2023. augusztus 10., 13:31
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében óvodai és iskolai szociális segítő munkakör/feladatkör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.25.
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): óvodai és iskolai szociális segítő.
 • Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet
 • Betöltendő állás szakmacsoportja:szociális és gyermekvédelem
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):Egyéb
 • Betöltendő állás jogviszonya:Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye:Szentendre járás köznevelési intézményei
 • Álláshirdető szervezet bemutatása: Család-és Gyermekjóléti szolgáltatás

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény, próbaidő -3 hónap

 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  • Büntetlen előélet
  • Erkölcsi bizonyítvány
 • Elvárt végzettség/képesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:felhasználói szintű számítógépes ismeret
 • Előnyt élvez: járművezetői engedély kategória:B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:Nem
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • A pályázat benyújtásának határideje:08.25.31. 00:00
 • A pályázat elbírálásának határideje:09.10. 00:00
 • Állás tervezett betöltésének időpontja:09.11.
 • A pályázatot benyújtásának módja:
  • postai úton a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény címére
   2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
  • email: info@dunakanyari.hu

Az állással kapcsolatban további információt Istenes Mónika csoportvezető tud adni a 06 20 3670837 számon.