2023. június 2., 21:39
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként, illetve nyugdíjba vonulásuk alkalmából pedagógusnapi ünnepség keretében köszöntötték városunk pedagógusait június 2-án, péntek délután a Városháza Dísztermében. Az odaadó és lelkiismeretes munkájukért érzett hálát oklevéllel és Szentendre kitüntető díjainak adományozásával fejezte ki a város vezetése – amelyben az idei évtől bölcsődei dolgozók is részesülhetnek.

Borbély Mihály és Eredics Gábor zenei formációja, a Vujicsics együttes és a Söndörgő együttes örömzenélését követően Fülöp Zsolt polgármester köszöntötte a városi pedagógusnapi ünnepségen megjelenteket. Beszédében a pedagógusi munkát a zene művészetéhez hasonlította: ahogyan egy-egy dalban a motívumok ismétlődése újra és újra dallamsorrá áll össze, úgy a pedagógusok is nap mint nap, újra és újra tanítják az életet, adják át önmaguk tudását a gyermekeknek. A polgármester kiemelte: a pedagógusi elhivatottság szikrája tart meg mindannyiunkat embernek. Beszédében hangsúlyozta, hogy a tanítás közös öröm nemcsak a tanítók és a gyermekek, hanem a szülők és a közösség számára is. Kitért a szakma évek, évtizedek óta húzódó méltatlan helyzetére, majd hozzátette, bízik abban, hogy közösen elérhetjük azt, hogy minden a helyére kerüljön.

Ezután Sipos Betti, az ünnepség narrátora beszéde megtartására kérte fel Szigethy Miklósnét, a Bimbó úti Tagóvoda vezetőjét. Beszédében a munkájuk során megtapasztalt pedagógus-gyermek-szülő közötti bizalom építésének sikerét, a járvány utáni, kihívásokkal teli mindennapok nehézségeit és a szülőktől, valamint az intézmény fenntartóitól kapott támogatást hangsúlyozta. Ildikó a Parasztbibliából idézett történet számára kedves soraival zárta beszédét, amelynek tanulsága az, hogy az élet sava-borsát a munka adja.

Zakar Katalin, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola intézményvezetőjének beszéde:

Ebben a városban, Szentendrén az itt élő polgárok számára a tudás, a tehetség és a szorgalom érték, az alapműveltség részének tekintik a művészeteket, a zenét, amit nem lehet elég korán elkezdeni! Sokan ismerik, de szeretném idézni Kodály Zoltán híres mondatát: »Nem is a gyermek: az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése. Aki másként vélekedik, annyit el kell ismernie, hogy az első benyomások a legmaradandóbbak, már amit hatéves koráig hall a gyermek, sem irtható ki belőle később.« Kollégáimmal együtt valamennyien egyetértünk Kodály Zoltán szavaival. Nagyon fontos, hogy a művészeti nevelés már a családban elkezdődjön, hiszen a korai életkorban a családi minta a legmeghatározóbb. Szerencsére itt, Szentendrén, nem csak nálunk, hanem a bölcsődei, és az óvodai nevelésben is nagy hangsúlyt kap az éneklés, a ritmikus mondókák, játékos dalocskák. Sokan nem is tudják, hogy a gyermekek fejlődésében milyen sok egyéb területen is megmutatkozik a zenetanulás jótékony hatása. Sokszor hallottam közismereti tanároktól, hogy a hangszert tanuló növendékeknek mennyivel jobban megy a matek, vagy a nyelvtanulás. De akár a tanulásában akadályozott, vagy esetleg sérült gyermekek zenei fejlesztése által is kiemelkedő eredményeket tudunk elérni, amelyeket tudományos kutatások is alátámasztanak.
A művészet eszköz – és itt nem csak a zeneművészetre gondolok, hanem valamennyi művészeti ágra, a képző-, és iparművészetre, a táncművészetre, a szín-, és bábművészetre, sőt a cirkuszművészetre is – ezek mind olyan eszközök, amelyek gyógyírt jelenthetnek a félelem, az elszigetelődés, a mentális megterhelés ellen, amelyek manapság sajnos a mindennapjaink részévé váltak. Meggyőződésem, hogy lehetőséget kell biztosítani minden gyermek számára, hogy a művészeti képzés valamely ágába bekapcsolódhassanak. Mi lehetőségeink szerint mindent megteszünk ennek érdekében, jelen vagyunk a város szinte minden oktatási-nevelési intézményében. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a közismereti iskoláknak, hogy befogadnak, támogatnak bennünket, ezáltal a művészeteket tanulni vágyó gyerekeket.
A művészetoktatás az elmondottakon kívül fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs művészet értő befogadásában.
Bízom abban, hogy a társadalom számára is fontos az a kultúraközvetítő szerepvállalás,
amelyet nem csak a művésztanárok, hanem valamennyi pedagógus végez. Jókai Mór szavaival zárnám gondolataimat: »A világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik.«
Isten éltesse a pedagógusokat!

