2016. február 24., 09:10
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

iskola

A város pedagógiai díjának odaítélésére vár javaslatokat az önkormányzat. Szentendre Város Pedagógiai Díját évente egy személynek adományozza az önkormányzat. A díj odaítélésére javaslatot tehetnek a polgármesteren, a jegyzőn és a képviselőkön kívül szentendrei szakmai és civil szervezetek, egyesületek, intézmények vagy legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező polgár. A javaslatok beérkezési határideje: 2016. március 31.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

Felhívás letölthető adatlappal

A rendelet szerint SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

A kitüntető díj minden évben egy személynek, vagy csoportnak adományozható a Képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj a Képviselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai részére.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Polgármester a városi Pedagógus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel és oklevéllel jár. Amennyiben a kitüntető díjban közösség, vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

 A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

  1. a) a polgármester, a jegyző
  2. b) az önkormányzati képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságainak tagjai
  3. c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények
  4. d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező polgár.

A díjból minden évben csak egy adományozható, ezért fontosnak tartjuk a város Polgárainak véleményét, javaslatát.

A javaslatok beérkezési határideje: 2016. március 31. csütörtök 16.00

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója

(2000. Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg, a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig a lantos.anna@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítást kérhető: Lantos Annától a Hivatal Jegyzői titkárságán a 26/785-033 telefonszámon.