2021. április 29., 12:10
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A járványhelyzetben ráruházott jogkörében testületi előterjesztésekről döntött a polgármester, előzőleg a képviselőkkel egyeztetve. Határozat született a volt egészségház épületének értékesítéséről a belvárosi csatornázás fedezetének biztosítása érdekében, valamint a Dunakanyar Cserkész Egyesület pályázaton való indulásának támogatásáról. A polgármester döntésével hatályon kívül helyezte a Kult. Kft. és a TDM átszervezéséről szóló korábbi határozatot, továbbá döntött a súlykorlátozás szigorításáról és a kapcsolódó díjtételek módosításáról szóló határozat hatályba nem helyezéséről.

Április 28-ai döntésével hatályon kívül helyezte a polgármester a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. átszervezésére vonatkozó korábbi határozatot, azzal, hogy az átszervezést a 2021-es pénzügyi év és a TDM Kft. fennálló pályázati kötelezettségének lezárását követően, 2022. január 1. napi hatállyal célszerű meghozni. A cél továbbra is az, hogy a kötelező és önként vállalt feladatellátási struktúra hatékonyabb és gazdaságosabb legyen, és a későbbi átszervezés után a közművelődési és turisztikai feladatok ellátására a Szentendre és Térsége TDM és Kulturális Nonprofit Kft. (rövidítve Szentendrei KultTour NKft.) működjön tovább, az előadó-művészettel pedig a továbbiakban a Szentendrei Teátrum Nonprofit Kft. (rövidítve Szentendrei Teátrum) foglalkozzon.

Fülöp Zsolt polgármester döntött arról is, hogy a város értékesíti a tulajdonában álló, Bükköspart 22. szám alatti ingatlant (régi egészségház), a belvárosi csapadékvíz-elvezetési beruházás finanszírozhatóságának érdekében. Sikeres értékesítés esetén az önkormányzatot 302.900.000,- Ft + Áfa bevétel illeti meg.

2021. május 1-jén lépne hatályba a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló, módosított önkormányzati rendelet súlykorlátozást szigorító, valamint az ehhez kapcsolódó új díjtételekre és a behajtási hozzájárulásokra vonatkozó paragrafusa. A 2020 decemberében született, a járvány nemzetgazdasági hatásának enyhítését célzó kormányrendelet (603/2020. (XII.18.)) azonban a díjemelés minden formáját tiltja az önkormányzatok és az általuk fenntartott szervezetek számára. Mivel a kormányrendelet egyes pontjai többféle értelmezést tesznek lehetővé, ezért Fülöp Zsolt polgármester szakmai segítséget kért a Pest Megyei Kormányhivataltól, de a válasz egyelőre nem érkezett meg. A szigorított súlykorlátozás bevezetésére – a Pest Megyei Kormányhivatal szakmai véleményezésétől függően – új rendeletmódosítást kell alkotnia a képviselő-testületnek vagy – a veszélyhelyzet fennállása esetén – a Polgármesternek.

Szentendre Város Önkormányzat 2021. április 21-én döntött a tulajdonában álló, Stéger közben lévő ingatlan pályázati forrásból történő bővítése érdekében a Dunakanyar Cserkész Egyesület pályázaton való indulása támogatásáról, tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.
A tulajdonosi hozzájárulás formai követelményei a pályázati kiírásban eltérőek a korábban ismerthez képest, az ingatlanra jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése is szükséges a pályázat fenntartási időszakára.