Idén – rendhagyó módon – a pedagógiai elismerő díjak átadása előtt, kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként, nyugdíjba vonulásuk alkalmából gratulált, és köszöntötte a város nevében Fülöp Zsolt polgármester a pályájuk aktív szakaszát lezáró, az ünnepségen megjelent pedagógusokat:

Stoffer Juditot, a Vasvári Pál úti Tagóvoda óvodapedagógusát, aki a köszöntő oklevél mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékéremben is részesült.

A 40 éves szakmai út során számos innovatív ötlettel gazdagította kollektíváját, nyitott az új módszerekre, eszközökre, mindig képes a folyamatos megújulásra, a tudása bővítésére. 1981-ben kezdődött óvodapedagógusi pályafutása. Aktívan közreműködött az Ürömi óvoda felújításában, majd később, vezetősége alatt valósulhatott meg az óvodabővítés és felújítás pályázati forrásból. Kiemelkedő sikerként az óvodapedagógus hallgatók mentorálását, segítését jelöli meg, ami évtizedeken át önkéntesen vállalt feladata volt és büszkeséggel tölti el, minden hallgatója ezt a szakmát választotta hivatásnak. 2016-tól a Vasvári Pál úti Tagóvoda színvonalát emelve folytatta elhivatott pályáját, mint óvodapedagógus. Kollégái munkáját kiemelkedő szakmai tudásával segítette és formálta. A gyermekek felé feltétel nélküli szeretettel, empátiával fordul, közös nyelvet beszélnek. Pedagógusi munkája alapján elismerésre méltó óvodapedagógus, aki bizonyította szakmai és emberi rátermettségét, elhivatottságát. 

Várnagyné Farsang Katalint, a Püspökmajor Tagóvoda óvodapedagógusát, aki a köszöntő oklevél mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékéremben is részesült.

Szentendrén a Püspökmajor lakótelepi néphagyományőrző mesteróvoda nevelőtestületének kiváló óvodapedagógusa, A pályán eltöltött évtizedek alatt teljes személyével bizonyította szakmai és emberi alkalmasságát. A néphagyományéltető óvodai nevelés egyik bölcsője az általa vezetett Életfa csoport, innen indult útjára országszerte, és nyúlt át határainkon túl is, a népi kultúra kincsein alapuló óvodai program. Szentendrei pályafutása alatt, mindvégig ebben a csoportban tevékenykedett, és kezdettől fogva ebben a szellemben terelgeti a kicsiket. A „Szájról szájra, kézről kézre” című szakmai, módszertani kiadványok mindegyikében megtalálhatóak játékfűzései. Gyakorló óvodapedagógus hallgatókat folyamatosan mentorált. Módszertani ismereteit a Skanzen „Néphagyományéltetés az Óvodában” akkreditált tanfolyam alkalmazza, oktatófilm is készült erre a célra. 

Rigó Erikát, az Agy Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítóját.

Az Agy Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítója. Tanítói munkássága előtt a néptánc töltötte ki az életét. 1977-ben a Ki Mit Tud? döntő első helyezettje lett néptánc kategóriában. Elnyerte a Közművelődésért díj ezüst fokozatát. A néptánccal a magyar kultúrát képviselte a világ számos területén. A zene, az ének, a néptánc szeretete mindvégig jelen volt pályafutása során. Számos szentendrei óvodában a mai napig oktatja a néptáncot. 1996 óta tanít az Agy Tanodában, kiemelkedő magas színvonalú tevékenységet folytat. Számtalan kisdiák tanult meg a keze alatt írni, olvasni, számolni. Erikának mindig fontos a fiatal kollégák támogatása, patronálása, igazi közösségi ember. Szentendre városának kulturális eseményeinek meghatározó, állandó résztvevője. Az Agy Tanoda örökké hálás lesz, hogy egy ilyen nagyszerű ember 27 évig tanította diákjait. 

