2024. január 23., 14:55

Szentendre Város Önkormányzata javaslatokat vár a város pedagógiai díjának odaítélésére. A javaslatok beérkezési határideje 2024. április 1., hétfő.

 

F E L H Í V Á S

SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ 

JAVASLATTÉTELÉRE

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet szerint SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el bölcsődei pedagógusként, továbbá az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

Az elismerésből évente három adományozható a Képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj a Képviselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki már korábban részesült a kitüntetésben.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Polgármester a városi Pedagógus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel vagy emléktárggyal és oklevéllel jár. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

a) a polgármester, a jegyző,
b) a képviselők, a bizottsági tagok,
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

 

A javaslatok beérkezési határideje: 2024. április 1.

A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul kitöltött és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Jegyzőit titkárságán, a 26/785-033-as telefonszámon. Az ajánláshoz szükséges dokumentumok az alábbi linkekről tölthetők le

Aláírói ív csoportos ajánláshoz >>>
Egyéni javaslattételi nyomtatvány >>>