2024. február 2., 15:46

Modern épített környezetben, természetközeli állapozában megmarad a Pannónia-tó; pályázatot írnak ki az FMC igazgatói állásának betöltésére; február 20-án rakják le az új SPAR áruház alapkövét; az önkormányzat kezdeményezi az új orvosi ügyeleti rendszer felülvizsgálatát. Ezek voltak a januári testületi ülés legfontosabb témái.

A képviselő-testület január utolsó napján tartott ülésén sürgősségi indítványként 14 igen szavazattal megadta a tulajdonosi hozzájárulását a zeneiskola, valamint a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezetének felújítására, fejlesztőeszközök beszerzésére és villámvédelemre beadott pályázataihoz.

A természeti értékeket megőrizve újul meg a Pannónia-tó környezete

Ugyancsak sürgősségi indítványként tárgyaltak a képviselők a helyi természetvédelmi védettség alatt álló Pannónia-tó fejlesztéséről. Fülöp Zsolt polgármester elmondta, felvették a kapcsolatot a beruházókkal, akik nyitottak voltak az együttműködésre, és arról egyeztek meg, hogy közösen alakítják ki a fejlesztési terveket. Ennek legfontosabb pontja, hogy a tó megmarad, illetve hogy a fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítanak a természeti értékek megőrzésére. Annál is inkább fontos a beruházás, mert a jelenlegi állapotok nem méltóak a városrészhez, illetve mert teljesen új szintre emelkedik majd a városrész a fejlesztésnek köszönhetően. Az eddigi elaprózott és elhanyagolt épületek helyett egységes és modern épületegyüttes alakul majd ki. Hogy mindez megvalósulhasson, módosítani kell a településszerkezeti tervet, illetve az építési szabályzatot. Az előterjesztést egy tartózkodás mellett 13 igennel fogadta el a testület.

A VSZ élelmezési nyersanyag közbeszerzésével kapcsolatos előterjesztésről is döntöttek a képviselők. A polgármester elmondta, az állam a napi étkezéshez – tízórai, ebéd, uzsonna – 129 forinttal járul hozzá, a többit az önkormányzat pótolja ki azon családok esetében, amelyek nem tudják kifizetni az ellátás összegét. Azért is fontos a mostani beszerzés, mert minőségi változást szeretne elérni a város vezetése a közétkeztetésben. A képviselők az előterjesztést 14 igen szavazattal fogadta el. 

Az Aquapalace Kft. késedelmi kamatáról szóló előterjesztésről is döntöttek a képviselők. Az Aquapalace Kft. tavaly február és július vége között 92,3 millió forint tartozást halmozott fel a Városi Szolgáltató Kft. felé. Megállapodás született arról, hogy részletfizetési kedvezményt kap az adós, a felmerülő kamatokról azonban nem rendelkezett az egyezség  A számlák késedelmes kiegyenlítésének kamat költsége mintegy 8,1 millió forint lenne, ennek megfizetését azonban a testület elengedte. A határozati javaslatot 11 igen, 2 nem és egy tartózkodással fogadták el a képviselők.

Pályázat az FMC igazgatói állására

A következő határozatában a testület úgy döntött, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói állására pályázatot ír ki. Erre azért volt szükség, mert 2024. január 31-én Prosek Zoltán korábbi igazgató munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Újdonság a korábbiakhoz képest, hogy a közelmúltban alakult, dolgozókból álló Múzeumi Tanács egy tagja is részt vesz az új vezető kiválasztásában. Zakar Ágnes képviselő javaslatára a kiírásba bekerült az a kitétel, hogy a pályázó térjen ki arra, miként képzeli a kismúzeumi hálózat működtetését. A határozati javaslatot 11 igen szavazat mellett 3 tartózkodással fogadták el a képviselők.

