2023. június 27., 12:59

Egyetértéssel zárult a Gondozási központban június 26-án (hétfő) tartott lakossági fórum, amelyre a Sas utcai lakókat Fülöp Zsolt polgármester, valamint a két érintett körzet képviselője, Szűcs Katalin és Helyes Imre hívta meg.

Jó hangulatú, indulatoktól mentes beszélgetés keretében vitatták meg a Sas utca forgalmának problémáját a lakossági fórumon. A Sas utca lakóinak kérdéseire Fülöp Zsolt polgármester, Pilis Dániel alpolgármester, Szűcs Katalin képviselő, Helyes Imre képviselő és Kiss Barna projektmenedzser, a társadalmi egyeztetések felelőse válaszolt.

A Sas utca lakói korábban levélben fordultak a polgármesterhez az utca forgalmának megnövekedését panaszolva, megoldást keresve a gyakori torlódások, a balesetveszély és a lakók nyugalma megóvása érdekében. A fórumon résztvevők a probléma gyökerét abban látják, hogy sokan menekülőútnak használják ezt az utcát.

A levél megfogalmazói és az aláírásgyűjtő akció szervezői azt hangsúlyozták, hogy a megoldás nem tűr halasztást, mert a kialakult állapot élet- és vagyonvédelem szempontjából nem fenntartható. Hangot adtak annak az aggodalomnak is, hogy a Sas és szomszédos utcában működő vállalkozások forgalma a megközelíthetőség változása, nehezítése mellett csökkenhet, amit szeretnének elkerülni vagy minimalizálni.

Fülöp Zsolt és a jelenlévő képviselők  felhívták a figyelmet arra, hogy bármilyen változtatás bevezetéséhez a környékbeli utcák, köztük a Füzespark lakóinak véleményét is ki kell kérni és csak konszenzusos megoldás alkalmazható. A Sas utca forgalma csak úgy tud csökkenni, ha az autókat más utcákra terelik át, amit el kell fogadnia az ott lakóknak is. Ezért azonnali vagy gyors intézkedés még egy egyszerűbb, akár időszakos korlátozás bevezetése esetén sem várható.

A forgalom tényleges nagyságát, irányát és időbeli eloszlását forgalomszámlálással célszerű megmérni. Jövőre az önkormányzat az egész városra kiterjedő, átfogó forgalomtechnikai felmérést szeretne készíttetni, amely segít felmérni, hogy egy-egy beavatkozás milyen hatással lehet a  környék vagy a város egészének  közlekedésére. Szerencsés lenne, ha a Sas utca és környékén történő beavatkozás hatása már e felmérés alapján is értékelhető lenne.

Megvizsgálandó továbbá, hogy a Fürj utca teljes kiépítése, ami 2024-ben várható, valamint a 11-es felújítása milyen hatással lehet a Sas utca és környéke forgalmára. A  következő időszakban az önkormányzat a szakmai előkészítést indítja el, illetve a környező utcák lakóinak tájékoztatását és bevonását kezdeményezi a végleges megoldás kidolgozásába. A Sas utcai lakók a további egyeztetéseken való részvételüket és folyamatos tájékoztatást kértek az egyes tervezett lépésekről, amellyel a polgármester, az alpolgármester és a  képviselők is egyetértettek.

Fotó: Fekete István / Szentendre.hu