor a jövedelmek és nyugdíjak emelkedésével azok a bérlők, akik a megállapított határt – akár 1 Ft-tal – átlépik, költségelvű lakbért kötelesek fizetni, mely a szociális lakbér 2,5-szerese. Ezért szükséges a jövedelem emelkedéssel egyenes arányos bérleti díj emelkedés kidolgozása.

Az előterjesztés szerint téma lesz a szociális helyzet alapján történő bérlői jogosultság feltételeinek módosítása is, hogy olyanok is jelentkezhessenek szociális pályázatra, akik jelenleg ugyan nem Szentendrei lakosok, de 5 éve Szentendrén dolgoznak, továbbá 1 pályázó egyidőben legfeljebb 3 lakásra pályázhasson, valamint maximum 3 hónap köztartozás mellett is jogosult legyen pályázni.

Piaci lakásoknál a bérleti időtartam 10+ 5 év határozott időre emeléséről tárgyalnak majd a képviselők – elsősorban az elvárt beruházás nagysága miatt.

A Fő térre érkező áruszállítási, szolgáltatási behajtási engedélyekhez kapcsolódó időkorlát meghatározása miatt tervezik módosítani a parkolásról szóló városi rendeletet. A cél, hogy a turisták által leggyakrabban látogatott és a rendezvényekkel leginkább érintett területen kevesebb gépjármű jelenjen meg napközben, csökkentev az érintett területek levegő- és zajszennyezettségét, fokozva a területen lakók és a látogatót elégedettségét.

A képviselők elé kerül a júniusi ülésen a vízközmű vagyonelemek állami tulajdonba adásáról szóló előterjesztés is. A szennyvízelvezető és -tisztító, közműves ivóvíz ellátást szolgáló létesítmények tulajdonjoga a törvény erejénél fogva a tulajdonos önkormányzattól térítésmentesen 2017. július 1-én a magyar államra száll. A vagyonelemek átadás-átvételéhez szükséges intézkedésekről dönt a következő ülésén a testület.

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tett közzé a Duna korzó 919/1 hrsz-ú (természetben Bolgár-Kertész utcai parkoló) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére. A pályázati kiírásban a város feltételül szabta, hogy az ingatlanon lakóépület nem létesíthető, azt kizárólag intézményi funkció (iroda, kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely, vendéglátás stb.) megvalósítására lehet hasznosítani. További kikötés volt, hogy az ingatlanon a fő rendeltetéshez szükséges parkolóhelyen felül legalább további 100 db közhasználat céljára szolgáló parkolóhely létesüljön, amelyeket az önkormányzat előre rögzített áron vásárol majd meg. Határidőre egy érvényes pályázat érkezett, amely irodaház megvalósítását tartalmazza több mint 100 db (melyből minimum 75 parkolóhely fedett kialakítású) felszín alatti, prémium parkolóhely létesítésével. A pályázatról a testület júniusi ülésén dönt.

Több éve próbálta értékesíteni a város a 4829 hrsz-ú, természetben az Ady E. út 88. sz. alatt lévő kivett lakóház, udvar megnevezésű, régóta használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlant, a felhívásra most érvényes pályázat érkezett. A felhívásban a város kizárta az ingatlanon lakófunkció létesítését (bár ezt az jelenlegi építési szabályzat lehetővé tenné), a pályázati kiírás kifejezett célként jelölte meg kereskedelmi-szolgáltató funkció létesítését, települési alközpont kialakításának lehetősége végettt.

Végleges megoldást talált az önkormányzat az Ipar utcai, részben illegális hulladéktelep teljes felszámolására. Ennek megvalósításáról zárt ülésen tárgyalnak a képviselők. A tárgyban az önkormányzatnak nincs hatósági jogköre, az illetékes hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya. Az előterjesztés szerint e hatóság számára előlegezné meg az önkormányzat az Ipar utcában felhalmozott hulladék elszállításának költségét.

A képviselő-testület 275/2015. (X.8.) Kt. sz. határozatával elfogadta Szentendre Város Településfejlesztési Koncepcióját, amelyre alapozottan elkészült a város településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Tervének, Szentendre Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének) véleményezésre szánt egyeztetési anyaga. A partnerségi egyeztetés során érkezett észrevételek mindegyikét megvizsgálták. A tervezet államigazgatási és partnerségi véleményezése lezajlott, a véleményezési szakasz lezárásáról júniusi ülésén dönt a képviselő-testület.

A Helyi Építési Szabályzatot a Skanzen bővítése miatt módosították, ez a téma is a képviselők elé kerül június 15-én.

 

 

 

« 2022. december » loading...
h K s c p s v
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
sze 07

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
sze 07

Advent Szentendrén

2022. 11. 26. - 2023. 01. 08.
sze 07

Bubán Róza: Kontraszt – kiállítás

2022. 12. 02.. 18:00 - 2023. 01. 09.. 18:00
sze 07
sze 07

Csontó Lajos: Egybeesés – kiállítás

2022. 12. 03.. 08:00 - 2023. 03. 31.. 17:00
csü 08
pén 09
szo 10

Adventi kézműves délelőtt

december 10.. 10:00 - 12:00
pén 16

Karinthy Ferenc: Dunakanyar

december 16.. 18:00
szo 17
szo 17
pén 30

Karinthy Ferenc: Dunakanyar

december 30.. 18:00
szo 31

Óévbúcsúztató séták a belvárosban

december 31.. 11:00 - 14:00