Ezt követően az orvosi ügyeletet végző Országos Mentőszolgálattal kötött egyezségnek megfelelően ideiglenes pihenőhely biztosításáról szavaztak a képviselők. Erre azért volt szükség, mert a korábbi szolgáltató számára elegendő volt három pihenőhelyiség, az OMSZ két vonuló egységének viszont négy helyiségre van szüksége. Ezért, amíg a jelenlegi helyszínen sikerül kialakítani egy negyedik pihenőszobát, addig a Rákóczi út 10. szám alatti ingatlant az OMSZ használatába adja az önkormányzat. A javaslatot 14 igen szavazattal fogadták el. A polgármester arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy bár a törvény szerint a régi szolgáltató csak január 31-ig jogosult orvosi ügyeleti szolgáltatást nyújtani, az OMSZ pedig csak február 1-től indíthatja a szolgáltatást, az önkormányzat hathatós együttműködésével a két szervezet megegyezett, hogy február 1. reggel nyolc óráig a régi szolgáltató végzi az orvosi ügyeleti teendőket. Elhangzott, hogy az új rendszerben százezer régiós lakost kell ellátni a szentendrei ügyeletnek, miközben korábban 30 ezer szentendrei tartozott ide, illetve hogy elfogadhatatlan az, hogy Vácon lesz kijelölve a gyermekorvosi ügyelet. Arról is szó esett, hogy ezt újra kellene gondolni, illetve hogy a kormányinfón elhangzottak szerint esély lehet ennek átalakítására. 

Közbeszerzési eljárást indítanak a V8 energetikai korszerűsítésére. Tavaly elkészült a V8 Uszoda és Szabadidőközpont területén és annak  környezetében a geotermikus potenciál felmérése, hogy megerősítse a létjogosultságát egy geotermikus hőhasznosító rendszer tervezésének. Ennek alapján született meg a geotermikus hőszivattyús rendszer pályázatának műszaki leírása.
A közbeszerzést úgy fogják kiírni, hogy a kiválasztott partner előfinanszírozza, megtervezi, engedélyezteti és megépíti az energetikai beruházást. A szerződés időtartama alatt a pályázó tulajdonában maradó rendszert üzemelteti és biztosítja az uszoda energia ellátását. Ennek fejében üzemeltetési díjat számláz, majd a szerződéses időtartam lejártával a beruházás tulajdonjoga az uszoda tulajdonosára száll át. A beérkező pályázatok értékelése alapján – amennyiben nem kedvezőek a feltételek a kiíró számára – úgy a kiíró a pályázatot sikertelennek nyilvánítja.
A szerződési feltételekről, az eljárás lezárásáról a képviselő-testület dönt. A testület 9 igen 1 nem 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy elindítja a közbeszerzési eljárást.

Évek óta komoly gond a 11-es út túlzsúfoltsága, amelyet tovább súlyosbít, hogy a legtöbb hegyi út a főútra vezeti a forgalmat. Már korábban is létezett elképzelés, hogy a hegyi utak között átkötéseket létesítsenek. A Sztaravodai út és az Egres út közötti összekötő út tervei 2017-ben elkészültek. A testület arról tárgyalt, hogy a probléma megoldásának érdekében első lépésben aktualizálják az akkori terveket, majd a költségvetés teherbíró képességének függvényében kerül sor az út megépítésére. Zakar Ágnes kérdésére, hogy az érintett kárpótlási földek belterületbe vonásán gondolkodik-e az önkormányzat, Fülöp Zsolt elmondta, az érintettek képviselőjének már elmondta, lakóterületként nem számolnak a kárpótlási földekkel, másfajta hasznosítás azonban elképzelhető a földtulajdonosokkal közösen. Hangsúlyozta, mindaddig, amíg a város út-, ivóvíz-hálózata, közintézményei nem tudják megfelelő színvonalon kiszolgálni a város lakosságát, addig nem vonnak belterületbe egyetlen négyzetmétert sem.
Az elképzeléssel kapcsolatban kritikaként elhangzott, hogy egyrészt zöld területet vágna ketté a tervezett út, másrészt a jó minőségű új utat elkerülő útként használnák a 11-es főúton közlekedők, ugyanakkor az új út megépítése csak minimális mértékben csökkentené a főút terhelését. A javaslatot 11 igen, 1-1 nem és tartózkodás mellett fogadta el a testület úgy, hogy érintettként Zakar Ágnes kikapcsolta szavazógépét.

