2023. október 3., 16:24

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023. október 11-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.

Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Szentendre Város 2020 és 2023 közötti eddigi fejlesztéseiről II. forduló Tájékoztató Pilis Dániel alpolgármester Pilis Dániel
2. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. faházainak beszerzéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Lakatos Judit
3. Szentendre és Térsége TDM NKft. saját tőke helyzetének rendezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea
4. A Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulásról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Jámbor Ferenc
5. A Dunakanyari Rendészeti Társulás működéséről és a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság szakmai tevékenységéről
A 150/2023. (VII.26.) Kt. sz. határozat alapján!
Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Jámbor Ferenc
6. Az önkormányzati adóhatóság 2023. évi munkájáról és az adóbevételek I. – IX. havi alakulásáról Beszámoló dr. Schramm Gábor
jegyző
Siklósi-Dutkay Csilla
7. A Gondozási Központ Szentendre alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
8. Az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szontagh Istvánné
9. A temetőkről és a temetkezésről szóló 46/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Németh Szilvia
10. A 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 53/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Németh Szilvia
11. A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Németh Szilvia
12. 1+1 programra benyújtott pályázat támogatásáról (Csalogány utca) Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Nagy Sándor
13. Telekalakítási eljárásról a
Vándor utca 9168-9170, 9172-9174, 9176-9178 helyrajzi számú,
Barackos út 6954- 6953/3 helyrajzi számú,
Szilfa utca 5890 helyrajzi számú,
Panoráma utca 7192, 7196 helyrajzi számú
ingatlanok vonatkozásában
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
14. A Szentendre Duna korzó 4. (hrsz 1886), és a Bogdányi út 17. (hrsz 1885) alatti ingatlanok értékesítési árának meghatározásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
Bükki Orsolya
15. A szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés FIDESZ frakció Laárné Szaniszló Éva, Zakar Ágnes, Boda Anikó,
Kiss Károlyné, Szabados András
16. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről (2023.szeptember 11-től  október 6-ig) Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
17. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
18. A Városrészi Költségvetés 2024 program ütemezéséről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Barna
19. Ifjúsági részvételi költségvetés – 2024 Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
20. A Szentendre Brand Stratégia megvalósításáról Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
21. A SPAR Projekt előrehaladásáról a 2023. szeptember 6. és 2023. október 2. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
22. A Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatóhelyettesének kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról
Az érintett kérésére az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
23. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére zárt ülést tart!
Előterjesztés dr. Schramm Gábor
jegyző
dr. Németh Szilvia
24. A Pest Vármegyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján ZÁRT ülés!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Király Enikő
25. Interpelláció, kérdés
26. Egyebek

Az előterjesztések innen letölthetők >>>