2023. december 14., 19:37

Karácsonyi adománygyűjtés, belső ellenőrzési terv, a parkolási és behajtási rendelet módosítása, az adóiroda kiváló teljesítménye, vezetőváltás az FMC-ben. Ezek voltak a 2023 utolsó testületi ülésének legfontosabb témái.

Az ülésen három képviselőtársához hasonlóan betegség miatt Fülöp Zsolt polgármester sem tudott részt venni, az ülést helyette Pilis Dániel alpolgármester vezette. (A testület munkáját a város Facebook-oldalán ezúttal is online követhették az érdeklődők – a felvétel utólag is megtekinthető.)

A decemberi testületi ülést több sürgősségi indítvány tárgyalásával kezdték a képviselők. Elsőként zárt ülésen tárgyalták az FMC igazgatójával kapcsolatos indítványt. A Szentendre.hu rendelkezésére bocsátott határozat szerint: 2024. január 31. napjával közös megegyezéssel megszűnik Prosek Zoltán igazgató munkaviszonya, az igazgatót december 14-től felmentik a munkavégzés alól, és az igazgatói poszt betöltéséig dr. Lauter Éva igazgatóhelyettest bízzák meg az intézmény vezetésével.

Megválasztották a Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját, és szintén sürgősségi indítványként tárgyaltak a képviselők a jövő év villamosenergia-beszerzésről. Ennek értelmében az önkormányzat és intézményei a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által lebonyolított keretmegállapodásos közbeszerzési eljáráshoz csatlakozva, verseny újranyitásával, egy éves időtartamra, fix áron kívánnak szerződni.

Új szempontok a belső ellenőrzésnél

Ezt követően az eredeti napirendek közül a 2024-2027. közötti stratégiai ellenőrzési tervről, valamint a jövő évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztésről tárgyalt a testület. Szűcs Katalin, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke az előterjesztés ismertetése során a vezetői felelősségre hívta fel a figyelmet, illetve kiemelte, hogy bizottságuk szeretné körbejárni és vizsgálni az önkormányzati cégek működését, illetve olyan ellenőrzési rendszert kialakítani, amely gyorsan fényt derít a tartósan rosszul működő intézmények hibáira. 

A 2024. évi átmeneti finanszírozási és költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletet tárgyalta ezt követően a testület. Jelentőségét az adja, hogy a jövő évi költségvetés elfogadásáig szabályozza a folylamatokat. Magyar Judit, költségvetésért felelős alpolgármester a téma felvezetőjében három tételt emelt ki. Az első, hogy a VSZ Zrt.-nek legfeljebb 400 millió forint erejéig tud tagi kölcsönt nyújtani az önkormányzat január során. Az önkormányzat a polgármesternek a pénzügyi iroda vezetőjének ellenjegyzése esetén tíz millió forint egyedi ügyleti értékig tud kötelezettségvállalási jogot biztosítani. Végül a harmadik, hogy egymillió forintos összeggel finanszíroznák a Városháza alsó szintje elavult villamoshálózatának korszerűsítését.

Az önkormányzat eredményes hazai és nemzetközi pályázati részvételele érdekében a képviselők úgy döntöttek, közbeszerzési eljárásban keresnek külső szakmai szolgáltató vállalkozást, amely segíti a pályázatokon való indulást. Az ajánlati felhívás két évre szól. 

A következő napirendi pontban a Fürj utcai távközlési kábel kiváltásával kapcsolatosan hoztak döntést a képviselők. Pilis Dániel alpolgármester elmondta, a Fürj utca útépítés és vízelvezetés beruházásának költségeihez az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 40 millió forinttal járul hozzá, a szerződésben azonban nem szerepel, hogy ez az összeg felhasználható-e a távközlési vezeték kiváltására. Bár hivatalos információ még nem érkezett, szóbeli tájékoztatás szerint ehhez nem járul hozzá az egyház. A beruházáshoz mintegy 15,2 millió forint önrészt kell biztosítani az önkormányzatnak. Drávucz Zsolt, a városfejlesztési bizottság elnöke arról beszélt, hogy számos kérdés felvetődött a beruházás, illetve a vezeték kiváltás kapcsán, amelyekre szakszerű válaszokat kaptak. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy a Fürj és Galamb utcák találkozásánál korábban lakossági támogatással megvalósult aszfalt utat csak minimálisan érinti a vezeték kiváltása, mindössze néhány négyzetméteren kell az aszfalt burkolatot megbontani, majd újra lefektetni. 