Pavluska Éva Margitot, az Izbégi Általános Iskola pedagógusát.

Személyében mára kezdetektől egy kivételesen alapos, felkészült kollégát ismerhettünk meg. Az évek alatt tanítványai előtt tiszteletet vívott ki, hiszen következetessége, precizitása nyolcadikos korukban mindegyikük számára biztosította a sikeres középiskolai felvételit. Figyelemre méltóan kiegyensúlyozott, segítőkész, közösséget alkotó személyisége osztályfőnöki munkában is egyértelműen megnyilvánult. Mentortanárként és mesterpedagógusként önzetlenül segítette tanácsaival akár a pályakezdő, akár a minősítés előtt álló kollégáit. Magyar nyelv és irodalom tanári és osztályfőnöki teendői bepillantást engedtek rendszerszemléletébe, szervezési tudásába. Intézményvezető-helyettesi múltja során rengeteg hasznos tapasztalatokat szerzett, melyeket, ha az iskolavezetés kérte, azokat szívesen megosztotta. Eddigi munkáját hálásan köszönjük és fiatalos lendületére, kitartó lelkesedésére ezután is számítunk! 

Szabó Ágnes Szilviát, az Izbégi Általános Iskola pedagógusát.

Több mint 26 éve az Izbégi Általános Iskola pedagógusa, a tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Tanítási óráira lelkiismeretes, kimagasló szakmai tudás volt jellemző. Eredményesen oktatott, jól nevelte tanítványait. Módszertani munkáját az új iránti érdeklődés hatotta át. Fontosnak tartotta a gyermekek mozgásfejlesztését, ennek érdekében olyan hasznos, jó gyakorlatokat dolgozott ki és alkalmaz a mindennapok során, mely kognitív és szociális képességeket is egyaránt fejleszt. Tanítványait osztályfőnökként igyekezett felelős, tájékozott kamasszá formálni. Munkáját a lelkiismeretesség, a lényegre törés, önmagával a gyermekekkel szemben támasztott igényesség, valamint az iskoláért való tenni akarás jellemezte. Mindig azt vallotta, hogy a nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Életpályáját a színesség, a sokrétűség, dinamizmus és tökéletességre való törekvés jellemezte.

Pluhár Viktóriát, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium matematika szakos tanárát.

Matematika szakos, műszaki tanár, 1983-ban végzett a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán Budapesten, ahol műszaki tanár – gépész üzemmérnöki diplomát szerzett. 1989-ig a Budapesti Műszaki Egyetem gyártástechnológia szakán tanult, majd 2004-ben a József Attila Tudományegyetemen kapott középiskolai matematika tanári diplomát. 1989. óta dolgozik pedagógusként, ebből 13 éven keresztül az Izbégi Általános Iskolában matematika-technika szakos tanárként, ahol a nevéhez fűződik a nívócsoportos matematika oktatás bevezetése. Szaktanári feladatai mellett osztályfőnöki, reál és a felső tagozat szakmai munkaközösség vezetői feladatokat is ellátott az osztályfőnöki teendők mellett. 2013 óta a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium matematika szakos tanára. A tehetséges diákok támogatását mindig a szívügyének tartotta: országos matematika versenyek koordinátoraként, a Bartha Gábor matematika emlékverseny és a matematika próbaérettségi vizsga szervezőjeként bizonyította precizitását. 

Rózsa Sándort, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium matematika-fizika-technika szakos tanárát.

