2023. július 7., 11:03

Ismét aktuálissá vált a rendőrség lakásbetörésekkel, gépjármű-feltörésekkel kapcsolatos figyelemfelhívó kampánya és vagyonvédelmi tanácsai.

Ne adjunk esélyt a betörőknek!

A nyaralás, utazás idején a lakóotthon legtöbb család esetében őrizetlenül marad hosszabb vagy rövidebb időre. A betörők számára ez a legideálisabb, hiszen számukra elsődleges szempont hogy ne legyen otthon senki, ne legyenek szemtanúk. Az értékes zsákmány megszerzésének reménye mellett fontos még a könnyű bejutás és a menekülés is!

Az elkövetőknél további mérlegelés az, hogy van-e kamera felszerelve, van-e kutya a lakásban. A profi betörők általában 1-2 perc alatt, szinte hangtalanul hatolnak be egy olyan lakóingatlanba, ahol a tulajdonos nem megfelelő módon gondoskodott a biztonságról. A behatolók gyakran udvarokon, hátsó ajtókon át, jellemzően garázsokon keresztül jutnak be az épületbe. A leggyengébb pontot keresik meg, legyen az egy kisméretű ablak, régi zárral ellátott ajtó.

Ne feledje: kellő elővigyázatossággal sok kellemetlenség és kár előzhető meg!

A nyílászárók képezik a behatolási pontok meghatározó hányadát, ezért szükséges az első és hátsó ajtók, ablakok megerősítése!

Az ajtólap, ajtótok, pánt, zárszerkezet megerősítése acéllemezzel, fémrács szerkezet kialakításával lehetséges. Az ajtó befeszítés ellen hatékony védekezés a hevederzár, amennyiben az megfelelően van kialakítva, lehetőleg falba záródik és jó minőségű a zárszerkezet.

Fontos szempont, hogy az ajtó több ponton záródjon!

Az ablakra szerelt törésvédelmi fólia láthatatlan védelmet biztosít.
A biztonságot nagymértékben fokozza az elektronikus jelző-riasztó berendezés kiépítése. Fontos, ha kamerarendszert szereltet fel, folyamatosan ellenőrizze és tartsa karban a rendszert. Az elkövető azonosításában, elfogásában nagyon fontos szerepe van!

Fontos megemlíteni, hogy az okostelefonok, közösségi oldalak terjedésével olyan újabb veszélyek is leselkednek a gyanútlan internetezőre, amelyek korábban nem voltak jellemzőek. A betörők naprakész információkat kaphatnak azon közösségi oldal felhasználóitól, akik valós idejű (úgynevezett real time) megosztásokkal tudatják a nagyvilággal, hogy hol tartózkodnak (nyaralás, kirándulás) vagyis hosszabb ideig üres a házuk, lakásuk. A lakóingatlanról készített fotók pontos képet adnak az adott személy vagyoni helyzetéről is.

Ha elmegy otthonról:

 •  zárja be az ajtókat, ablakokat, kapukat!
 •  kérje meg rokonát, barátját, megbízható szomszédját lakása, lakóháza ellenőrzésére!
 •  hosszabb távollét esetén gondoskodjon a postaláda ürítéséről!
 •  kérje meg szomszédját, hogy figyeljen a gyanús körülményekre, személyekre!

Figyeljen a szomszédjaira és a lakókörnyezetébe látogató idegenekre is! Egy esetlegesen bekövetkező bűncselekmény felderítésében nagyon fontos, hogy mit látott, hallott. Minél több információt, adatot (pl.: ruházat, testmagasság, pontos időpont, rendszám vagy rendszám töredék) tud megjegyezni, annál nagyobb az esély a további bűncselekmény megelőzésére és az elkövető felderítésére! Értesítse a lakóközösséget, hogy minél többen figyelhessenek, hisz több szem többet lát!

Segítse a rendőrség munkáját!

Amennyiben betörést észlel lakóotthonában, lehetőség szerint ne változtasson semmit a helyszínen (ne kezdjen el takarítani, mert ezzel a nyomok rögzítését akadályozza). Haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112 ingyenes segélyhívó számon!

A gépjárműlopás megelőzhető!

 • Mindig zárják be a gépjármű ajtaját, még akkor is, ha csak rövid időre távolodnak el a járműtől! A gépjármű lezárása a zárt udvarban, illetve garázsban történő tárolás esetén is szükséges.
 • Mindig ellenőrizzék az ajtók nyithatóságát! Előfordulhat, hogy a lezártnak hitt gépkocsiajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem megfelelően működnek, illetve a központi zár nem jól funkcionál.
 • Használjanak a gépjárműbe épített riasztóberendezést, illetve a jármű parkolását követően helyezzék élesített állapotba azt.

A kivilágítatlan, elhagyatott területen hagyott járművek gyakrabban válnak bűnözők célpontjává.

 • A gépjárművet lehetőség szerint tárolják zárható garázsban, vagy válasszanak őrzött parkolóhelyet!
 • Amennyiben a jármű közterületen parkol, válasszanak jól megvilágított, nagyobb forgalmú területet.
 • Az esetleges autófeltörés kockázatát nagyban csökkentheti a területet rögzítő térfigyelő kamera.
 • Ne hagyjanak értéket gépkocsijukban, az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
 • Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon túl jelentős anyagi kárt is jelent.
 • Személyes iratait és a jármű okmányait soha ne tartsák a személygépkocsiban! Ezek megszerzése további visszaélésekre ad lehetőséget.

A gépjármű eltulajdonításához a legegyszerűbb módszert azonban azzal adhatják meg, ha az indító kulcsot akár csak egy pár percre is a nyitott autóban hagyják. A saját vagyonáért, vagyontárgyáért, így gépjárművéért mindenki maga felelős!

Parkolójegy megváltásakor, rövid idejű vásárláskor, a ház előtt, garázskapu becsukásakor, kerítés becsukása közben, minden esetben tartsák magunknál a gépkocsi indító kulcsát, hiszen elég néhány másodperc arra, hogy a tolvaj az autót beindítsa és eltulajdonítsa.

A közterületen indítókulccsal otthagyott gépjármű vezetője cselekményével a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 41. § (7) bekezdésébe ütköző és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 224. § (1) bekezdése szerint minősülő közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértést valósítja meg.
A KRESZ) 41. § (7) bekezdése értelmében „a járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson és illetéktelen személy azt el ne indíthassa.

Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok megőrzése érdekében ne nyúljanak semmihez és értesítsék a rendőrséget!

Feljelentéssel, bejelentéssel, panasszal kapcsolatban információt olvashat a www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel oldalon.

Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály