2023. szeptember 15., 17:23

A szeptemberi testületi ülésen több fontos témát tárgyalt a testület. A SPAR beruházással kapcsolatos hír, hogy a korábbiakkal ellentétben a Mol mégis megtartja és felújítja a Vasúti villasoron található töltőállomást. Az ülés résztvevői, illetve az online közvetítés nézői azt is megtudhatták, hogy százmilliós plusz adóbevétel érkezett az önkormányzat számlájára, illetve hogy 129 milliót spórolt meg az önkormányzat, amit a második félévben tud majd felhasználni. Ez utóbbi többek között annak köszönhető, hogy az éppen nem használt pénzösszeget rövidebb, hosszabb időre lekötötte az önkormányzat. 

Az első napirendi pontban a városrészi költségvetésről szóló beszámolót hallgatta meg a testület. A bevezetőben a polgármester elmondta, a részvételi demokrácia jegyében a fejlesztésekről szóló döntésekbe sikeresen vonták be a szentendreieket. Hozzátette, bár szeretnék az ingatlanadó teljes, mintegy ötszázmilliós összegét erre a célra költeni, de a szolidaritási hozzájárulás címén jövőre a kormányzat által elvont 534 milliós kormányzati elvonás miatt nem áll rendelkezésre ekkora forrás. Ezzel együtt a 2023-as 70 milliós keretösszeg 2024-ben 100 millióra emelkedik majd. Újdonság, hogy 2024-ben a fiatalokat is szeretnék bevonni a programba, egyelőre kísérleti jelleggel, amelyben a városra költhető 5 millió forint sorsáról dönthetnek majd az öt szentendrei középiskola 17-18 éves diákjai. Szintén változás, hogy már idén ősszel elindul a program, így a kiválasztást követően már jövő tavasszal elindulhatnak a beruházások. A testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

A következő napirendi pontban az Aquapalace Kft. üzleti tervének módosításáról tárgyaltak a képviselők. Fülöp Zsolt polgármester elmondta, erre azért került sor, mert az állami támogatással együtt sem elegendő az intézmény fenntartására a rendelkezésre álló forrás. Ennek oka: nem jönnek olyan tempóban a bevételek, ahogy korábban remélni lehetett. Egyre kevesebb gyermeket íratnak be úszni az egyesületekhez, illetve egyre kevesebb felnőtt veszi igénybe a szolgáltatást, így az egyesületek kevesebb pályát bérelnek, ezért alacsonyabb a tervezettnél az ebből befolyó bevétel. Az így kieső bevétel 33 millió forint, a háromszorosára emelkedett rendszerhasználati díj pedig 26 millió forint plusz kiadást jelent, a felújítások 22 millió forintba kerültek. Ezért a határozat szerint 90 millió forint többlettámogatást nyújt at önkormányzat az intézménynek a 2023. évi tartalék terhére. A polgármester arról is beszélt, hogy az OTP Bank tao támogatásként 80 millió forintot ajánlott fel az önkormányzat által kijelölt Kópé Egyesületnek, amit az önkormányzat 30 millió forinttal egészített ki. Egyelőre azonban nem született döntés annak elfogadásáról, remélhetőleg arra még ebben az évben sor kerül, így az összeget a Aquapalace Kft. fel tudja majd használni. A határozati javaslatokat elfogadták.

100 millió forintot spórolt meg a VSZ

Ezt követően a VSZ Zrt. első féléves beszámolóját hallgatták meg a képviselők, amelyből kiderült, 100 millió forintot spórolt meg az intézmény, ezt a második félévben minden bizonnyal fel fogja használni. A VSZ Zrt. tevékenységével kapcsolatosan az is kiderült, hogy az új rendszerben a hulladékudvar időpontfoglalási rendszerben működik, ezért időnként torlódás alakul ki. Ennek kezelésére vizsgálják annak lehetőségét, hogy legyenek esetleg olyan időszakok, amikor nincs időpontfoglalás. Időpontot online és telefonon is lehet foglalni. Az előterjesztést egyhangúlag fogadta el a testület, csakúgy, ahogy testület rábólintott a hulladékátrakó működtetésével kapcsolatosan kötött szerződésre is.

