2015. október 9., 13:41

Októberi ülésén tárgyalta és elfogadta a képviselő-testület a város Településfejlesztési Koncepcióját. A végleges verzióba beépítették az államigazgatási szervek és partnerek által kért módosításokat. A testület egyben hatályon kívül helyezte a „Szentendre az ezredforduló után, a város távlati rendezési terve, Fejlesztési Koncepció” című, 2001-es dokumentumot. A Településfejlesztési Koncepció közzéteszik a városi honlapon, valamint elfogadásáról és közzétételéről értesítik a koncepció egyeztetésében részt vetteket és az állami főépítészt.

Eddig névtelen közterületek elnevezéséről is határozott a testület. A 0578 hrsz-ú út lakossági kezdeményezésre ezentúl a Dömörkapu út nevet viseli.

Döntés született a 0225 hrsz-ú névtelen utca megjelölésű területről is: ezt a jövőben Annavölgyi útnak nevezik. A változásokról értesítik a Szentendrei Járási Földhivatalt, utcanévtáblát a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. készíttet és helyez ki.

Napirendre került a testületi ülésen a szelektív hulladékgyűjtés kérdése is. A képviselők úgy döntöttek, hogy a szelektív gyűjtőszigeteket – a közvetlen környezetükben állandósult illegálisan hulladéklerakási lehetőség megakadályozása érdekében – megszüntetik. A gyűjtőszigeteket a társasházak esetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel váltják ki a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő KEOP projektjének keretében.

Az égetés új szabályai szerint saját ingatlanon belül avart és kerti hulladékot kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehet égetni:

  1. a)   csak a Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott üdülőterületeken lehet égetni, kivéve a 11-es számú főút és a Duna vonala között fekvő üdülőterületeket
  2. b)    csak kisebb mennyiségű, komposztálással nem hasznosítható avar és kerti hulladék égethető
  3. c)    csak szélmentes időben
  4. d)  csak november 1-től május 31-ig péntekenként, a nappali – 9-19 óra közötti – órákban

 Napirendre került a testületi ülésen a szelektív hulladékgyűjtés kérdése is. A képviselők úgy döntöttek, hogy a rendeletben meghatározott szelektív gyűjtőszigeteket – a közvetlen környezetükben állandósult illegálisan hulladéklerakási lehetőség megakadályozása érdekében – megszüntetik. A megjelölt gyűjtőszigetek kiváltását a társasházak esetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel váltják ki  a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő KEOP projektjének keretében.

Bánáti-Sverák művészetnevelési program indításáról döntöttek a képviselők a  szentendrei óvodákban. Ennek finanszírozásához a testület elfogadta a Szentendréért Közalapítvány által felajánlott 5.320.492,- Ft összeget, melyet teljes egészében a program megvalósítására fordítanak. A program működtetésével a testület a Ferenczy Múzeumot bízza meg. A Szentendre Városi Óvodák óvónői és a Ferenczy Múzeum munkatársai által közösen kidolgozott művészeti nevelési program a 2014/15–ös tanévben indult a szentendrei óvodások bevonásával, és 3 év alatt 14 óvodai csoportot, összesen mintegy 1000 gyermeket érint.

Döntött a képviselő-testület a Ferenczy Múzeum új igazgató-helyetteséről is. A posztra Kassai Hajnalt nevezték ki 5 éves időtartamra, 2015. október 9-től 2020. október 9-ig. A másfél éve betöltetlen igazgató-helyettesi munkakört az intézményvezető kezdeményezésére töltötték be. Gulyás Gábor kérését azzal indokolta, hogy az intézmény előtt álló feladatok végrehajtása, az új szervezeti struktúra és működési stratégia kialakítása olyan azonnal ellátandó többletfeladatokat jelent a múzeum vezetése számára, amelyek a folyamatos működés biztosításához feltétlenül szükségesek.

Kassai Hajnal 2008-tól dolgozott a Ferenczy Múzeumban kulturális szervezőként, majd közönségkapcsolati és múzeumpedagógiai csoportvezetőként. Az általános igazgató-helyettesi megbízáshoz szükséges végzettségi, képzettségi és szakmai feltételeknek teljes körűen megfelel, vezetői képességét folyamatos vezetői megbízásban bizonyította.

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosa visszahívta tisztségéből a társaság ügyvezetőjét, Csató Katát, akinek munkaviszonyát felmondással, indokolás nélkül megszüntették. Ideiglenes ügyvezetőnek hat hónapos időtartamra Solymosi Helénát nevezték ki. A testület rendelkezett az új ügyvezető kiválasztását célzó pályázati felhívás kiírásáról, a pályázatok véleményezésére pedig szakmai bizottságot kér fel.

Új ügyvezetője lesz a részben az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, mert az ügyvezető igazgató, Homonnai Ferenc János határozott időre szóló ügyvezetői kinevezése 2015. október 31. napjával lejár. Az önkormányzat, mint többségi tulajdonos, szavazatával Seprenyi Rita megválasztását támogatja. A testület felkérte a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén őt javasolja a TDM új ügyvezetőjének megválasztani, 2015. november 1-től határozatlan időre.

Előre nem látható többletmunkák kivitelezéséhez 17.602.269 Ft + áfa összeget biztosít a képviselő-testület az Egres úti óvodának, a munkákra közbeszerzési eljárást indítanak, a kivitelezés véghatáridejét pedig 2015. december 15-re módosították. A többletmunkák felmerülése miatti felelősség kérdését kivizsgálják.
A testület döntött arról is, hogy – amennyiben a tulajdonosok hozzájárulnak – ideiglenes elkerülő utat alakítanak ki az Egres út és a Sztaravodai út között, melynek kivitelezéséhez 8.507.000 Ft + áfa összeget biztosít az önkormányzat. A Sztaravodai úttól a Fürj utcán felfelé, a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig tartó szakasz útépítése és vízelvezetése, a Sztaravodai úti áteresz átalakítása érdekében a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást indítanak azzal, hogy a forrást a 2016. évi költségvetésben biztosítják 38.290.500 Ft összegben.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hét 04

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 04

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.