Szentendrén nincs ellenzéki képviselő, mert mindenki a városért dolgozik

A testület SZMSZ-ének megváltoztatásával kapcsolatos előterjesztés vitáján Laárné Szaniszló Éva képviselő jelezte, hogy megítélése szerint a szabályzat megsértését jelentette, amikor egy zárt ülésen az egyik bizottsági elnök sokkal többet beszélhetett, mint mások. Szerinte ezt a polgármester úgy próbálta törvényessé tenni, hogy a mostani javaslattal módosítani akarja a szabályzatot, illetve ezzel szerinte elismeri a jogszabálysértés tényét. Hozzátette, a javaslat megszavazása esetén már 19. alkalommal módosítaná a testület a szabályzatot. Zakar Ágnes azt javasolta, a bizottsági elnökök mellett a frakciók vezetői, szóvivői is kapjanak negyedórás hozzászólási lehetőséget. A javaslatot a polgármester nem támogatta, mert az a parlamenti frakciók közötti működési rendszert hozná a városházára, amit nem tart jó gyakorlatnak. Szerinte ugyanis a szentendrei képviselő-testületben nincs ellenzéki képviselő, mert mindenki Szentendréért dolgozik. Hozzátette, amikor képviselőként ült a teremben, eszébe sem jutott a képviselőcsoportra hivatkozva plusz időt kérni a hozzászólásra, egyébként sem érezte magát ellenzéki képviselőnek. Szűcs Katalin elmondta, a bizottsági elnök egyrészt nem magánvéleményt, hanem bizottsági álláspontot képvisel a hozzászólásban, másrészt mindig mindenki kap plusz hozzászólási időt, ha nem volt elegendő a rendelkezésre álló idő. Magyar Judit alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, eddig ugyan valóban 18 módosításra került sor, ezek jó része azonban a működés aktualizálásához kötelező változtatás volt. Emlékeztetett, Magyarország Alaptörvényét is igen sokszor módosítottak. A testület az előterjesztést 9 igen, 3 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Ezt követően a képviselők elfogadták a város 2024-2029. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Eszerint elemzés készül a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. Ezen túlmenően az elemzésen alapuló intézkedési terv készül a problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedésekről. A testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

A képviselők egybehangzó döntése értelmében a Bükkös patak felett átívelő izbégi –  Eötvös utcai – hidat a jövőben hivatalosan Kocsigyári hídnak nevezik majd. 

Ugyancsak egyhangúlag döntöttek arról a képviselők, hogy a Postás strandon található épületegyüttes használatára a Lido Sport és Szabadidő Kft.-vel fennálló, és január végén lejáró szerződést meghosszabbítják. A képviselők a Dumtsa Jenő utca 12. alatti ingatlan hármas számú lakását 13 igen, egy tartózkodás mellett vonták ki az önkormányzati lakásállományból. 

Ezt követően egy másfél hektáros mezőgazdasági terület tulajdonosa kérte, hogy gyümölcsöséhez épüljön út, mert pillanatnyilag az ingatlan megközelíthetetlen. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy engedélyt szeretne kérni, hogy a szomszédos 18 hektáros önkormányzati területen hosszú ideje meglévő csapást használhassa, illetve azt kőszórással járhatóvá tehesse. Elhangzott, hogy az önkormányzat az átjárást a vonatkozó jogszabály értelmében köteles tűrni, a csapás leszórása azonban nem lehetséges, hiszen ahhoz először ki kellene vonni a mezőgazdasági hasznosításból, aminek költségei vannak, ráadásul meg kellene terveztetni, gondoskodni a csapadékvíz elvezetéséről. De a földhivatal nagy valószínűséggel azért sem engedélyezné a művelés alóli kivonást, mert az említett csapás hivatalosan nem minősül útnak. Az ingatlanhoz vezető út megépítése pedig olyan költséget jelentene az önkormányzat számára, amelyre nincs forrása. Ezért a testület 12 igen és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, forráshiány miatt nem áll módjában megépíteni a kért utat. Fülöp Zsolt azt javasolta, a földhivatalhoz fordulva kérjenek állásfoglalást, hogy lehetne-e valamilyen feltáró vagy egyéb utat létesíteni úgy, hogy nem kerül ki a terület a mezőgazdasági besorolásból. 

