2023. január 20., 08:42
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Energetikai ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére pályázatot hirdet a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda. A pályázat benyújtásának határideje 2023. február 15.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat intézményeinek energetikai beruházásaihoz szükséges intézkedési tervek segítése, kapcsolattartás az intézményekkel erre
vonatkozóan, energetikai intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekben való részvétel,  az önkormányzati energetikai és egyéb beruházások,
fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatok ellátása, így különösen: ajánlatkérések, megrendelések, szerződések előkészítése, engedély kérelmek elkészítése, hatósággal való egyeztetés, együttműködés, a szerződése teljesítésének figyelemmel kísérése, helyi közösségi közlekedés koordinálása és kapcsolattartás és kiválasztott közszolgáltatóval, ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos ügyek koordinálása, az önkormányzattal kapcsolatban álló valamennyi egyéb közszolgáltatóval (így különösen: gázszolgáltató, áramszolgáltató, temetkezési szolgáltató, vízszolgáltató, állami közútkezelő, honvédség, katasztrófavédelem) kapcsolattartás, egyeztetések lefolytatása, megállapodások előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 60 000.- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet
  • főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, építész, gazdaságtudományi szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közigazgatási területen szerzett tapasztalat
  • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
  • motivációs levél
  • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Mónika nyújt, a 06/26-785-066-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szili Mónika részére az allas@ph.szentendre.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: próbaidő: 6 hónap és heti 1 nap home office, amelyhez a technikai feltételek biztosítottak.