2016. június 17., 12:52

Parkolóhelyek a Püspökmajoron

A lakótelepen a tarthatatlan parkolási helyzet enyhítése céljából új parkolóhelyeket létesítenek, melyre a Fehérvíz utca és a Kálvária út sarkán, a Barcsay iskola sportpályái előtti, jelenleg fűvel fedett közterületeket jelölték ki. A tíz murvás parkolóhely kialakítására az önkormányzat négymillió forintot biztosít.

Szerkezetátalakítás a Ferenczyben

Két területen módosították a Ferenczy Múzeumi Centrum idén januárban elfogadott szerkezet-átalakítási tervét. A múzeum három filiálét, vagyis tagintézményt működtet: a Blaskovich Múzeumot (Tápiószele), a Gorka Kerámia Kiállítást (Verőce) és a Szőnyi István Emlékmúzeumot (Zebegény). Gulyás Gábor igazgató már korábban jelezte, hogy a filiálék fenntartása hiányt okoz az intézménynek, ezért a testület jóváhagyta, hogy a múzeum 2016. április 1. napjával adja át azokat más fenntartók számára. A településekkel és a minisztériummal folytatott egyeztetések viszont nem vezettek eredményre, ezért a képviselők döntése értelmében az önkormányzat felmondja a közfeladat-ellátási megállapodásokat 2016. december 31. napjával, a filiálék átadására pedig január 1-jén kerül sor. A fenntartásuk idei költségeinek fedezetére az önkormányzat 21,1 millió Ft-ot biztosít a múzeumnak, illetve a múzeum létszáma is januártól csökken a célzott 110 főre.

Vasúti villasori fejlesztés

A testület támogatja a Budai Befektetők Csoportja Kft. ingatlanfejlesztését a Vasúti villasor menti területrészen a mostani szabályozásnál intenzívebb beépítési lehetőséggel, amennyiben a tulajdonos átadja az önkormányzat számára a HÉV-végállomás felé eső területeket, ami lehetővé teszi a végállomás térségének jelentős fejleszthetőségét. Előzetes értékbecslés alapján a terület értéke 130 millió Ft.

P+R parkolók

A BKV a HÉV-vonal külső szakaszának felújítása kapcsán kereste meg az önkormányzatot P+R parkolók létesítésére alkalmas helyszínek kijelölése érdekében. Az önkormányzat a Vasúti villasor és a HÉV-végállomás között már meglévő parkolóterületet tartja erre alkalmas területnek, a szomszédos fejlesztési területek felé történő bővítéssel. A parkolók kiépítésének engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítésére a GrafiTUS Kft.-nek adott megbízást. A tervek szerint 175 P+R és 52 vásárlói parkolóhelyet alakítanak ki, megépítését és az üzemeltetését a BKV vállalta.

Szobrok új helyen

A képviselők hozzájárultak, hogy a Nagyposta előtti téren lévő térplasztikák – Aknay János, Matyófalvi Gábor és Deim Pál alkotásai – elhelyezése után időszakos kiállítások legyenek a Public Art projekt keretében ezen a területen.

A Sztaravodai út és 11-es főút kereszteződésében található, a szerb szabó családok által létesített keresztet a téren hamarosan helyet kapó Turul-szobor miatt szükséges áthelyezni. Egyik lehetséges helyszín a tér egy másik pontja a Sztaravodai út irányában, a másik pedig a Sztaravodai úton, a Vasvári Pál utca becsatlakozásánál lévő járdasziget. Az áthelyezés a szerb egyházi vezetők állásfoglalása alapján fog történni.

Kerékpárosbarát város

Szentendre az elmúlt években elkezdte tervezni a kerékpáros infrastruktúráját, melynek célja a belváros fokozatos gyalogos- és kerékpárosbarát kialakítása és intézményeinek kerékpárral való megközelítésének elősegítése. A fejlesztésekkel kapcsolatban rendszeresek egyeztettek a szentendrei kerékpáros szervezetekkel, amit ezentúl hivatalos formában tartanak meg a Kerékpáros Fórum létrehozásával. A fejlesztésekre minden évben elkülönítek egy összeget a költségvetésben, melynek felhasználására a Fórum tesz javaslatot. Az idei fejlesztésekhez 1,5 millió Ft-ot biztosít az önkormányzat.