A villamosenergia beszerzésről is döntött a testület. A polgármester elmondta, az MVM arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 2024-2025. évben 79 Ft/kwh áron tudja szolgáltatni az áramot. A másik lehetőség, hogy közbeszerzést ír ki az önkormányzat, amely a közbeszerzési szakértő szerint a szolgáltató által ajánlottnál kedvezőbb árat is eredményezhet. Ha mégsem, akkor még mindig ott van az MVM ajánlata. Bármelyik megoldás is lesz sikeres, arra még mindenképpen rájön majd a rendszerhasználati díj. A testület egyhangúlag az egy éves, fix áras közbeszerzés kiírása mellett döntött. 

A következő napirendi pontban a fenntartható klíma akciótervet is egyhangúlag elfogadta a testület.

Az Interreg Európa pályázati programon a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár a digitális könyvtár továbbfejlesztésével indul el. Siker esetén első lépésben fejlesztésekre kerül sor, majd annak működtetését is fedezi az elnyert összeg egy bizonyos ideig. A teljes pályázati összeg 800 ezer euró. Az önkormányzat a gyógynövény és fűszerkerttel indult volna Pozsonnyal közösen, a két városnak azonban nem sikerült határidőre összehangolni a pályázati elemeket, ezért jövőre indulnak a pályázaton. A könyvtár pályázati indulását egyhangúlag támogatta a testület.

Ingatlanok hasznosításáról is döntöttek a képviselők. Elsőként arról, hogy a Fő téren található posta üzemeltetésére kiírt, de sikertelen pályázatot újra kiírják, ezúttal úgy, hogy nem kötelezik postai szolgáltatásra a pályázókat. Az előterjesztést egyhangúlag fogadta el a testület. A Városház tér 4. alatti ingatlant pedig a rendelőintézet felújítja és használatba veszi, amelyért kedvezményes, 100 ezer forint díjat számol az önkormányzat. A testület 14 igennel fogadta el az előterjesztést.

Paprikabíró utca 22. alatti ingatlan bérlője – aki színvonalas pékséget és éttermet szeretne nyitni az ingatlanban – azt kéri, hogy a korábban megállapítottnál magasabb felújítási összeget írhasson le a bérleti díjból, mert a felújítás során derült ki, hogy az épület sokkal rosszabb állapotban van, mint azt korábban vélni lehetett. A testület 14 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. Hasonló kéréssel fordult az önkormányzathoz a Fő tér 16. szám alatti ingatlan bérlője. A képviselők 14 igen és 1 nem szavazattal elfogadták ezt az előterjesztést is.

A Dömörkapunál tervezett lovasturisztikai fejlesztés megakadt, ezért az önkormányzat az ingatlant értékesítésre jelöli ki, hogy az új tulajdonos egy másik pályázatban megvalósíthassa a lovasturisztikai beruházást. A bírálatnál ezt a kötelezettséget mindenképpen figyelembe veszik majd. Az előterjesztést a testület 10 igen és 5 tartózkodás mellett elfogadta. Ugyancsak értékesítésre jelölt ki két ingatlant az Alkony közben. Miután most már szilárd útburkolattal rendelkezik az utca, megemelt becsértéken hirdeti meg az önkormányzat a két ingatlant. A testület 9 igen és 6 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. Ugyancsak értékesítésre jelölte ki a Szentendrei Kisállatkert Alapítvány számára a 6860 hrsz. ingatlant azzal, hogy a szerződés akkor lép életbe, ha sikeresen pályázott az alapítvány a tervezett fejlesztésre. A testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 

