2020. szeptember 29., 18:07
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szeptember 30-án, 9 órai kezdettel rendkívüli ülést tart Szentendre város Képviselő-testülete a Városháza dísztermében. A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2019. évre szóló – számviteli törvény szerinti – egyszerűsített éves beszámolóját és a 2019. évi közszolgáltatási tevékenységének elszámolását tárgyalják meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján – a számviteli törvény szerinti – beszámoló jóváhagyása a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik. A Szentendrei és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője jóváhagyásra megküldte a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját, amit a Társaság Felügyelőbizottsága 2020. szeptember 4-én jóváhagyott. A TDM 2019. évi könyvvizsgálata megtörtént.
A Társaság 2019. évre szóló egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolója 69 137 eFt mérlegfőösszeget és 1 456 eFt adózott eredményt tartalmaz.

Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. között közfeladat ellátásra létrejött közszolgáltatási szerződés szerint a szolgáltató az átvett kompenzációval évente számol el, és számol be a közszolgáltatási tevékenységéről.  A Szolgáltató a testület elé terjesztett beszámolójában tájékoztatja az önkormányzatot a 2019-ben elvégzett feladatokról, illetve elszámol a feladatok elvégzéséhez felhasznált kompenzációról. Az elszámolás szerint a Társaság összesen 1 040 eFt pozitív eredménnyel zárta ezt az időszakot.