Jelenlegi iskolájában a Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett, tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte meg. 1982 óta a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. Egykori alma máterében, az évtizedek során előbb szaktanári feladatokat látott el, később osztályfőnök és munkaközösség-vezető lett. Technika szakos tanári oklevelet is szerzett, az elsők között szorgalmazta és gyakorolta az informatikai ismeretek oktatását már az 1980-as évek második felétől. A gimnázium fizikai kísérleti eszközparkjának egyik kialakítója volt. Magas szintű szakmai tudását emelt szintű vizsgáztató tanárként, és érettségi vizsgaelnökként is kamatoztatta. Tanítványai középiskolai tanulmányi versenyeken és mérési feladatok versenyén többször értek el kiemelkedő országos eredményt. Elkötelezetten, nagy hivatástudattal, lelkesedéssel adja át természettudományos ismereteit, szemléletformáló tevékenysége kiemelkedő. 

Horváth Évát, a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola matematika szakos tanárát.

Mérnöktanár, közel egy évtizede jeles oktatója a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképző Iskolának. Szeretetteljes humánuma, megértő odafigyelése, intellektuális humora tette alkalmassá arra, hogy az egzakt mérnöki elhivatottsága mellett az autista gyermekekkel való törődés tapasztalatait felhasználva diákjaink matematikai tudását gyarapítsa. Milyen színes életút ez! Gondoljunk bele! Több évtizedes tapasztalata alapján olyan tanulásmódszertant alkalmaz tanóráin, mely a játék eszközeivel az elmélyült gondolkodásra tanítja meg a diákokat. A társadalomban hátránnyal élők ügyének felkarolása emberi tartással párosul. Ő nemcsak kolléga, hanem igaz barát, igazi támasz is. Bármely pillanatban fordulhat hozzá az oktatóközösség tagja, humorával lényeglátásával, cselekvő egyéniségével azonnal tudja a megoldást. Színes nyugdíjas éveket kívánunk neki!

Lukácsné Németh Klárát, a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola általános igazgatóhelyettesét.

Tanári pályáját 2001 szeptemberében kezdte a szentendrei székhelyű, mai nevén Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképző Iskolában. Az oktatásban töltött több mint két évtized alatt több generációnak tanította a német, és a szakmai tanulmányokhoz kötődő szakmai német nyelvet, felkészítette a tanulókat a sikeres érettségi vizsgára. Osztályfőnökként sok fiatalt mentorált és nyújtott nekik támogatást, egyengette útjukat a felnőtté válás éveiben. 2015 óta az intézmény általános igazgatóhelyettese, és ebben a szerepkörében is az iskola „lelke”. Minden tanulót név szerint ismer, tisztában van helyzetükkel, és a rengeteg napi rutin feladat mellett ugyan úgy képes megadni, megkeresni a fiataloknak a személyre szóló, támogató segítséget, mint ahogy képes megszervezni az iskola folyamatos működését, valamint a színes, mozgalmas iskolai élethez szükséges projekteket. Nyugdíjas éveire jó egészséget kívánunk neki!

Csikai Attilánét, a Szentendrei Református Gimnázium iskolatitkárát.

Lelkiismeretes, segítő munkájával és szolgálatkészségével 23 éve segíti a Szentendrei Református Gimnázium diákjait, tanárait és a szülőket. Mindenkit ismer, mindent megtalál, mindent megold. Igazi nagy segítség az iskola életében. Ő az iskolatitkár: minden területen lehet rá számítani.
Szervezi a beiratkozás, felvételi és az érettségi jelentkezéseket. Érettségi jegyzői munkáját alaposságáért évről évre külön dicséretben részesítik az érettségi elnökök. Áldott nyugdíjas éveket kívánunk!

Kun Attilánét, a Szentendrei Református Gimnázium Művészeti nevelő-pedagógusát.

A Szentendrei Református Gimnázium elismert művészeti nevelésének ő a lelke. A 11-18 éves diákokat városi, megyei és országos képzőművészeti pályázatokon indulásra biztatja, támogatja. Az 5-6. évfolyamosok számára rendkívül népszerű rajz szakkört szervez és vezet. A hagyományos rajz és festés mellett a tűzzománc, linómetszés, szobrászati alapok megismertetésével bővítette az ifjú művészek eszköztárát. Az iskolán belüli Áprily Galéria megalapítójaként számos alkotó diáknak teremtett lehetőséget közösség előtti bemutatkozásra. Szentendre művészeti életének aktív részese, az IKON festőcsoport tagja, így a helyi múzeumok és galériák válogatott tárlatait is értőn elemezve ismerteti meg diákjaival. A városi helytörténeti vetélkedőre a tavalyi évig ő készítette és kísérte az iskola csapatát.
Tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak gondos fejlesztő pedagógusi munkával nyújtott támogatást sokszor megküzdve ellenálló szülőkkel. Áldott nyugdíjas éveket kívánunk!