129 millió forint maradvány az önkormányzatnál

Magyar Judit alpolgármester a következő napirendi pontban a költségvetési rendelet második módosításáról elmondta, már a költségvetés elfogadásakor is tisztában volt azzal mindenki, hogy a számtalan bizonytalanság miatt módosítani kell. Korábban az első módosításra már sor került. A mostani módosítás egyik fontos eleme, hogy az önkormányzati maradvány összeg 129 millió forintját tartalékba helyezik, az intézmények maradványait pedig betervezik az idei működésbe. Kiemelte, a TDM törzstőkéjét is rendezni kell, így az is bekerült a mostani módosítások sorába. Jó hírként említette, hogy 100 millió forint plusz adóbevételt „termelt” az adócsoport, amiért elismerés illet mindenkit, akinek ebben része volt. Fontosnak nevezte egy újabb bölcsődei vízesblokk és a hozzátartozó lefolyórendszer rekonstrukcióját is. A finanszírozást illetően kiemelte, hogy az önkormányzat mostanáig nem vett fel folyószámlahitelt. Ennek jelentőségét az adja, hogy a kiugróan magas kamatkörnyezet miatt bármilyen hitel felvétele jelentős plusz kiadást jelentett volna. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az intézmények vezetőit arra kérték, forráshiány esetén elsőként az önkormányzathoz forduljanak a hitelköltségek elkerülése végett. Erre több esetben is sor került. Felhívta a figyelmet, hogy a mostani forráshiányos időszakban plusz bevételt jelentett az éppen szabad önkormányzati pénzeszközök lekötése. Ez esetben a magas kamatok kifejezetten jól jöttek, hiszen így a tervezett 25 millió forint helyett 35 millió forint kamatbevételt könyvelhetett el az év első nyolc hónapjában az önkormányzat. A testület 10 igen 4 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

Ezt követően a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítását 12 igen és 3 nem szavazattal fogadták el a képviselők.

A Fidesz-frakció a lokálpatriotizmus erősítéséről szóló rendelet módosítására tett javaslatot. Laárné Szaniszló Éva a javaslatot ismertetve elmondta, a szentendrei lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók esetében ne a Szentendre Közlekedési Kártya, hanem a sokkal kedvezőbb vármegye bérlet árát térítse meg az önkormányzat. A javaslat elfogadásával jelentős összeget takarít meg az önkormányzat. A társadalmi vita során érkezett egy javaslat, hogy az összes pedagógusra és az oktatásban dolgozókra is terjesszék ki a támogatást. Az előterjesztő a javaslatot befogadta azzal, hogy a polgármesteri hivatal megvizsgálja annak hatásait, és egy hónap múlva ismét tárgyalnak róla. Bár mindenki támogatta az elképzelést, arról vita alakult ki, hogy a vármegye bérletre érvényes-e az a megállapodás, amelyet az önkormányzat, az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Volán között létrejött a Szentendre Közlekedési Kártya elfogadásával kapcsolatosan kötött. Az is kérdésként vetődött fel, hogy a társadalmi vita során felvetett javaslat hozzávetőlegesen hány pedagógust és oktatásban dolgozót érinthet, és annak mekkora a költségvetési kihatása. Magyar Judit ügyrendi javaslatot tett arra vonatkozólag, hogy ezek tisztázásáig vegyék le a javaslatot a napirendi pontok sorából, és az októberi testületi ülésen tárgyalják újra, immár a hiányzó információk birtokában. A testület az ügyrendi javaslatot 10 igen 1 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta, azaz egy hónap múlva újratárgyalják a javaslatot. 

Bursa Hungarica: félmillió forint a rászoruló fiatalok oktatási támogatására

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Megállapodás módosítását egyhangúlag megszavazta a testület. Ennek lényege, hogy Pomáz kilép a szervezetből, Érd pedig belép oda. Szentendre az idei év végéig marad tag, utána tagsága megszűnik a szervezetben.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírását is egyhangúlag megszavazta a testület. Eszerint 2024-ben 500 ezer forintos pénzügyi kerettel írja ki a pályázatot az önkormányzat.

A következő napirendi pontban a testület a VSZ Zrt., az Aquapalace Kft., a Kult Kft, és a TDM könyvvizsgálójának a Két Calculus Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t egyhangúlag választotta meg a 2023. 2024. és 2025. üzleti évre.

Néhány idejét múlt, illetve állami jogszabály által felülírt önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről is egyhangúlag döntöttek a képviselők.

