2023. július 1., 14:45

A Városi Szolgáltató Zrt. tájékoztatása szerint karbantartási munkát folytatnak a távfűtőműnél július 11-én hajnali 3 órától július 13-án 16 óráig, ezért a melegvíz-szolgáltatás szünetel.

A távfűtőmű karbantartó munkálata leginkább a felhasználók érdekében történik, elsődlegesen szem előtt tartva, hogy éves szinten, az érintett lakosságnak csak egy rövidebb időszakban kelljen nélkülözniük a melegvíz-szolgáltatást.

A karbantartás folyamán az épületek belső, szekunder fűtési rendszerét nem ürítik le. A karbantartás nem a kazánokra vonatkozik, és nem az épületen belüli fűtési rendszerre, hanem a fűtőmű primer fűtési rendszerére, csővezetékekre és leginkább az elzáró, szabályzó, szakaszoló szerelvényekre. A rendszerben hozzávetőlegesen 600 elzáró és szabályozó szerelvény van. A karbantartás során a teljes rendszert leállítják és leürítik, különben a szerelvényeket nem tudják kicserélni, működés közben 5 bar nyomás és 60-110°C-os víz van a rendszerben.

A szolgáltató célja, hogy minél biztosabb és kielégítőbb szolgáltatást nyújtson, ehhez szükségesek a karbantartási munkálatok, melyhez a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kéri a tisztelt lakosság türelmét és megértését.

A karbantartási időszak 2022. 07. 11-én, kedden, hajnali 03.00 órától, 2022. 07. 13-án, csütörtökön 16.00 óráig tart.

Ebben az időszakban a használati meleg víz (HMV) szolgáltatás szünetel.

A távhőszolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást – így a melegvíz-szolgáltatást is – a szükséges legkisebb felhasználói körben és időtartamban szüneteltetni. A törvény szerint a távhőszolgáltató köteles az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szüneteltetés időpontjáról és várható időtartamáról az üzletszabályzatban vagy a szerződésben rögzített módon az érintett felhasználókat előre értesíteni.