Módosul a behajtási rendelet

Ezt követően a testület elfogadta azt az MNV. Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatot, amely a magyar államtól térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokról szól. A nyilatkozat lényege, hogy az önkormányzat 15 évig nem adhatja el az ingatlanokat, és azokat a helyi közutak és közterületek fenntartására, szociális bérlakás illetve hulladékgazdálkodás céljára használja, 

Következő határozatukban a képviselők meghosszabbították a Dunakorzó 25. szám alatt található épület földszintjének bérleti szerződését.

Ezt követően a testület Pál Gábor képviselő javaslatára módosította a behajtási rendeletet. Az eredeti javaslat arról szólt, hogy a Bogdányi utcából nyíló kis zsákutcákban (Tinódi Köz, Malom utca, Szerb utca, Szerb köz, Bem utca, Halász utca, Dunaár utca) igazoltan lakcímmel rendelkezők ingatlanonként egy gépjárművel ezekben az utcákban várakozhassanak. Az elképzeléshez két módosítási javaslat is érkezett. Ezek szerint a Bogdányi utca a Fő tértől a Rév utcáig, valamint a Bercsényi Miklós, a Kígyó, a Gőzhajó, a Szerb, a Halász utca és a Dunaár köz, illetve a Bogdányi utca a Lázár cár tértől a Rév utcáig, valamint a Bogdányi utca ezen szakaszára csatlakozó mellékutcákra vonatozna a módosítás.

A testület következő határozatában arról döntött, hogy a Dömörkapu 8. alatti ingatlant 15+5 éves földhaszonbérletre hirdeti meg, miután az ingatlan értékesítése sikertelen volt. 

Arról is döntött a testület, hogy a 2027. június 30-ig elkészítendő új településtervben kezeli majd a kiszolgáló utak megvalósítását biztosító szabályozási vonalak módosítására érkezett javaslatokat, addig a jelenlegi szabályokat változatlan formában fenntartja. 

A Volánbusszal az év végén lejáró szolgáltatási szerződés egy évvel történő meghosszabbításáról is döntött a testület. Drávucz Zsolt, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke ennek kapcsán elmondta, a bizottságban az is elhangzott, hogy a vármegye bérlet használatának lehetősége felveti, vajon érdemes-e fenntartani a szentendrei közlekedési kártyát. Továbbá az is, hogy a rászorulóknak közvetlen támogatásként nyújtsanak közlekedési támogatást. Hasonlóképpen nyilatkozott Szűcs Katalin, egyúttal azt javasoljva, hogy a polgármester indítson vizsgálatot annak kiderítésére, hogy a jelenleginél milyen kedvezőbb szerződést lehet kidolgozni. 

Adománygyűjtés a városi intézmények összefogásával

A képviselők a Szentendre Városi Óvodák alapító okiratát is módosították. Erre azért volt szükség, mert megváltozott a pedagógusok foglalkoztatási jogviszonya.

Ezt követően a testület tájékoztatót hallgatott meg az adóiroda eredményeiről. Ennek leglátványosabb eleme, hogy az elmúlt három évben 667 millió forinttal nőttek az adóbevételek. Fontos, hogy az adózók száma is jelentősen, csaknem ezerrel emelkedett. Végrehajtásból és ellenőrzésből pedig csaknem 400 millió forinttal többet szedett be az önkormányzat, mint 2019-ben. Mindezt úgy, hogy a több tízezer határozat mellett egyetlen fellebbezés érkezett. 