Sasváriné Faltisz Veronikát, a Templomdombi Általános Iskola pedagógus asszisztensét.

Először anyukaként, majd jóval később kollégaként csatlakozott a Templomdombi Általános Iskola nevelőtestületéhez. Támogató szemlélete már szülőként is megmutatkozott, három gyermekének iskolai évei alatt mindig számíthattunk segítőkészségére, kreativitására, munkájára. Három évvel ezelőtt visszatért iskolánkba pedagógus-asszisztensként. A Skanzenben szerzett tapasztalatait beépítette az iskola mindennapi életében, sok kreatív foglalkozást tartott a gyerekeknek. Segítőkészségére, rugalmasságára mindig számíthattunk, ami megkönnyítette a gyermekek felügyeletét a mindennapokban. A nyugdíjas évekhez kívánunk jó pihenést és sok-sok unokákkal töltött időt.

Vorindánné Gyüre Ágnest, a Templomdombi Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanárát.

Alapításának kezdetétől, azaz 1989 óta meghatározó pedagógus egyénisége a Templomdombi Általános Iskola nevelőtestületének. Az elmúlt 43 évben több száz tanuló köszönheti neki azt a stabil magyar tudást, amelyet nemcsak a kompetenciamérések országosan kimagasló eredményei igazolnak, hanem tanítványai versenyeken elért helyezései, valamint egyetemen, főiskolán tanulmányokat folytató és végzett volt diákok visszajelzései is megerősítenek. Sok gyermekkel szerettette meg az olvasást. Tanítványait számos alkalommal vitte író-olvasó találkozóra, valamint könyvbemutató foglalkozásokra. Ma már volt tanítványainak gyermekei iratkoznak be iskolánkba, mindegyikük nagy szeretettel gondol vissza Ági nénire, aki nemcsak tanáruk, hanem pótanyukájuk is volt. A tanítás mellett évek óta õ látta el a gyermekvédelmi feladatokat az iskolánkban. Kiemelt szociális érzékenységgel fordul a hátrányos helyzetű gyerekek felé, segíti őket és szüleiket minden lehetséges módon, példaértékűen működött együtt a Családsegítő Szolgálat dolgozóival.

Gaál Natáliát, a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tanárát.

1978-ban szerzett zongoratanári és korrepetitori diplomát a kalinyingrádi Rachmanyinov Zeneművészeti Főiskolán. 1989-ben Szentendrére költözött és azóta a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Pedagógiai munkássága kiemelkedő, országosan elismert tehetséggondozó munkája a mai napig példaként áll a fiatalabb nemzedék előtt. 1995-ben ő indította el a szakmai cserekapcsolatot a Vujicsics Tihamér Zeneiskola és a kalinyingrádi Rachmanyinov Zeneművészeti Főiskola zeneiskolai tagozata között. Nem csak a kalinyingrádi cserekapcsolatban vett részt aktívan, hanem a 2003-ban a Vujicsics Tihamér Zeneiskola és az olaszországi Accademia Musicale Tollese di Miglianico között létrejött testvériskolai kapcsolat zenei programjait is gazdagította nyílt óráival. Növendékei hozzávetőlegesen 50-60 díjat hoztak el a különféle zongoraversenyekről. Reméljük, áldásos tevékenységét még sok éven keresztül folytatja a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában.

Nyári Irmát, a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tanárát.

