2023. október 13., 13:27

Az október 11-én tartott képviselő-testületi ülésen több fontos téma is napirendre került. A TDM új vezetőjének beszámolója szerint jelentős hiányosságokat találtak a társaságnál, tőkepótlásra is szükség van, és a vizsgálat még nem ért véget. Jó hír viszont, hogy a városi adóiroda annak ellenére tudta jelentősen növelni az adóbevételeket, hogy az önkormányzat nem emelte az adókat. Az elmúlt időszakban számos, a városrészi költségvetésben megvalósult beruházást adtak át.

A képviselő-testület döntött a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. faházainak beszerzéséről. Erre azért van szükség, mert a 2012 óta működő faházak oly mértékben elhasználódtak, hogy azok további használata balesetveszélyes. A beérkezett ajánlatok 900 ezer és egymillió forint közöttiek darabonként. Idén öt, jövő év első negyedében újabb öt faház vásárlására kerül majd sor. A testület 14 igen szavazattal elfogadta az erről szóló előterjesztést azzal a feltétellel, hogy a beszerzési ár nem haladhatja meg a 15 millió forintot, illetve hogy a 10 faházat saját pénzügyi forrásából finanszírozza a Kult Kft. 

Jelentős hiány a TDM-nél, tovább folyik a tényfeltárás

A TDM Kft. helyzetének rendezésével is foglalkozott a testület. Fülöp Zsolt polgármester felvezetőjében elmondta, az új ügyvezető által a társaság gazdálkodásának áttekintésére indított vizsgálat eddigi eredményei szerint szeptember végéig a lejárt számlák összege mintegy 3,53 millió forint, a szeptemberi és októberi személyi jellegű kifizetések összege 7,94 millió forint, az egyéb működési kiadások pedig egymillió forintot tesznek ki. Így összesen 13,93 millió forintot kell biztosítani a társaság további működéséhez. Az új ügyvezető, Borbély-Tardy Anna a részletekről elmondta, a társaság korábbi működésének áttekintése még nem ért véget, így az az összeg, amely a jelentésben szerepel, akár tovább is emelkedhet, hiszen napról napra kerülnek elő további számlák. A társaság vezetése azért fordult most a képviselő-testülethez, mert tőkepótlásra van szükség, illetve mert éppen a likviditási problémák miatt nem volt lehetőség a szeptemberi bérek kifizetésére. A képviselők 13 igen szavazattal úgy döntöttek, a jegyzett tőke mértékét elérő saját tőke biztosítása érdekében az önkormányzat 3,26 millió forint összegben pótbefizetést teljesít.

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóságot érintő két ügyben is döntött a testület. Az egyik szerint egyhangúlag jóváhagyták, hogy a Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás eddigi tapasztalatai alapján a jelenlegi számlás finanszírozást a jobban tervezhető tagdíj alapú finanszírozás váltsa fel. A másikban szintén egyhangúlag elfogadták a SzeRi beszámolóját.

Ötven százalékkal nőtt a helyi adók bevétele 

A következő napirendi pontban az önkormányzat adócsoportjának beszámolóját fogadta el szintén egyhangúlag a testület. Ennek kapcsán a polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az ország, illetve az önkormányzatok és a családok anyagi helyzete – amint azt mindenki a saját családjában is érzékelheti – igen nehéz, az önkormányzat mégis úgy döntött, hogy nem emel adót, hanem az ellenőrzést szigorítja. Az élet igazolta a döntést, jelentősen nőtt az adóbevétel, és az adózó vállalkozások száma is, hiszen több mint 700 olyan vállalkozás jelentkezett be a helyi adó hatálya alá, amely eddig nem fizette a helyi adót, a befizetett adó összege pedig ötven százalékkal emelkedett.

A testület a városrészeket összekötő kerékpáros nyomvonal építésével kapcsolatosan is határozatot hozott – ezt a témát önálló cikkben dolgoztuk fel. 

