Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (SZÉSZ) és SkÉSZ

2021. június 19-től a 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelet alapján a SZÉSZ felülvizsgálatának időtartamára Szentendre egyes területein változtatási tilalom van érvényben!
A változtatási tilalom alá eső területen – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 22.§ (1) bekezdése alapján – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
Az Étv. 20. § (7) bekezdése alapján a tilalom nem terjed ki:
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységre,
b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,
e) a honvédelmi és katonai célú területre,
f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.

Szentendre területére az alábbi 2 különálló helyi építési szabályzat van hatályban:

1) Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ)
2) Skanzen bővítési területtel összefüggő Építési Szabályzat (SkÉSZ)

Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve és a SkÉSZ a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A város területét eltérő övezetekbe sorolja, amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.


1) Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) – hatályos

Elfogadva: a 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelettel
Hatályos: 2017. szeptember 1-től

SZÉSZ módosítások:

Módosította: a 8/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet; hatályos: 2018. március 27-től
Módosította: a 15/2018. (VII.23.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. július 24-től
Módosította: az 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. február 25-től
Módosította: a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. február 26-tól
Módosította: a 24/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 17-től
Módosította: a 14/2022. (V.2.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022. május 3-tól
Módosította: a 24/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022. július 1-től

 

SZÉSZ leírás teljes »

SZÉSZ rajzi mellékletek – Szabályozási Terv (SZT)

SZT 0 m7 jelmagyarázat »
SZT 1 m7 »
SZT 2 m7 »
SZT 3 m5 »
SZT 4 m6 »
SZT 5 m5 »
SZT 6 m5 »
SZT 7 m5 »
SZT 8 AB m5 »

Szabályozási Terv módosítások – Szabályozási fedvénytervek:

SZT/Bke jelű szabályozási fedvényterv >>
SZT/EV6 jelű szabályozási fedvényterv >>
SZT/WF jelű szabályozási fedvényterv >>
SZT/DK jelű szabályozási fedvényterv >>
SZT/O jelű szabályozási fedvényterv >>

 


2) Skanzen bővítési területtel összefüggő Építési Szabályzat (SkÉSZ) – hatályos

Szentendre Skanzen bővítési területtel összefüggő Építési Szabályzat módosítása – 2017.

Elfogadva: a 21/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelettel
Hatályos: 2017. június 21-től

Szentendre Skanzen-bővítési területtel összefüggő Építési Szabályzata (SkÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT)

SkÉSZ leírás teljes »
SZT Skanzen tervlap »

Korábbi Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv 2002.
Hatályban volt: 2017. augusztus 31-ig

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének többszőr módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendelete. Az övezetekre jellemző beépítési paraméterek a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ egységes) találhatók.

Szabályozási terv

Átnézeti térkép és jelmagyarázat »
1. szelvény
2. szelvény
3. szelvény
4. szelvény
5. szelvény
6. szelvény
7. szelvény
8. szelvény
9. szelvény
A Szabályozási Terv kizárólag a fedvénytervekkel együtt érvényes!
Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben