2023. november 3., 12:57

A Vajda Múzeum új kiállítása a művész egy-egy alkotását Szentendre ikonikus részleteivel kapcsolja össze. A motívumok megtermékenyítő hatását, továbbélését szentendrei művészek – Aknay János, Balogh László, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Deim Pál, Korniss Dezső, Matyófalvi Gábor, ef Zámbó István – alkotásain keresztül mutatja be a tárlat.

Szabó Noémi művészettörténész tárlatvezetéssel egybekötött rendhagyó megnyitó időpontja: november 11. (szombat), 16:00 –  a tárlatvezetésére regisztráció szükséges: regisztracio@muzeumicentrum.hu
Helyszín: Vajda Múzeum (Hunyadi u. 1.)

A kiállítás 2023. 11. 12. – 2024. 09. 08-ig, csütörtök – vasárnap, 10-18 óra között látogatható.

Vajda Lajos (1908–1941), a 20. századi magyar avantgárd/modern képzőművészet kiemelkedő alkotójának élete és művészete elválaszthatatlan Szentendrétől. A város jellegzetes motívumai, építészeti és természeti öröksége, rejtett kincsei és különleges atmoszférája megtermékenyítően hatott Vajda progresszív művészeti szemléletére. A Vajda Szentendréje című kiállítás, az elmúlt évek kutatásainak eredményeit is bemutatva, a művész egy-egy alkotását kapcsolja össze Szentendre ikonikus részleteivel, a művészi motívumokat az eredeti ősforrásokkal, az életművön keresztül felvillantva Szentendre városának helytörténeti vonatkozásait, gazdag és megőrzésre méltó múltját, valamint 21. századi jelenét.

Vajda Lajos viszonya Szentendre városképéhez, a település sajátos hangulatához, a helyi hagyományhoz és a különböző motívumokhoz folyamatosan változott – az útkeresés korai éveiben főleg a város „nagy látványai” foglalkoztatták a művészt, majd egyre közelebbről, a részletekre fókuszálva vizsgálta a település épített örökségét: a temetőket, a Szamárhegy utcáinak apró részleteit, gyorsan elmúló népi emlékeket. 1938-tól soha többé nem jelent meg a város egyetlen fragmentuma sem művein. Vajda életműve híven tükrözi a tradícióból táplálkozó progresszió útjait, a múlt avantgárd szemléletű megújításának lehetőségét.

A motívumok megtermékenyítő hatását és vándorlását egy kiemelt példán keresztül mutatja be az utolsó terem, ahol Vajda művészetének egyik alapvető jelképét, az ikon- és pléhkrisztusból kialakult bábufigura eredetét, majd az 1968 és 1975 közötti időszakban a szentendrei művészek körében történő továbbélését és formai-tartalmi módosulásait tárja fel.

Kiállító művészek:
Vajda Lajos, Aknay János, Balogh László, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Deim Pál, Korniss Dezső, Matyófalvi Gábor, ef Zámbó István.

A kiállításhoz kapcsolódó programok:

  • 11.19. vasárnap 10:00
    Családi nap | Szentendrei motívumkereső
  • 12.16. szombat 13:00
    Advent a múzeumban | Vendégségben Szentendrén
  • 01.19. péntek 16:00
    Novotny Tihamér művészettörténész tárlatvezetése