Ugyancsak tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a béta verzióban már elérhető és használható Szentendre Mobilapplikációról. Ennek legfontosabb elemeit már ismertettük. Az új szolgáltatás kapcsán Pilis Dániel alpolgármester a városkártya funkcióra hivta fel a figyelmet, amelynek segítségével kedvezményekben részesülhetnek a szentendreiek. Helyes Imre képviselő ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi kereskedők, szolgáltatók listája folyamatosan bővül.

Ezt követően a testület elfogadta a képviselő-testület jövő évi munkatervét, majd tájékoztatást hallgatott meg a két ülés között történtekről, illetve elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Végül tájékoztatást hallgattak meg a képviselők a SPAR projekt állásáról. Elhangzott, hogy az időjárás lassítja a régészeti munkálatokat, így idén nem tudják teljes egészében átadni a beruházónak az építési területet, erre várhatóan januárt közepén kerülhet sor. A terület részleges átadására hamarosan sor kerül, illetve a munkálatok átszervezésével igyekeznek tartani az eredeti ütemtervet. 

Laárné Szaniszló Éva képviselő interpellációt nyújtott be, amelyre a válasz elkészült. A képviselő sem az interpellációt, sem a választ nem ismertette, a választ pedig nem fogadta el. A testület a választ 8 igen, 2 nem és egy tartózkodás mellett elfogadta.

Zakar Ágnes szintén interpellációt adott be, amelyben nyolc kérdést tett fel a kerékpárút beruházással kapcsolatosan. A kérdéseket és válaszokat az ülésen felolvasta, a kapott válaszokat pedig elfogadta.

Az egyebekben Pilis Dániel alpolgármester ismertette azt a levelet, amelyet a polgármester a MÁV-HÉV vezetőinek írt. Eszerint Fülöp Zsolt megdöbbenéssel értesült a szentendrei HÉV-járatok ritkításáról, amelyről előzetesen sem a szentendrei, sem a régiós önkormányzatokkal senki nem tárgyalt. Fülöp Zsolt levelében emlékeztetett, a Lázár Jánossal folytatott konstruktív megbeszélésükön nem került szóba, hogy ritkítanák a járatokat, ellenkezőleg, a vonal korszerűsítésének felgyorsításáról kapott tájékoztatást. Felhívta a figyelmet, hogy a járatritkítás tovább fogja rontani a régió közlekedésének zsúfoltságát, különösen hogy a 11-es főút felújítását is elhalasztotta a kormány. A polgármester tájékoztatást kért arról is, hogy amennyiben valóban műszaki problémák okozzák a ritkítást, akkor azt mikorra tudják elhárítani, illetve hogy mikorra várható a vonal korábban megígért teljes felújítása, a korszerű közlekedési lehetőségek biztosítása az ország legnagyobb kihasználtságú (napi 116 ezer ember által használt) elővárosi vonalán. 

Magyar Judit alpolgármester a hajléktalanszállón élők számára szervezett adománygyűjtésről számolt be. Elmondta, nagyon sok adomány érkezett, amelyért köszönet illet mindenkit, aki bármivel is segítette a gyűjtést. Az adományokat pénteken adják át a hajléktalanszállón. Sok cipősdoboz gyűlt össze az önkormányzatnál is, amelyeket a családsegítő munkatársai juttatnak majd el a rászoruló gyermekeknek. A családsegítő tájékoztatása szerint tartós élelmiszerből is nagyon sok gyűlt össze, amelyekkel a rászoruló családok, idősek és gyermekek karácsonya lehet boldogabb.

Zakar Ágnes képviselő a HÉV-járatok ritkítása ügyében arról beszélt, hogy Vitályos Eszter országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint csúcsidőben sűrűbbek lesznek a szerelvények, azon kívül viszont ritkábban közlekednek majd. Hozzátette, Vitályos Eszter nyitott az ügyben a tárgyalásokra, illetve egyeztetésekre, a képviselő ezért azt javasolta, hogy a képviselő-testület ez ügyben keresse meg az országgyűlési képviselőt.