A város tervezi az Óbudán már bevált „Bringázz munkába”, illetve gyerekek számára a „Bringa Akadémia” programok bevezetését is.

Lakossági tiltakozás a bázisállomás áttelepítése miatt

Június 16-án, a 15 órakor kezdődő testületi ülés előtt lakók gyülekeztek a Városháza előtt, hogy tiltakozzanak a Szentendrei Református Gimnázium épületén lévő, a Magyar Telekom Nyrt. által működtetett „Szentendre 1” nevű bázisállomás áttelepítése miatt. A napirend tárgyalásakor táblákkal és transzparensekkel vonultak fel a karzatra.

Előzmények

A bérleti szerződés 2013-ban lejárt, és a református egyházközség kezdeményezte a bázisállomás leszerelését. Mivel ez a digitális rádió-kommunikációs rendszer (ÉDR-Tetra) biztosítja városunk közbiztonsági és egészségügyi szolgáltatásainak működését, kiemelten fontos feladat az antenna és a bázisállomás megfelelő helyszínre való telepítése. A képviselő-testület több körben tárgyalt az áttelepítésről. Lehetséges helyszínként felmerült a 11-es főút és a Sztaravodai út kereszteződésénél lévő tér, de a 2015 áprilisában tartott lakossági fórumon a lakosok tiltakozása miatt elvetették ezt a helyszínt. Új telepítési tanulmánytervet készítettek, többször módosították a HÉSZ erre a területre vonatkozó szabályozását, végül a novemberi testületi ülésen úgy döntöttek, hogy a gondozási központ épületére helyezik át az antennát és a hozzá kapcsolódó bázisállomást.

Tiltakozás nyílt levélben

A gondozási központ melletti Zúzmara utca és a környékbeli lakosok, közel háromszázan, nyílt levélben tiltakoztak a döntés ellen, kérve az ügy kivizsgálását és megnyugtató rendezését. A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselői előterjesztést nyújtottak be a képviselő-testületnek, felkérve a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a lakókkal a minden érintett fél számára elfogadható, konszenzusos megoldás érdekében, és hogy vegye fel a kapcsolatot a Telekommal a megkötött szerződés felülvizsgálata és az építkezés leállítása érdekében.

Testületi felszólalások

Elsőként dr. Papp Tibor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság képviselője szólalt fel az ülésen, és elmondta, hogy a jogszabályok előírják, hogy a hírközlés biztosítása minden szolgáltató részére kötelező önkormányzati feladat.

Mátrai Ferenc, a Telekom képviselője szerint a szolgáltató célja a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása. A Helyi Építési Szabályzat módosítása adott lehetőséget az új helyszín kiválasztására. Az önkormányzattal kötött szerződés minden szempontból jogszerű, az egészségügyi határértékek megfelelnek az uniós előírásoknak, és szerinte a TESZ által benyújtott előterjesztés hemzseg a valótlan kijelentésektől.

A lakók képviseletében Petter Krisztina szólalt fel. Sérelmezte, hogy nem tájékoztatták őket megfelelően a döntésről. Elmondta, hogy több környezetkárosító hatással kell együtt élniük: a közelben lévő fő- és mellékutak rendkívül forgalmasak, ezért nagy a zaj- és szmogterhelés; a környéket nagyfeszültségű vezeték veszi körbe három irányból, tehát eleve nagy az elektromágneses sugárzás; a református gimnázium is a közel van a területhez, és nem akarják, hogy az antennák még közelebb legyenek. Bár nem tudják, milyen biológiai hatása van hosszú távon, de a környezeti ártalmak összeadódnak.

Tudják, hogy szükség van a szolgáltatásra, de szerinte úgy igazságos, ha a város egységesen viseli terheket, és ezért alternatív megoldásként javasolta, hogy több kisebb mikrocellát helyezzenek el, amely biztosítja a lefedettséget, de kisebb a környezeti ártalommal jár.

