2021. március 23., 15:50
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre önkormányzata a Belügyminisztériumhoz nyújtott be pályázatot a János utcai, rossz állapotú híd felújításához. A híd az egyetlen közúti átjáró a Bükkös-patakon, amely közvetlenül Szentendre Izbég és László-telep városrészeit köti össze, ezért rekonstrukcióját a város szeretné a lehető leghamarabb megkezdeni.

A Belügyminisztérium – a Pénzügyminisztériummal egyetértésben – hirdetett pályázatot „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.” címmel. Szentendre Város Önkormányzata a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcélra nyújtotta be pályázatát, a „János utcai híd felújítása” című projekttel. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatást igényelt, amelynek maximális mértéke – az önkormányzat adóerő-képessége alapján – a fejlesztési költség 65%-a, a fennmaradó 35%-ot saját forrásból biztosítja.

A János utcai híd állapota a forgalom megnövekedésével évről-évre egyre rosszabbá vált, rekonstrukcióját régóta igénylik az erre közlekedők. Tavaly ősszel a QualiPLAN Mérnökiroda Kft. felmérte a híd műszaki állapotát és szakvéleményükben javaslatokat tettek a híd rehabilitációjának fázisaira. A híd felújításának terveit az Argon-Geo Kft. készítette el 2017-ben.

A hídszerkezet megújulásához szükséges munkafázisok:

  • A hídon és a híd előtt-után minden burkolati réteg elbontása, új térdfal és pótszegély építése.
  • Kereszttartók és takaró szögacélok elbontása, új acél kereszttartók építése.
  • Saruk felújítása.
  • Főtartók szemcseszórásos tisztítása és bevonatképzés az acélszerkezeteken.
  • Pályalemez betonozása és vasbeton szegély építése.
  • Egysoros szalagkorlát építése.
  • Útburkolat építése a hídon lépcsős csatlakozással.
  • Az alaptest körül a szabálytalan betonozás elbontása, új körbebetonozása.
  • Mederrendezés, mederbiztosítás.
  • Tereprendezés, rézsűk kialakítása.

A híd jelenlegi, leromlott műszaki állapota miatt tehát teljes körű hídrehabilitációra van szükség ahhoz, hogy a szerkezet hosszabb távon is képes legyen a feladata ellátására. A közúti forgalom szempontjából csak a mai állapot rekonstruálása, az átkelő biztonságossá tétele lehetséges. A híd keskeny: csak egyirányú forgalom lebonyolítására és csak egy gépjármű átengedésére alkalmas, ezért, a későbbiek során indokolt a gyalogos forgalom számára egy konzolos híd építése is. Ennek tervezése folyamatban van. A most benyújtott pályázat csak a rekonstrukcióra igényel forrást, a gyalogos híd a felújítás után épülhet meg. Az önkormányzat 10 millió forint önrészt különített el a Városfejlesztési Iroda felújítási keretének terhére a hídrekonstrukcióhoz.

Korábbi cikkünk a János utcai hídról ITT olvasható.