2021. április 27., 13:27
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 70. születésnapján Blanckenstein Györgyöt, a szentendrei katolikus közösség plébánosát, Szentendre díszpolgárát! György atyát 1974-ben szentelték pappá Esztergomban, 1992 óta szolgálja a szentendrei híveket. Egyik alapítója a Házas Hétvége lelkiségi mozgalomnak, amely az egész országban és a határon túli magyar hívek körében is elterjedt. 2002-ben pápai káplán kitüntetést kapott, 2003-ban Szentendre Város Díszpolgára címmel tüntették ki.

 

Blanckenstein György Budapesten született, 1951. április 24-én. Egész életének meghatározója, hogy nagycsaládban nőtt fel: öt testvére és tizenhat unokaöccse, illetve unokahúga van. 1961-től, tíz éves kora óta a Regnum Marianum katolikus közösség tagja. Középiskolai tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban végezte. Az érettségi után az Esztergomi Hittudományi Főiskolára nyert felvételt. A teológia elvégzése után Esztergomban szentelték pappá 1974. június 21-én. 1974-től 1975-ig Szomoron, 1975-től 1985-ig Budaörsön káplán. Plébánosi kinevezését 1985-ben kapta Budajenőre. 1990-ben spirituális (a lelki élet irányítója) Budapesten, a Központi Papnevelő Intézetben. 1992-ben kapta meg plébánosi kinevezését Szentendrére. 1984-ben ismerkedett meg a Házas Hétvége lelkiségi mozgalommal, amelynek egyik alapítója. Néhány házaspárral együtt Szentendrén is létrehozták ezt a mozgalmat, mely az egész országban elterjedt, és a határon túli magyarokat is elérte. 1999-ben az I. Egyházközségi Zsinaton megfogalmazott célok közül az egyik a családközösségek létrehívása volt. Még ez év őszén elindította a családos katekézist, a Házas Hittan mozgalmat. 2002-ben Őszentsége II. János Pál pápai káplán kitüntetést adományozott Blanckenstein Györgynek, 2003-ban Szentendre Városa díszpolgári címmel tüntette ki.

Születésnapján a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia hívei, képviselő-testülete köszöntötte a plébánia udvarán. Az egyházközség nevében Vanczák Pál, a plébánia képviselő-testületének elnöke köszöntötte György atyát a vasárnapi szentmisén. A plébánia Facebook-oldalán is megjelentetett köszöntőből idézünk részletet:

„Valószínűleg minden családnak van valamilyen személyes élménye a papi munkáddal kapcsolatban, de amit Értünk, a nagy közösségért tettél, azt megpróbáltam összeszedni, a teljesség igénye nélkül:

Te szerveztél nekünk Város missziót, Szentlélek szemináriumot, egyházközségi zsinatokat. Elindítottad, és vezeted a helyi házas kiscsoportokat, a különböző kisközösségeket: Regnum, Cserkészek, Szent János Bogarak, Ministránsok, Karitász, Málta, HH, Alfa, Kolping, Bajuszklub, Kármeliták, és az Imaközösségeket. Az országos HH-ban is aktív szerepet vállaltál, Te vezetted az egyházközségi táborokat, előadtál különböző kurzusokon, lelkigyakorlatokon. Tanítod, támogatod, és kíséred a felnőtt katekétákat, és eltemetted azokat, akik átköltöztek az örök életbe. Kívül-belül felújítottad, és újítod most is a Péter-Pál és a Plébánia templomot. Sok mindent tettél és teszel a híveidért, amiért nagyon hálásak vagyunk Neked, és persze a Teremtőnek, hogy erre a plébániára küldött Téged.

Isten áldjon és adjon sok erőt, egészséget, türelmet, a Lélek minden ajándékát a további papi életedre és tegye teljessé a jót, amit a papszenteléseden megkezdett Benned!”

 

A fotón: Blanckenstein György atya a szentendrei Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda jubileumi miséjén, 2017-ben.

Forrás: http://vandoruton.network.hu/, https://szentendre.hu/,  https://www.facebook.com/szentjanosplebania