A fogyatékkal élők nappali ellátásáról szóló előterjesztésről is tárgyaltak a képviselők. A korábbi szolgáltató felmondta a szerződést, az önkormányzat ezért több megoldási lehetőséget is mérlegelt, köztük Budakalásszal és Pomázzal közös megoldás lehetősége is felvetődött, de végül egyik sem vezetett eredményre. Végül az a javaslat született, hogy a Református Szeretetszolgálattal szerződjön az önkormányzat. Ennek haszna, hogy a szeretetszolgálat szállítási kapacitással is rendelkezik, ami ebben az esetben kiemelten fontos. A javaslatot egyhangúlag elfogadta a testület.

A következő napirendi pontban külkapcsolatokkal foglalkozó tanácsnok beszámolóját is egyhangúlag fogadta el a testület, majd ugyancsak egyhangúlag fogadta el a lejárt határidejű önkormányzati határozatokról szóló beszámolót. 

A Mol is beszáll a SPAR beruházásba

Ezt követően a testület meghallgatta a két ülés között történtekről szóló, valamint a testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, illetve a népjóléti ügyekben átruházott hatáskörökben tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. A SPAR projektről szóló tájékoztató ismertetésekor a polgármester kiemelte, a Mol – korábbi döntését megváltoztatva – úgy döntött, mégsem zárja be a Vasúti villasoron található töltőállomását, illetve hogy fejleszteni fogja azt. Így a Mol is beszáll a SPAR projektbe. Ez már csak azért is fontos, mert a Mol kút felől szolgalmi jogot használva történik az új áruházba az áruszállítás. Amennyiben aláírják az ezzel kapcsolatos szerződést, az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményez a fejlesztés második lépcsőjével kapcsolatos együttműködésről. A polgármester azt is elmondta, bár jelentős beruházásról van szó, csak egyetlen fát kell kivágni.

A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs tevékenységével kapcsolatos beszámolót is meghallgatott a testület. Ebben részletesen szerepel, hogy az önkormányzat, illetve intézményei milyen lépéseket tettek, illetve milyen tervek készültek az energiafelhasználás drasztikus csökkentésére. Arról is szó esik a beszámolóban, hogy újabb jelentésre majd akkor kerül sor, ha az elkészült tervek alapján valamiféle beruházásra vagy takarékossági intézkedésre kerül sor. A testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Ezt követően a háziorvosi ügyelet ellátásáról szóló tájékoztatást hallgatott meg a testület. Eszerint a háziorvosi ügyeletet Pest megyében várhatóan jövő év februárjában veszi át az állam. Miután a korábbi szolgáltatóval kötött szerződés lejárt, a háziorvosokkal történt egyeztetést követően az önkormányzat úgy döntött, jövő februárig hétköznapokon reggel 8 és délután 5 között a háziorvosok látják el az ügyeleti feladatokat, hétköznapokon délután 5 és másnap reggel 8 óra között, illetve hétvégén pedig a korábbi szolgáltató. A változtatásra ezért került sor, mert a szolgáltató jelentősen megemelte a szolgálatás fejében kért díjat. 

Decemberben indul a szentendrei mobil applikáció

A szentendrei mobilapplikációról szóló tájékoztatást szintén meghallgatták a képviselők. A beszámoló szerint a szerződéskötésre szeptember 15-én kerül sor, majd november végéig folyamatosan töltik fel az applikáció moduljait, illetve zajlik a tesztelés. Az alkalmazás átvételére november 30-án kerül majd sor, és december elsején indul az éles szolgáltatás. Az applikációban olyan modulok találhatók meg, mint városi hírek, virtuális városkártya fizikai kártya opcióval, lakcímkártyás regisztrációval. Az elfogadóhelyek saját jelszavas felületen töltik fel tartalmaikat, akciókat, heti menüt, fotókat stb., és saját mobil eszközön olvassák le a város kártyát. De akár városi eseményre is lehet majd jegyet vásárolni az applikáció segítségével, továbbá problémák (kátyú, vadkár stb.) bejelentésére is alkalmas, illetve a lakcímkártyával regisztráltak számára utca és városrész szintű push üzenetek, valamint szavazás és kérdőívezés lehetősége is nyitva áll majd.  

