2023. június 14., 13:57

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023. június 21-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.

 

Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Az Aquapalace Kft. távhő díjának és alapdíjának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Répánszky Júlia
2. Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésekről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Kada-Huszár Adrienn
3. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. követeléseiről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Ilona
4. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének módosításáról és a „Közutak és földutak úthibáinak javítása” tárgyú közbeszerzési eljárásában az eljárás lezáró döntés átruházásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Kada-Huszár Adrienn
5. Forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre vonatkozó javaslatok tárgyában Előterjesztés Pilis Dániel
alpolgármester
Pilis Dániel
alpolgármester
6. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőinek 2023. évi prémium feltételeinek meghatározásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
7. A Szentendre és Térsége TDM Nkft. mb. ügyvezetője prémiumának összegéről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
8. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény között kötendő munkamegosztási megállapodásról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea
9. Szentendre földgáz beszerzés 2023. tárgyú közbeszerzési eljárásról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Hámornyikné Csemeczki Zita
10. Az önkormányzati tulajdonban lévő dömörkapui 0583/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
Párth Szilvia
11. Önkormányzati tulajdonban lévő Rózsa utca 35 szám alatti 9382/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna Szöllősy-Meggyes Ildikó
12. Sarkantyú utca Szentendre Építési Szabályzata szerinti kialakítása érdekében történő telekalakítással vegyes adásvételi szerződésről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
13. A Barackvirág utca esőkert létesítés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés átruházásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kosztek Gabriella
14. A Kálvária út felújítás és gyalogátkelőhely létesítés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés átruházásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Hámornyikné Csemeczki Zita
15. Az Izbégi sportpályát érintően a Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesülettel kötendő közfeladat ellátásáról szóló megállapodásról Előterjesztés Pilis Dániel
alpolgármester
dr. Kocsis Krisztina
16. A 2022/2023. tanév helytörténeti versenyén résztvevő középiskolák díjazásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szontagh Istvánné
17. A településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
18. A nappali melegedő és az éjjeli menedékhely időszakos férőhelybővítéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
19. A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Jámbor Ferenc
20. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
21. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
22. A Külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2023. március 15. – 2023. június 15. közötti időszakban
munkaterv szerint
Beszámoló Helyes Imre Mihály
képviselő
Helyes Imre Mihály
23. A SPAR Projekt előrehaladásáról a 2023.  május 16. és 2023. június 12. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
24. a Szentendre Mobil Applikáció
Projektről
Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
25. A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2023. május 16. és 2023. június 12. közötti időszakban Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
26. Szentendre Város Semmelweis díj adományozásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tart!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Király Enikő
27. Interpelláció, kérdés
28. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>