Tanulmányait a debreceni Simonffy Emil zeneiskolában kezdte el. majd a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola matematika ének-zene szakán folytatta, mellette magánéneket, klarinétot és zongorát is tanult. A diploma megszerzése után lehetősége volt több kórus megalapítására, újraszervezésére és fejlesztésére. Mindeközben zongora tudását orgonán való folyamatos tanulással és istentiszteleteken való kántori minőségben gyülekezeti hangszerjátékkal egészítette ki. Életében igazi fordulatot az 1993-as év jelentette, mikor meghívást kapott a Vujicsics Tihamér Zeneiskola hirtelen megüresedő tanári állására. Azóta tanít az intézményben, ahol szakmai kihívásnak érzi a szolfézstanítást. Irma 30 éve tagja a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tantestületének. Kedvességgel, szeretettel fordul mindenki felé. Munkáját, a tanítást, a gyerekeket nagyon szereti, a szülőkkel való kapcsolata kiváló. Őszintén bízunk abban, hogy nyugdíjasként is a zeneiskola dolgozója marad!

Szakmai munkája elismeréseként, a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett pedagógusi diplomájának 50 éves évfordulója alkalmából köszöntték az ünnepségen Vaskóné Pántya Júliát, akit az egyetem Aranyoklevéllel tüntetett ki és amely elismeréshez Szentendre Városa is szívből gratulált.

Ezután – köszönetképpen odaadó és lelkiismeretes munkájukért –, Szentendre város kitüntető díjait és oklevelét adta át a polgármester.

Kiemelkedő szakmai munkásságának elismeréseként Szentendre Város Pedagógiai Díjban részesült:

Diószegi Istvánné, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetője.

Diószegi Istvánné, Kati püspökmajor-lakótelepi kisgyermeknevelőként kezdte pályafutását. Azóta is a bölcsődében dolgozik, jópár éve intézményvezetőként. A pedagógus pályát nagyon korán hivatásának választotta, ezért diplomáját is e területen, szociálpedagógus szakon szerezte. Mivel a szakmai fejlődésre és megújulásra nagy hangsúlyt fektet, ezért folyamatosan képezi önmagát és támogatja munkatársai továbbképzését is. Feladatait nagy szakértelemmel és kellő alázattal látja el. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a Képviselő-testület újraválasztotta az intézmény élére vezetői mandátuma lejárta után. Igényes, pontos munkát végez, jó példát mutatva ezzel az intézményben dolgozóknak. A Bölcsőde dolgozói és a szülők által is elismert vezető. Ennek bizonyítéka, hogy a városban a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde hosszú ideje teljes létszámmal, magas szakmai színvonalon működik, a szülők szívesen íratják be gyermekeiket az intézménybe. A kollégák és a szülők nem csupán szakmai kérdésekben számíthatnak rá, empátiájával, támogató együttműködésével segíti munkájukat. Hitvallása, hogy a kisgyermeknevelők munkája az egyik legfontosabb tevékenység társadalmunkban. Legfontosabb célja a megértésre, elfogadásra és szeretetre való nevelés. Munkája során elsődleges a gyermekek testi-lelki harmonikus fejlődése. A bölcsőde a vezetése alatt kiemelt feladatának tekinti a reform étkezés segítését, az ételallergiában szenvedő gyermekek számára a speciális étrend biztosítását. A bölcsőde szakmai programjának célja a bölcsődei nevelés–gondozás országos alapprogramjának magas szintű megvalósítása, a szakmai értékek megőrzése és továbbadása, a kialakult jó gyakorlatok megerősítése, új módszerek és tevékenységformák bevezetése, a dolgozók és a szülők nevelői szemléletének formálása. Diószegi Istvánné, Kati nap, mint nap ezen célok megvalósításáért dolgozik.

Kozmérné Szökő Erzsébet, a Szentendre Városi Óvodák óvodapedagógusa és intézményvezető helyettese, mesterpedagógus.

