2023. május 19., 11:05

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében családsegítő munkakör/feladatkör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje:  2023.05.31.

 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
  • Családsegítői feladatok ellátása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján: Családsegítés keretében biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, valamint a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését; szociális segítő munkát; közösségfejlesztő, egyéni, csoportos preventív programokat és szolgáltatásokat, a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyermekvédelem
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
 • Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye:  Szentendre
 • Álláshirdető szervezet bemutatása:   Család-és Gyermekjóléti szolgáltatás

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény Próbaidő -3 hónap

 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  •   Büntetlen előélet
  •   Erkölcsi bizonyítvány
 • Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, szociális munkás, szociálpedagógus
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása: felhasználói szintű számítógépes ismeret
 • Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  •   A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  •   fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  •   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázat benyújtásának határideje:  2023.05.31. 00:00
 • A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.15. 00:00
 • Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.07.01.
 • A pályázatot benyújtásának módja:
  • postai úton a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény címére
   2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
  • email: info@dunakanyari.hu

Az állással kapcsolatban további információt Hegedűs Andrea szolgálatvezető tud adni a 06 20 519 3666 számon.