2023. április 20., 18:04
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A 2023 áprilisában újranyíló Vajda Múzeum alapkoncepciója szerint évente változó kiállítással kísérli meg felfejteni Vajda Lajos (1908–1941) életművének korszakait, a korabeli művészeti áramlatokkal való összefüggéseit, illetve bemutatni a művész munkásságával kapcsolatos legújabb kutatások eredményét.

A megnyitó időpontja: 2023. április 29. (szombat), 17:00
Helyszín: Vajda Múzeum (Hunyadi u. 1.)
A kiállítást Passuth Krisztina művészettörténész nyitja meg.
Kurátor: Szabó Noémi művészettörténész
A tárlat április 30-tól október 1-ig, csütörtöktől vasárnapig, 10:00-18:00 óra között látogatható, online katalógusa elérhető itt.

A fiatalon elhunyt Vajda Lajos felvállaltan a hagyományokból merítő, de azt progresszív szemlélettel megújító művészete kétségtelenül a 20. század legfontosabb, legnagyobb hatású alkotójává emeli őt. A konstruktivizmustól a szürrealizmuson át, a teljesen egyéni hangvételű transzparens rajzoktól az élete utolsó éveiben kibontakozó organikus-absztrakt művekig bezárólag konzekvensen épülő munkásságán keresztül válik érzékelhetővé egy koherens, világképteremtő szándékot mutató életmű. Azonban felmerül a kérdés, miben áll, hogyan fogalmazható meg Vajda művészetének úttörő jellege, miért vált a progresszív szellemiségű Európai Iskola „prófétájává”, milyen legendák övezték életében, majd halála után is, és miért lett művészetének sorsa hosszú évtizedeken keresztül a mellőzöttség és a meg nem értés.

1930-33

A Vajda, a Próféta című kiállítás kizárólag Vajda Lajos műveire koncentrálva három fogalmi és tematikus egység mentén kívánja felvázolni az életmű téri ábrázolással kapcsolatos problémaköreit, és kifejteni ezek kapcsolatát a korabeli szellemtörténeti és történelmi eseményekkel. A válogatás kísérletet tesz a művész sajátos rajzi látásmódjának, a dimenziók nélküli tér-koncepció gyökereinek feltárására.

1937

A kiállítás felépítése nem kronologikus sorrendet követ; egyfajta szintézist feltételezve, Vajda élete vége felé készült műveinek bemutatásával kezdődik, majd a további termekben sorra veszi, hogy milyen megfigyeléseken keresztül és vizuális kísérletek során jutott el Vajda a saját korát megelőző nagy szénrajzok absztrakciójáig.

1937

A kiállítás így a rövid, alig tizenöt év alatt kibontakozó életművet teljes egészében és a művészi látásmód alakulására koncentrálva vizsgálja, egymás mellé helyezve és párhuzamosan tanulmányozva a kora harmincas években készült montázsokat, az 1936 körül készített vonalas rajzokkal, illetve az 1939-től egyre dominánsabbá váló formai absztrakcióval. Mivel eredetileg e műveket Vajda sem címekkel, sem aláírással nem látta el, ezen a kiállításon nem használják a később született, leíró képcímeket, a bemutatott alkotásokat csak katalógusszámmal jelölik. Vajda munkamódszerének feltárása során több kétoldalas műve is kiállításra kerül, közöttük olyan alkotások is, amelyet a közönség korábban nem láthatott.

1939

A szentendrei Vajda Múzeum 1986 decemberében nyitotta meg kapuit, azzal a céllal, hogy állandó kiállítóhelyet biztosítson a 20. századi művészet kiemelkedő alkotójának, Vajda Lajosnak. A Ferenczy Múzeumi Centrumban őrzött, 110 műtárgyból álló reprezentatív Vajda-gyűjteményből 100 darabot 1983-ban özvegye és hagyatékának gondozója, Vajda Júlia bocsájtott a Múzeum rendelkezésére, a többi alkotás pedig vásárlás útján került az intézményhez.

A Vajda Múzeum kiállításai:

 • 2023. április 30. – október 1. – Vajda, a Próféta
 • 2023. november – 2024. szeptember – Vajda Szentendréje
 • 2024. október – 2025. szeptember – Vajda Lajos és a kortárs művészet

A kiállításhoz kapcsolódó programok:

 • Május 5. (péntek), 17:00
  Kísérlet Vajda Lajos rajzi látásmódjának felfejtésére
  Szabó Noémi művészettörténész kurátori tárlatvezetése
 • Május 27. (szombat 17:00
  Múzeumi mesék | Nagy Luca önismereti foglalkozása 18+
 • Június 2. (péntek), 17:00
  Vajda, az Idegen | PETŐCZ György író tárlatvezetése
 • Június 24. (szombat), 16:00
  Múzeumok Éjszakája a Vajda Múzeumban
  Radák Judit művészettörténész tárlatvezetése
 • Július 7. (péntek), 17:00
  Vajda Lajos öröksége | Tárlatvezetés
 • Szeptember 29. (péntek), 17:00
  Finisszázs | Kaszás Tamás képzőművész záró tárlatvezetése
Az FMC a programváltoztatás jogát fenntartja, eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.

Fotó: Deim Balázs / Ferenczy Múzeumi Centrum