2020. július 16., 16:32
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A képviselő-testület július 15-i ülésén megvitatta az előző városvezetés által a CYEB Energiakereskedő Kft.-vel kötött szerződéssel és településrendezési szerződéssel, valamint annak következményeivel kapcsolatos tájékoztató anyagot. Mint ismeretes az előző városvezetés tetszését igencsak elnyerte a Postás strand mellett épülő irodapark terve, így kissé elnagyoltnak tűnő szerződést, ill. településrendezési szerződés kötött.

E szerződések kötelmeiből szabadulni azonban nem egyszerű, a következményei nem csak a város pénzügyi helyzetét érintheti érzékenyen, hanem a város kedvenc rekreációs területét, a Postás strandot és környékét is. A CYEB ugyanis nem kíván elállni a 2018-2019 fordulóján megkötött szerződésektől, csak abban az esetben, ha a város visszavásárolja tőle az ingatlanokat mintegy 700 millió forintért.

A városvezetés a testületi ülés előtt jogi szakvéleményt kért az előző városvezetés által a CYEB Energiakereskedő Kft.-vel 2018. október 31-én megkötött településrendezési szerződésről, és a 2019. március 12-én aláírt telekalakítással vegyes ingatlancsere szerződésről. Ennek legsúlyosabb megállapításai: az ingatlan csereszerződéssel vegyes telekalakítási szerződés nem tartalmaz a CYEB Energiakereskedő Kft. szerződésszegése esetére semmilyen szankciót. Az ingatlancsere kapcsán az értékbecslés nem vette számításba az ingatlanok forgalmi értékében a SZÉSZ módosítása, a területi besorolás változása kapcsán bekövetkező jelentős értéknövekedést.

Az előző városvezetés szerződései azonban mindennek ellenére kötik az új városvezetést is, amelyik még keresi, hogy milyen lehetőségei vannak a szerződések következményeinek enyhítésére, a város számára a legoptimálisabb döntés kialakítására.

A Képviselő-testület 180/2018-as határozata, majd ennek alapján született településrendezési szerződés és a 2019. márciusi ingatlancsere szerződés óta sok minden történt. Többek között az Állami Számvevőszék – „jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt” – tett feljelentést (2019. július 4.), majd a Szentendrei Járási Ügyészség 2019. október 15-én  bűnügyi eljárás lefolytatását rendelte el, mivel a két fél között telekalakítással vegyes ingatlancsere szerződés ügyében a Dunakeszi Rendőr-főkapitányság anélkül szüntette meg az eljárást, hogy érdemi nyomozást folytatott volna, és bekérte volna az eljáráshoz szükséges iratokat. Az ügyészségi határozat indoklása szerint vizsgálandó, hogy „törvényes volt-e az önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyon megosztása és átsorolása, másrészt az értékbecslés során valóban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el.” Az elrendelt nyomozást azonban a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2020 áprilisában megszüntette azzal, hogy a „feljelentésben foglalt cselekmény nem bűncselekmény”. Az eljárás lezárásáról viszont az önkormányzat hivatalos értesítést nem kapott. Éppen ezért ez ügyben tájékoztatást kért a Szentendrei Járási Ügyészségtől.

Ahogy a nyomozás lezárult a CYEB polgári pert indított a város ellen. Ebben a keresetben kártérítési igénnyel lépett fel a várossal szemben, amennyiben a szerződésmódosítások elmaradnának. A perrel a CYEB azt kívánja elérni, hogy bírósági döntés kötelezze az önkormányzatot a csereszerződés módosítására és aláírására. (A módosításra azért van szükség, mert a Postás strand telkeinek összevonása során módosultak a helyrajzi számok és a térmértékek, ami a csereszerződés módosítását indokolná.) A CYEB bírósághoz benyújtott keresetéből – a tényállás ismertetéséből – kiderül, hogy már 2019 novemberében kapott vételi ajánlatot az ingatlanokra, amit azért nem realizált, mert az önkormányzat a „szerződésmódosítást és a csereszerződés-módosítást nem írta alá”.  Szintén a keresetben  olvasható, hogy 2020. februárjában viszont már megkötött egy adásvételi előszerződést az ingatlanok értékesítésére (vételár: br. 698 500  000 Ft).  Így kérdéses, hogy valóban a CYEB akarna-e irodaházakat építeni a területre.

Ahogy a testületi ülés vitájában elhangzott: ingatlanspekulációnak is mondhatnánk a történteket, hiszen a város a Szentendrei Építési Szabályzat módosításával, a területi besorolás megváltoztatásával – a beépíthető terület megnövelésével – több száz milliós haszonhoz juttatta a befektetőt. A Fidesz-frakció a CYEB szerződés mielőbbi aláírása mellett érvelt és elsősorban azt kifogásolta, hogy a városvezetés nem kellően vállalkozáspárti. Feltették azt a kérdést is, hogy mi lesz, ha a CYEB elviszi a céget és a 100 milliós iparűzési adóját nem a városnak fizeti. Az iparűzési adó értékére vonatkozó állítást azonban többen megkérdőjelezték, sőt a közösségi médián az élő adást figyelő Barta Klára – aki az ügyben már több hatósághoz is fordult – rövid időn belül közzétette a cég 2017-es és 2018-as iparűzési adójának adatait.

A képviselő-testület a napirend keretében tárgyalt tájékoztatót elfogadta. Ezzel a testület még nem hozott döntést, mert az önkormányzat vizsgálja, hogy van-e még mozgástere az előző városvezetés és a CYEB Energiakereskedő Kft. között megkötött szerződéstől elállni anélkül, hogy ne kelljen közel kétszázmilliós kártalanítást kifizetnie, de mérlegeli azt is, hogy vételi ajánlatot tegyen az ingatlanokra, annak érdekében, hogy elkerülje „a Postás strand területéhez kapcsolódó ingatlanegyüttesen az előző városvezetés által támogatott irodaházak megépítését”.

A képviselő-testületet tájékoztató összefoglaló a CYEB-ügyről >>

Jogi állásfoglalás a CYEB-bel kötött szerződésekről >>

CYEB felperes keresetlevele Szentendre Város Önkormányzat alperessel szemben >>

A CYEB-PPD Hungária ingatlan-adásvételi előszerződése >>

Szentendrei Járásbíróság végzése 2020.07.08. >>

*Fenti írásunkkal kapcsolatban a CYEB jogi képviselője, a Kovács Ügyvédi Iroda helyreigazítást kért, amire Dr. Winkler Gábor ügyvéd, Szentendre Város Önkormányzatának az ügyben meghatalmazott jogi képviselője válaszolt.

Dr. Winkler Gábor ügyvéd válaszlevele >>
Kovács Ügyvédi Iroda helyreigazítási kérelme >>