Ezt követően a testület 14 igennel elfogadta az önkormányzati adóhatóság 2024. évi ellenőrzési tervét, illetve szintén 14 igen szavazattal döntött arról, hogy az önkormányzat a Család- és Gyermekjóléti Intézmény, az Egészséges Városért Közalapítvány, a Ferenczy Múzeumi Centrum, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, a Magyar Videotréning Egyesület alkotta konzorciummal helyi humán fejlesztésekről szóló uniós pályázatot nyújt be.

A külkapcsolati tanácsnok beszámolóját szintén egyhangúlag elfogadta a testület. 

Felülvizsgálják a RenoPont iroda működését

A RenoPont iroda tevékenységéről szóló beszámolót is elfogadta a testület, 12 igen szavazattal és két tartózkodással. Drávucz Zsolt képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy 10 hónap alatt mindössze 22 megkeresés érkezett az ott dolgozó szakemberhez, az önkormányzat viszont bért és rezsit fizet, illetve kiesik a biztosított helyiség bérleti díja az önkormányzati költségvetésből. Ezért azt javasolta, gondoljuk át, érdemes-e az irodát tovább működtetni. Fülöp Zsolt ugyancsak kérdésesnek látja a további üzemeltetést annak ellenére, hogy jónak tartja a programot, képzettnek az ottani szakértőt. Szavai szerint a lehető leggyorsabban döntésre kell jutni az ügyben. 

A testület ezt követően tájékoztatót hallgatott meg a két ülés között történtekről, illetve 13 igen szavazattal elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

Február 20-án rakják le az új SPAR áruház alapkövét

Az ülés végén, az egyebek és az interpellációk előtt a SPAR beruházásról szóló beszámolót hallgattak meg a képviselők. A polgármester kiemelte, február 6-án adják át a régészek a területet a beruházónak, illetve hogy az alapkőletételre február 20-án kerül majd sor. Pilis Dániel alpolgármester arról beszélt, hogy a Vasúti villasori járdaépítés, valamint a Nagy Lajos utcánál kialakítandó zebra munkálatai várhatóan március elsején kezdődnek és a hónap végéig tartanak. 

Az egyebekben Laárné Szaniszló Éva megkérdezte a polgármestert, illetve Pál Gábort, hogy miért vezetik félre az embereket az orvosi ügyelettel kapcsolatban azzal, hogy a beteg gyerekeket minden esetben Vácra kell átvinni. Felolvasta Győrfi Pálnak, az OMSZ szóvivőjének közleményét, amely szerint február 1-től a vármegyében 11 helyen működik vegyes, azaz felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet, ahol szakszerűen ellátják a hozzájuk fordulókat. A polgármester válaszában elmondta, hogy a Városháza dísztermében január 18-án a témában tartott tanácskozáson – amelyen Laárné Szaniszló Éva is ott volt – a háziorvosok elmondták, az orvosi ügyeletben ők nem tudják felelősen ellátni a gyermekeket, mert az külön szakmai képzést igényel. Ezért kezdeményezte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszternél, hogy közösen, háziorvosok, az OMSZ és az önkormányzatok vizsgálják felül ennek a rendszernek a működését, és ahol lehet, hozzanak létre új szolgáltatási pontokat. Hozzátette, felvetésében, illetve nyilatkozataiban nem volt semmiféle hangulatkeltés. Arról van szó, hogy egy átszervezés esetében nem biztos, hogy elsőre sikerül jó rendszert kialakítani, ráadásul  sem a háziorvosokkal, sem az önkormányzatokkal folytatott előzetes egyeztetés nem volt tökéletes. 

Laárné Szaniszló Éva képviselő az ülés megelőzően interpellációs kérdéseket nyújtott be a polgármesterhez – ezeket a polgármesteri válasszal együtt itt olvashatják el az érdeklődők.