2006.

1/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.31.)  Önk. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
2/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2006. (I.31.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
3/2006. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (I.27.) Önk. számú rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jogának megállapításáról szóló módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
4/2006.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006. (II.3.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

5/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (II.17) Önk. sz. rendelete a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
6/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006. (II.17.) Önk. számú rendelete a luxusadóról
7/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről
8/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól
9/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (II.17.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról
10/2006.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

melléklet

11/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (III.10.) Önk. számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
12/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (III.14.) Önk. számú rendelete a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
13/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006. (III.14.) Önk. sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19. ) Önk. számú rendelet módosításáról
14/2006. Szentendre Város Polgármesterének 14/2006. (IV. 04.) számú rendelete az árvízi veszélyhelyzet során tanúsítandó magatartásról
15/2006.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV.28.) Önk. rendelete a belváros parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről

melléklet

16/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IV.28.)  Önk. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
17/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról
18/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2006. (IV.28.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
19/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (IV.28.) Önk. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. számú rendeletének módosításáról
20/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (IV.28.) Önk. számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 34/2005. (X. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
21/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (IV.28.) Önk. számú rendelete a képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tanácsnokok és kisebbségi szószólók tiszteletdíjáról szóló, módosított 10/2003. (III.14.) Önk. számú rendelet módosításáról
22/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2006. (V.19.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a 32/2004. (VIII. 30.) Önk. sz. rendelet módosításáról
23/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (VI.15.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
24/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2006. (VI.15.) Önk. sz. rendelete a belváros parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról
25/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2006. (VI.15.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról
26/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2006. (VII.26) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról
27/2006. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő testületének 27/2006 (VIII.01.) Önk. sz. rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
28/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2006. (VIII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
29/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2006. (VIII.01.) Önk. sz. rendelete A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
30/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2006. (VIII.01.) Önk. sz. rendelete város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a jelképek és a „Szentendre” név használatának rendjéről szóló 39/2003. (VI. 18.) Önk. számú rendelet módosításáról
31/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2006. (VII. 25.) Önk. sz. rendelete a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 40/2003 (VI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
32/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2006. (IX.15.) Önk. sz. rendelete Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
33/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2006. (IX.15.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
34/2006.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2006. (IX.15.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

35/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2006. (IX.15.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
36/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2006. (IX.15.)  Önk. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
37/2006. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2006. (IX.15.) Önk. számú rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jogának megállapításáról szóló módosított 10/1999.(III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
38/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2006. (X.27.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
39/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2006. (XI.30.) Önk. számú rendelete a képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról valamint a képviselők, a bizottsági tagok, a munkacsoport elnökök és tagok költségtérítéséről
40/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2006. (XI.30.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról
41/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2006. (XII.19.) Önk. sz. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló, többször módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
42/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2006. (XII.15.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
43/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2006. (XII.19.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
44/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII.19.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
45/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2006. (XII.15.)  Önk. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
46/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2006. (XII.15.)  Önk. sz. rendelete A város köztisztaságáról szóló, többször módosított 45/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
47/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelete a táv-hőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló módosított 35/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
48/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
49/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendelete a belváros parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról
50/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2006. (XII.15.) Önk. számú rendelete az állattartásról szóló 26/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról
51/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2006. (XII.15.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
52/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2006. (XII.20.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról
53/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2006. (XII. 20.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
54/2006. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2006. (XII.20.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról