2020. november 27., 10:14
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Megérett a felújításra a Bükkös-patak felett átvezető, János utcai híd. A forgalom megnövekedésével a híd állapota egyre rosszabbá vált, rekonstrukcióját hosszú évek óta igénylik az erre közlekedők, ezért Fülöp Zsolt polgármester elkészíttette a híd statikai vizsgálatát. November 27-től forgalomkorlátozás lép életbe: tehergépkocsik nem hajthatnak át a hídon.

 

A János utcai híd pontos építési ideje ismeretlen, 1940-1950 között épülhetett, amit a szerkezete és állapota is tükröz. A híd műszaki állapotát a megbízott QualiPLAN Mérnökiroda Kft. 2020 októberében mérte fel. A szakvélemény elkészítését helyszíni szemlézés, geodéziai felmérés, fényképes állapotdokumentálás, statikai mérések, az acél főtartók teherbírás ellenőrzése előzte meg.

A szakvélemény szerint a híd további fenntartásához, felújításához mindenekelőtt a patakmederprofilt kell módosítani.  A híd környezetében a teljes mederkeresztmetszetet ún. gabionmatrac felületvédelemmel kell ellátni, tekintettel arra, hogy a megváltozott mederhelyzet miatt az egyik hídláb alapozása alámosódott. A híd egyéb részeinek a felújításával egyidőben a vékony pályalemez mielőbbi megerősítésére is szükség van. Mivel ilyen jellegű munkák elvégzése a téli időszakban nem javasolt, továbbá a kivitelezéshez el kell készíteni a megfelelő terveket, ezért a felújítások megkezdéséig – várhatóan 2021 nyaráig – a hídra nehezedő forgalmi terhelést mielőbb csökkenteni kell a balesetveszély megelőzéséért.

A szakvélemény szerint teljes körű hídrehabilitációra van szükség ahhoz, hogy a szerkezet hosszabb távon is képes legyen a feladata ellátására. A híd adottságai olyanok, hogy a felújítás után is „egynyílású” marad, azaz nem lesz kétsávos. A közúti forgalom szempontjából csak a mai állapot rekonstruálása, az átkelő biztonságossá tétele lehetséges.

A szakemberek azonban javasolták a tanulmányban, hogy a híd változatlan paraméterekkel, de gyalogos átkelési lehetőséget is megteremtve szolgáljon tovább. Annak megoldására is elvégezték a számításokat, hogy hogyan lehet bővíteni a hidat a külső oldalára felszerelt gyalogjárdával.

A híd közvetlenül Szentendre Izbég és a László-telep városrészeit köti össze a Bükkös-patakon át. A belvároson kívül, belterületen ez az egyetlen közúti híd a Bükkös-patakon, ezért a forgalmi helyzete sokkal fontosabb, semmint két „külső” városrész összekötése, amely meglátszik a forgalmán is. Nyilvánvaló, hogy a híd lezárása kellemetlen lesz az erre közlekedőknek, de a felújítása sajnos nem halasztható tovább. Amíg megújul a híd, az önkormányzat a szentendreiek türelmét kéri.

A hídra vonatkozó korlátozások 2020. november 27-től a híd felújításának elvégzéséig (várhatóan 2021 év végéig) érvényesek az alábbiak szerint: „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla jelzi majd, hogy az útra tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépkocsit –, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos.

Kérjük, tartsák be a forgalomkorlátozást, hiszen a vékony pályaszerkezet egy tehergépjármű súlya alatt már megsüllyedhet, megtörhet, amely a közlekedő járműben kárt okozhat és végeredményben a híd felújításig annak teljes lezárását is eredményezheti!