A Gondozási Központ alapító okiratának módosításával is foglalkozott a testület. Erre azért volt szükség, mert a védőnői ellátás 2023. július 1. napjától állami feladat lett, amelyet a szentendrei védőnői körzet tekintetében az Észak-budai Szent János Centrumkórház lát el.A képviselők az ezzel kapcsolatos előterjesztést egyhangúlag fogadták el. 

Következő határozatában a testület élt az általános iskolák felvételi körzethatárainak megállapításával kapcsolatban meglévő véleményezési jogkörével a következők szerint. 

Az alábbi iskolák felvételi körzetét javasolja kiegészíteni:

  • a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola felvételi körzetébe kerüljön: dr. Dragon Pál tér, Verbéna köz, Farkasles utca, Vakond köz, Vihar utca;
  • a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium felvételi körzetébe kerüljön: Borostyán utca, Deim Pál tér, Kövirózsa utca, Ligeti Erika tér, Matróz utca, Podkámen dűlő, Tavirózsa utca, Tölgy utca, Váralja lépcső, Vitorla utca, Állomás tér és környéke, Hild lépcső, Tompa utca;
  • az Izbégi Általános Iskola felvételi körzetébe kerüljön: Árvalányhaj utca, Gólya utca, Gólyahír utca, Köves lépcső, Parlag utca, Szilvafa utca.

Az ezzel kapcsolatos előterjesztést egyhangúlag fogadta el a testület. 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 2017-es önkormányzati rendelet törvényességi felügyeleti ellenőrzésére a közelmúltban kerített sort a Pest Vármegyei Kormányhivatal. A hatóság több ponton is módosításokat látott szükségesnek a rendeletben. A rendelet módosítását egyhangúlag elfogadták a képviselők.

1+1 programban Csalogány utcában 

Ezt követően újabb rendeletek módosításáról tárgyaltak a képviselők. Az egyikben az idei év végének igazgatási szünetéről egyhangúlag döntöttek a képviselők. Eszerint a téli igazgatási szünet 2023. december 20-tól 2024. január 2-ig tart majd. A másik, a közterület-használat rendjének szabályozásáról rendelet módosításra azért került sor, mert a 2016-ban született jogszabály egyik sora ütközött egy magasabb rendű jogszabállyal. Ezt a vonatkozó rész hatályon kívül helyezésével orvosolta a testület. Az előterjesztést egyhangúlag fogadta el a testület. 

Az 1+1 programban Csalogány utca 400 méter hosszan aszfaltburkolattal történő felújítására érkezett pályázat. A beruházás értéke 29,92 millió forint, amelynek felét, 14,96 millió forintot az önkormányzat biztosítja. A képviselők az erről szóló előterjesztést egyhangúlag fogadták el. 

Ezt követően telekalakítási ügyekben hozott döntést a testület, ugyanis több olyan telket szeretne értékesíteni az önkormányzat, amelyhez elengedhetetlen a telekhatárrendezési és telekegyesítési eljárások sikeres lefolytatása. Az erről szóló határozati javaslatot 9 igen 4 tartózkodás mellett elfogadták a képviselők. 

Következő döntésükben a képviselők a Duna korzó 4. és a Bogdányi út 17. szám alatti ingatlanok értékesítési áráról döntöttek. Az előbbi esetében 101 millió, az utóbbi esetében pedig 68 millió forint pályázati induló árról döntöttek a képviselők 8 igen és 4 tartózkodást mellett. 

Szentendre Közlekedési Kártya helyett vármegyebérlet

A testület a a szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló rendeletet is módosította. Eszerint a Szentendre Közlekedési Kártya helyett a jövőben a Pest vármegyebérlet árát téríti az önkormányzat a tanulók számára, illetve hogy a felnőttek választásuk szerint elszámolhassanak vármegyebérletet is – azzal a korlátozással, hogy nekik az önkormányzat a városi költségvetés kímélése érdekében csak azt az összeget téríti meg, mintha Szentendre Közlekedési Kártyát számolnának el. A módosítás 480 ezer forint költségcsökkenést jelent az önkormányzat számára. A képviselők egyhangúlag fogadták el az előterjesztést.