Szerinte a határértékekkel kapcsolatban is voltak már az ország más részein visszaélések, amelyek csak bírósági tárgyalások kapcsán derültek ki. Mint mondta, nem áttolni akarják egy másik utcába, ezért javasolta, hogy lakott területtől legalább 1,5 km-re állítsák fel. Felajánlotta segítségüket a városvezetésnek egy új helyszín megtalálásában, mert az ő érdekük is, hogy működjön a szolgálat, de nem akarják, hogy a terhet egy célcsoport viselje. Hozzátette, hogy kérésükre a református gimnázium december végéig haladékot adott a bázisállomás leszerelésére.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta, hogy a HÉSZ módosításával általános szabályozást hoztak, a konkrét helyszínt a Telekom választotta. Az önkormányzat a környezeti ártalmak csökkentéséhez a nagyfeszültségű légi kábelek földkábelekkel való kiváltásával tud hozzájárulni, amely mintegy 20 millió forintos költséggel jár. Javasolta, hogy minél előbb legyen egyeztetés a kormányablak, a lakók, a Telekom és az önkormányzat képviselőinek részvételével.

Kubatovics Áron képviselő (TESZ) egy bírósági döntésre hivatkozott, mely szerint ha nincs is valós veszély, az attól való félelem is okozhat egészségügyi károsodást, ezért az az elsődleges kérdés, hogy a lakók beleegyeznek-e, nem pedig az egészségügyi határértékek mértéke. A döntést minél előbb meg kell hozni, mert az építkezés elkezdődött.

Ez utóbbi kijelentését a polgármester pontosította, mert még az engedélyeztetési eljárás sem indult el, és abba a lakosság beleszólhat.

Legendás Tamás rádióhálózat-fejlesztési mérnök szerint az adótornyot a cellastruktúra miatt nem lehet lakott területtől legalább 1,5 km-re felállítani. Ha nem állítják fel az adótornyot, a kieső cella helyét ugyan megpróbálja átvenni a többi állomás, de nem tudják biztosítani az elvárt minőséget és lefedettségi lyukak lesznek a várossűrűn lakott területén. A Tetra-rendszer kiesése azonban ennél sokkal súlyosabb, élet- és vagyonvé- delmi szempontokat is fölvet. sugárvédelmi tesztelést már szimulációval is el tudják végezni, az értékek előre kiszámíthatók. A számításokat el is végezték, és minden szabályt, előírást betartanak. Folyamatosan konzultálnak az Országos Sugárvédelmi Hatósággal, ismerik a legfrissebb kutatási eredményeket. Szerinte az az alapprobléma, hogy a lakosok nem fogadják el a határértékeket, és véleményüket nem tudják alátámasztani. Mint mondta, nem akarnak szembe menni a lakosokkal, nyitottak a tárgyalásra, de csak kompetens személyekkel, felelős döntéshozókkal akarnak leülni, akik szakmai érvekkel tudnak hozzászólni. A mobilhálózat tervezése speciális, nagyon bonyolult munka, például nem csak önmagában a térerő számít, hanem annak a minősége is, és ha nem ide telepítik, akkor nincs értelme áttelepíteni, mert nem fog működni. Mindez szerinte nem a lakosok kompetenciája, és kérte őket, ne az álhíreknek, hanem a szakembereknek higgyenek. Mint mondta, nem tudják felvenni a harcot általános kijelentésekkel, vagy az olyan megállapításokkal, hogy félelem is okozhat károsodást, mert évek óta végeznek ezzel kapcsolatos kísérleteket, de ezt nem tudták bizonyítani.

Kun Csaba képviselő (Fidesz) kérte, hogy a határozati javaslatba vegyék bele, hogy sugárbiológiai szakértőt is hívjanak meg a tárgyalásokra, illetve, hogy a lakók már előzetesen, írásban tegyék fel kérdéseiket, amelyekre írásban kapjanak választ. Az egyeztetésen már csak a fennmaradó kérdéseket vitassák meg, mert különben parttalanná válik a megbeszélés.

Határozati javaslat

A határozati javaslatot, melynek lényege, hogy kezdődjön egyeztetés a lakók, a Telekom, a kormányhivatal szervei és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság között, melyre sugárbiológiai szakembert is meghívnak, a képviselők 13 igennel megszavazták.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
hét 08

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 08

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
hét 08

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
hét 08
hét 08

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
hét 08
hét 08
hét 08
ked 09

Dunavirágmentés Szentendrén

augusztus 9.. 19:00 - 22:00
sze 10
csü 11

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26