Az ülés végén került sor az interpellációk megtárgyalására. Laárné Szaniszló Éva korában egy-egy interpellációt nyújtott be a polgármesternek, illetve Pilis Dániel alpogármesternek. A képviselő nem olvasta fel sem az interpellációt, sem az arra adott választ. Az alpolgármester által adott választ a képviselő elfogadta, a polgármesteri választ viszont nem. Utóbbit a testület 10 igen 1 tartózkodás és 4 nem szavazattal elfogadta. A képviselő a mostani ülésre is benyújtott egy interpellációt a polgármesterhez, és az arra adott választ szintén nem fogadta el. A testület ez utóbbit 10 igen és 5 nem szavazattal elfogadta.

A Pannónia-tó védelmében

Újra napirendre került a Pannónia-tó ügye. Mint arról többször hírt adtunk, a képviselő-testület júliusi döntése alapján elindult a 375/3 helyrajzi számú ingatlan, a Pannónia-tó helyi védetté nyilvánításának eljárása. A vitatott jogi helyzet miatt a testület júliusban úgy foglalt állást, hogy ha a 2011-es, illetve a 2018-as, illetve a későbbi egységes szerkezetbe foglalt rendeletek eljárásjogi hibájuk ellenére fennáll a tó védettsége, visszavonják a védettségi eljárás elindítását.

A képviselő-testület szeptemberben sürgősségi indítványként tárgyalta meg a tájékoztatót az elmúlt hetek fejleményeiről. Az önkormányzat a jogi helyzet tisztázása érdekében megkeresett több illetékes hivatalt, hatóságot, de egyelőre még nem érkezett meg minden válasz. Ezzel párhuzamosan újabb egyeztetésre került sor a terület tulajdonosával, aki „iroda, gazdasági-kereskedelmi, bemutatóterem” funkciójú ingatlanfejlesztést tervez, de a Pannónia-tó természetes állapotának megőrzése érdekében hajlandó a tulajdonában álló, más helyrajzi számokon szereplő területen megvalósítani a terveket.

Kiss Gabriella főépítész bevezetőjében egyebek mellett elmondta, hogy jelenleg a tavat jogszerűen feltölteni nem lehet, mert ahhoz vízjogi engedély kell. Ilyen engedély az önkormányzathoz nem érkezett, illetve a tulajdonos sem mutatta be. A részletek boncolgatása során – ügyrendi javaslatra – zárt ülésen folytatták a napirend megvitatását.

A témához kapcsolódik, hogy időközben a Zöld Civil Szentendre aktivistái, akik elsőként figyeltek fel a tó esetleges feltöltésének veszélyére, levélben megkeresték a Pest Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát a tó jogi helyzetének tisztázása érdekében. Azt a választ kapták, hogy „A Pannónia-tó, mint védett természeti érték ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez az önkormányzati rendeletet módosítani szükséges.”  A szervezet állásfoglalást kért a Duna-Ipoly Nemzeti Parktól (DINPI) is. A részletes válaszlevélben a DINPI jogi érvelést sorakoztatott fel amellett, hogy miért tekinthető védettnek a tó, többek közt felhívta a figyelmet a jövő nemzedékek szószólójának helyi védett természeti területekkel kapcsolatos elvi állásfoglalására (AJB-1965/2022.), mely szerint „a természeti védettség ténye nem kérdőjelezhető meg pusztán a védettséget megállapító önkormányzati rendelet egyes tartalmi, vagy részbeni formai hiányosságai miatt.”

Fülöp Zsolt polgármester is több alkalommal hangsúlyozta: a védetté nyilvánítási szándék egyértelmű, a kapcsolódó iratok szövegezése (pl. a Szentendre helyi védett természetvédelmi területeinek 2008-as felülvizsgálata c. dokumentum, illetve az ahhoz tartozó térképmelléklet) és a GPS-koordináták is ezt támasztják alá. A képviselő-testület mindent megtesz annak érdekében, hogy a tó ökológiai értékeit megőrizve természetes állapotában maradjon meg.