2023. május 26., 12:16

A májusi testületi ülésen többek között arról döntöttek a képviselők, hogy elfogadják a városi intézmények dolgozóinak belvárosi parkolását szabályozó kreditrenszert, hogy pályázaton indulva kisvállalkozást bevonva korszerűsítik az uszoda energetikai rendszerét, illetve hogy a Szent András Katolikus Iskola és Óvoda tetejére tervezett napelemrendszer ügyének részleteit megvizsgálják, és a júniusi testületi ülésen hoznak döntést az ügyben. A testület szintén elfogadta a tavalyi év zárszámadását, amelyet később, videós cikkben ismertetünk majd.

A képviselő-testület sürgősségi indítványként tárgyalta a hulladékszállítással a VSZ Rt. és a Mohu Hulladékgazdálkodási Zrt. által kötendő szerződést. Ennek lényege, hogy június elsejétől kikerült az önkormányzat kötelező feladatai közül a lakossági hulladék szállítása, mert a Mol 35 évre koncessziót nyert a tevékenység végzésére. Fülöp Zsolt polgármester elmondta, hogy az előzetes tárgyalások során az eredeti feltételeknél sikerült kedvezőbb feltételeket kiharcolni. A testület 14 igennel elfogadta az előterjesztést. Ugyancsak sürgősségi indítványként 14 igennel fogadta el két önkormányzati ingatlan értékesítéssel kapcsolatos pályázat kiírását.

A képviselők az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadását is tárgyalták, amelyet később külön cikkünkben ismertetünk.

Kreditrendszer az intézményi parkolásban

Az idén átalakított parkolási rendszer fejlesztése egy újabb mérföldkőhöz ért. A rendészeti igazgatóság kidolgozta azt a kreditrendszert, amellyel a városi intézmények vezetői dolgozóik számára biztosíthatnak parkolási lehetőséget. Fülöp Zsolt polgármester ennek kapcsán elmondta, a parkolási rendszer átalakítására azért volt szükség, mert azt követően, hogy a kormány elvette a gépjárműadót az önkormányzatoktól, az azzal kapcsolatos adatbázishoz sem férnek hozzá, így saját adatbázist kellett kiépíteni. Az idei év a tanulás éve, ennek része a most beterjesztett rendeletmódosítás is, amelynek tanulságait majd később kell levonni, és ha kell, módosítani fognak a szabályokon. Jámbor Ferenc, a Rendészeti Igazgatóság vezetője arról beszélt, hogy a mostani rendeletmódosításra azért volt szükség, mert vissza kellett állítani a belváros szűkös parkolóhely kapacitásának eredeti funkcióját, nevezetesen hogy gyorsan pörögjön azok kihasználtsága, ne fordulhasson elő, hogy az ott dolgozók napi 6-8 órán át foglalnak el egyetlen parkolóhelyet. Így a tavaly óta több fordulóban folyt egyeztetések eredményeként az intézmények meghatározott számú parkolóhelyre kaptak kreditet, amelyet az intézményvezetők osztanak el a dolgozók között a szükségletekhez igazodva. A képviselők 14 igen szavazattal fogadták el a rendelet módosítását.

A képviselők szintén elfogadták a városi szolgáltató, a kulturális szolgáltató, az Aquapalace Kft., a TDM Nonprofit Kft. és a Pirk János Múzeum éves beszámolóját. Ugyancsak elfogadták a cégvezetők – a képviselő-testület által korábban elfogadott feltételekhez kötött – prémiumával kapcsolatos előterjesztést. Fülöp Zsolt ennek kapcsán arról beszélt, hogy az ilyen, feltételekhez kötött premizálási rendszer újdonságot jelent a korábbi testületi rendszerhez képest.

Kisvállalkozót bevonva korszerűsíthetik az uszoda energetikai rendszerét

A V8 uszoda energetikai korszerűsítési tervének megvalósításával kapcsolatos beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítését 12 igen szavazattal és egy tartózkodással fogadták el a képviselők. Olyan beruházásról van szó, amelyre kedvezményes hitelt sem az önkormányzat, sem az uszoda nem kaphat, ezért a számlavezető bankkal történt egyeztetést követően az a javaslat született, hogy egy olyan kkv-t kell bevonni a beruházásba, amely jogosult a kedvezményes állami hitel felvételére, és így a korszerűsítés megvalósulhat.