Ezt követően a képviselők meghallgatták a két ülés között történtekről szóló beszámolót, egyhangúlag elfogadták a lejárt határidejű határozatokról szóló határozati javaslatot, majd a városrészi költségvetésről szóló beszámolót hallgattak meg a képviselők. 

Ifjúsági Részvételi Költségvetés címmel a részvételi demokráciát erősítő úttörő jellegű kezdeményezést indít útjára a városvezetés – erről a témáról is külön cikkben számolunk be.

A következő tájékoztató a Szentendre Brand Stratégia megvalósításáról szólt. Ennek részeként elhangzott, hogy a Szentendrei mobil applikáció várhatóan december elsején kezdi meg működését. Az applikációban rejlő lehetőségeket a szeptemberi testületi ülésről szóló beszámolónkban részletesebben is ismertettük. 

Megkezdődött a leégett SPAR áruház bontása

A SPAR-projekt állásárólFülöp Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet . A polgármester elmondta, a leégett torzó bontása megkezdődött és ütemesen halad. Emlékeztetett, hogy az egykori áruház helyén ideiglenes parkoló létesül, a volt horgászbolt helyén csapadékvíz tároló létesül, illetve hogy a régészeti feltárás már elkezdődött. A következő lépésben a SPAR, a MOL és az önkormányzat közötti háromoldalú szerződést írják alá, majd az önkormányzat és a MOL a SPAR beruházáshoz kapcsolódó fejlesztés tervezésének áll neki. A MOL ugyanis korábbi álláspontját módosítva mégsem adja el, hanem fejleszti a területen lévő töltőállomását. A polgármester egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az építkezés előrehaladtával folyamatosan változik majd, hogy éppen hol lehet parkolni, és kérte a szentendreiek megértését és türelmét emiatt. 

Sorra adják át a városrészi költségvetés beruházásait

Az egyebek napirendi pontban Helyes Imre képviselő a kerékpárút aszfaltozásával kapcsolatosan tolmácsolta a kivitelező kérését, amely szerint amíg nem szilárdul meg a friss aszfaltréteg, ne lépjen rá senki, mert az ronthatja annak minőségét. 

Magyar Judit alpolgármester arról adott tájékoztatást, hogy a városrészi költségvetés nyertes projektje, a Menta utca cementstabilizáiós burkolata elkészült. Az Ericsson játszótér kerítésének felújítása is indul hamarosan, ezért a kivitelező október 16. és 20. között lezárja a területet, illetve hogy a polgármester és Drávucz Zsolt képviselő részvételével lakossági fórumot tartanak a Villasor közben a két körzet közötti zebra megvalósításáról.

Drávucz Zsolt képviselő bejelentette, hogy elindult a szintén a városrészi költségvetésben nyertes beruházás, a Csabagyöngye utca és a Vasúti villasor közötti járda- és vízelvezető felújítása.

Lang András képviselő elmondta: ugyancsak cementstabilizációs burkolatot kapott a Vadőr-Barackos út-Patron utca-Sörét utca kereszteződése. Szabados András hasonló fejlesztésről számolt be a Galagonya utcában is. E két fejlesztésre szintén a városrészi költségvetés keretében került sor. 

Az ülés végén a polgármester még arról is beszélt, hogy a Kálvária út felújítása folyamatos, illetve hogy nemcsak az út, hanem a járda és a zöld terület is megújul majd. Egyúttal a felújítás idejére kérte a szentendreiek türelmét. Majd üdvözölte, hogy Szabados András személyében új vezetője van a Fidesz frakciójának, végül pedig Szűcs Katalin képviselőt születésnapja alkalmából köszöntötte.