Szentendre város Pedagógiai Díjára való jelölésben a szülők és az intézmény egyaránt javaslatot tett. A szülők az alábbiak miatt javasolták: „Munkája során mindig felelősséggel, szeretettel és odaadással gondoskodott a keze alatt cseperedő gyermekekről és kiváló kapcsolatot ápolt a szülőkkel is. Szívvel-lélekkel a hivatásának él és egész lényét átadva próbálja tanítani és nevelni gyermekeinket. Fantasztikusan jó pedagógus, aki remekül ért a gyermekek nyelvén. Nincs olyan gyermek, akit ne tudna rávezetni a jóra, helyesre. A természet és állatvilág szeretete, illetve szakmai tudása példaként szolgál a családok számára. Böbe néninek az óvónői munka nem foglalkozás, hanem Hivatás.”
Kollégái így látják: Több évtizedes szakmai gyakorlatára, tapasztalataira az intézmény, a munkatársak és a családok mindig számíthattak, számíthatnak. Az intézményi fejlesztésekben ambiciózus és nyitott, a jó intézményi gyakorlatok támogatója. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, az új tudás tartalmak felé érdeklődő, azokat napi munkájában alkalmazza. Intézményvezető helyettesként, koordinálja, irányítja az intézményi önértékelési csoport feladatait. A kétcsoportos tagintézményhez tartozó vezetői feladatait innovatívan, aktívan, kezdeményezőkészen látja el. Igyekszik, az óvoda pedagógiai elismertségét emelni, melynek eredményeként az Óvoda Központ elnyerte a Kincses kultúr óvoda címet. A közalkalmazotti tanács vezetői feladatait évek óta a közalkalmazotti kör érdekeit jól képviselve végzi. Belső szakmai közösséggel jó kapcsolatot alakított ki, kooperatív, együttműködő az óvoda külső partnereivel is. Innovációt segítő mesterprogramja jól illeszkedik az új óvodai nevelés alapprogramjához, a gyermekek számára új élményeket nyújtó, művészeti nevelést támogató programokkal, tevékenységekkel.

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete.

A szentendrei zeneiskola városunk egyik legnagyobb oktatási intézménye, amely aktív szereplője a helyi kulturális életnek. És egyúttal idén szeptemberben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Tanárok mindig aktívak, sok szereplést vállalnak, a növendékeket is felkészítik a kért alkalmakra. Csak pár példa a közelmúltból: Döbrönte Petra, a szaxofon együttes, a fúvószenekar, a citerások, népi énekesek és a Musicantus Leánykar is rendszeres szereplői a városi ünnepségeknek. Számos egykori növendék dolgozik az iskolában vagy tér vissza a tantestület tagjainak hívására fellépni, közreműködni: Borbély Mihály, Borsódy László, Eredics Gábor, Eredics Kálmán, Fenyő László, Tímár Sára és sokan mások. Legendás tanár egyéniségek emlékét élő hagyományokkal ápolják, kiknek kezei alól generációk nőttek már ki: Oltai Adrienne, Szári Mihály, Mezei Erika, Papp Miklósné, Szvorák Katalin, hosszan folytathatnánk a sort.
Az Alma Mater szoros kapcsolatot tart művészeti együttesekkel, próba helyet is adva a Vujicsics és Söndörgő Együttesnek, több kórusnak, köztük a helyi Musica Beata Vegyeskarnak, a Szentendrei Református Kórusnak, de egykori diákként Barnás Antal, a bécsi Musikverein Férfikar karnagya is náluk próbál nyaranta.
A napi munka mellett számos Oktatási Hivatal által kiírt verseny elismert szervezői, és több saját alapítású versennyel, találkozóval növelik és terjesztik Szentendre jóhírét, sok látogatót vonzva a városba. Növendékeik átlagon felüli számban indulnak versenyeken, ahol az élvonalban végeznek, sikereiket évről évre a SZEVI-ben olvashatják a szentendrei lakosok.

A kitüntető díjat a zeneiskola igazgatója, Zakar Katalin vette át, aki hat évig intézményvezető-helyettese, tizennégy éve pedig intézményvezetője az alapfokú művészeti iskolának. A díszoklevél mellett a zeneiskola minden jelenlegi dolgozója emlékoklevélben részesült. Az iskola tantestületét Verebélyi Gábor Ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte, aki elismerése jeléül virágcsokrot adott át Zakar Katalinnak és a Templomdombi Általános Iskolát, az Izbégi Általános Iskolát, valamint a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumot képviselő pedagógusoknak.

Az intézmény idén szeptemberben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, ezért meglepetésként egy a zeneiskoláról szóló kisfilmmel és tortával kedveskedett a városvezetés. A filmet hamarosan online is közzétesszük.

Az ünnepség Döbrönte Petra, a Vujicsics Zeneiskola népzene tanszakos diákjának Tavaszi szerelmes énekek című előadásával és pezsgős koccintással zárult.

(Fotó: Deim Balázs / Szentendre.hu)