2023. október 2., 10:46

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet munkaviszony (MT) keretében gondnok és gépkocsivezető munkakör/feladatkör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 23.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
– Gépkocsivezetői feladatok: A jegyzői és polgármesteri titkársággal egyeztetve szállítja a választott tisztségviselőket, valamint a hivatali köztisztviselőket a hivatalon kívüli, külső tárgyalási helyszínekre, illetve helyszíni bejárásra. Hivatali kézbesítési feladatok ellátása. Gondoskodik a rá bízott jármű műszaki karbantartásáról, az irodavezető segítségével szervezi a szükséges javításokat. A vonatkozó belső szabályzatoknak megfelelően az üzemanyagvásárlás költségével havonta elszámol.
– Gondnoki feladatok: A Hivatal épületét és a berendezési tárgyakat érintő felmerülő problémák, műszaki, karbantartási, javítási feladatok nyilvántartásba vétele, azok továbbítása a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. felé; a javítási munkálatok nyomon követése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Munkaviszony (MT)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkavégzés helye: Szentendre
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Próbaidő: 3 hónap

A pályázatokat az allas@ph.szentendre.hu email-címre kérjük küldeni.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés: Érettségi, vagy középfokú szakképesítés

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
– műszaki területen szerzett szakképzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
– előny a hivatásos jogosítvány megléte

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Felelősségvállalás
– Együttműködés
– Feladatteljesítés iránti elkötelezettség
– Határidők betartása
– Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.23. 23:55
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozszolgallas.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.15.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.