A Szent András Katolikus Iskola és Óvoda napelemek telepítésével szeretné energiaszámláját csökkenteni. Az iskola azonban a város azon területén fekszik, ahol egy korábbi, a korlátozásokat jelentősen enyhítő testületi döntés ellenére sem engedélyezett a napelemek telepítése. A kérést a tervtanács megvizsgálta, és nem tartja indokoltnak a telepítés engedélyezését, a műemlékvédelem viszont igen. Fülöp Zsolt azt javasolta, hogy ne utasítsák el az iskola kérését, vizsgálják meg, van-e valamilyen mód annak teljesítésére, és a vizsgálatot követően hozzanak végleges döntést az ügyben. Szűcs Katalin szerint nem indokolt az általános szabály alóli kivételt tenni. Esetleg akkor tudná támogatni a beruházás engedélyezését, ha a belvárosra vonatkozó szabályozás egészét alakítaná át a testület. A polgármester a határok átszabását javasolta, hogy a tiltott övezet szélén lévő iskola kerüljön ki a teljes tiltás alól.

Helyes Imre álláspontja szerint alapos volt a rendelet korábbi módosítása, a beruházónak tisztában kellett lenni a területre vonatkozó szabályokkal, ez esetben a tiltással. Szerinte amennyiben most kivételt teszünk, úgy nem lesz megállás, mert ez precedenst teremtene, ezért nem javasolja, hogy a testület támogassa a kérelmet.

Többen pedig mindkét álláspont mellett találtak érveket, így arról beszéltek, nagyon nehéz döntés előtt áll a testület. Kis Gabriella főépítész arra hívta fel a figyelmet, az egyházmegye intézményeinek energetikai korszerűsítésére nyert pályázati pénzt, ezért az is megoldás lehet, hogy más iskolák tetejére telepítik a napelemeket. Megint más megoldás lehet, hogy belső szigeteléssel csökkentik az energiafelhasználást, illetve hogy talajszondás hőszivattyúrendszert építenek ki.

A képviselők végül úgy döntöttek, hogy megvizsgálják az iskola kérését, és a következő testületi ülésen újratárgyalják a kérést.

A testület határozott három ingatlan értékesítéséről is. A képviselők hosszas vita után úgy döntöttek, hogy a Bogdányi út 41. alatti copf stílusú műemléképületet értékesítésre kijelölik és az eladásból befolyt összeget céltartalékba helyezik, mert az önkormányzat költségvetésének teljesüléséhez feltétlenül szükség van az ingatlanértékesítésből befolyt összegekre is. A Vasvári u 42. szám alatt található épület értékesítéséről szintén döntés született, a Dunakorzó 26. szám alatti épületben található önkormányzati lakás esetében viszont elvetették az értékesítés lehetőségét.

Ismét megkísérlik két belvárosi ingatlan pályázati hasznosítását

Az önkormányzat korábban három ingatlan hasznosítására is úgynevezett Koncepció-pályázatot írt ki, de csak a Fő tér 16. szám alatti épület esetében sikerült megfelelő hasznosítót találni. Miután a kiírások feltételeivel foglalkozó munkacsoport megítélése szerint sok esetben nem érkezik az épületekre vonatkozóan megfelelő színvonalú hasznosítási koncepció, ezért a testület úgy döntött, hogy a „pályázati felhívásnak legyen része egy Hasznosítási Koncepció Mintadokumentum, amely előírja a minimum 5, maximum 25 oldalas Hasznosítási koncepció kötelező tartalmú fejezeteit.” Egyúttal arról is döntés született, hogy a korábban sikertelen két pályázat, a Fő tér 11. illetve a Dumtsa Jenő u. 9. szám alatt található ingatlanokra ismét írják ki az immár módosított pályázatot.

A képviselők elfogadták a családvédelmi munkacsoport tagjainak díjazásáról, a két ülés között történtekről szóló, a polgármesterre népjóléti ügyekben átruházott jogkörében tett intézkedéseiről, valamint a lejárt határozatokról szóló beszámolót.

A Spar beruházással kapcsolatos történésekről szóló beszámolót szintén elfogadták a képviselők. A legfontosabb fejlemény, hogy hamarosan megkezdődik a kötelező régészeti munkálatok miatt néhány napra le kell zárni a murvás parkolót. Az állami főépítésztől visszaérkezett az elfogadott építési szabályzat módosítás, ebben az ügyben szükség lesz még egy rendkívüli testületi ülés összehívására. Ezt követően pedig már csak a plázabizottság döntésére kell majd várni.
Végül a Rezsiemelés miatt Operatív Törzs munkájáról szóló tájékoztatást szintén elfogadta a testület csakúgy, mint a belső ellenőrzésről szóló jelentést.