2019. március 20., 21:23
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A 2019-es évet Kucsera Ferenc emlékének szenteli a város. Dr. Blanckenstein György katolikus plébánossal beszélgettünk az idei emlékév egyházi megemlékezéseiről, programjairól.

  • Néhány éve indult el törekvés a Tanácsköztársaság idején mártírhalált halt szentendrei káplán boldoggá avatására. Mi a feltétele ennek?

Ez egy hosszú folyamat, aminek az első lépése, összegyűjteni a korabeli dokumentumokat, igazságtételeket, adatokat, forrásokat személyéről. Kucsera Ferenc száz évvel ezelőtt halt meg, így tanúk már nem élnek, de írásban számos dokumentum megemlékezik róla. Az összegyűjtött életrajzi adatokat kell benyújtani a bizottság elé, akik a boldoggá avatást elindítják. Természetesen mindenekelőtt a főpásztortól kell engedély és javaslatot kérni. Alapvető a boldoggá avatás folyamatában Kucsera tisztelete, hogy városunkban minél nagyobb létszámban ismerjék, és ne csak egyházi körökben adózzanak emléke előtt. Az idei év kimondottan ezt alapozza meg, a városi rendezvényekkel kiegészülve.

 

  • Ahhoz, hogy Kucsera Ferenc személyét jobban megismerjék a szentendreiek, milyen városi események járulnak hozzá?

A várossal együttdolgozunk abban, hogy Kucsera Ferenc ismertté váljon széles körben. Az idei esztendőt Kucsera Ferenc Emlékévvé nyilvánította a városvezetés, így sok ünnepi programot szerveznek emlékezetére. Ezen kívül a Szentendre Barátai közösség már két évvel ezelőtt elkezdte Kucsera tiszteletét erősíteni a városban. Szerveztek a belvárosban, a Templomdombon családi számháborút, kiadtak egy képregényt Kucsera életéről, amely sok-sok iskolás gyerekhez eljutott. Idén rajzpályázatot hirdettek meg „Az én hősöm” címmel.

 

  • A helyi katolikus közösség milyen eseményeket szervez az emlékévben?

Tudományos konferencia szervezését indítottuk el, melyre három neves előadót hívtam meg: dr. Tóth Tamás történészt, dr. Fejérdy András történészt és dr. Kálmán Peregrin ferences szerzetest, történészt. Tóth Tamás a püspöki kar titkára, korábban Rómában kutatott, szakterülete kifejezetten a száz évvel ezelőtti korszak. A kerekasztal-beszélgetés témája a korabeli dokumentumok feltárásával a magyarországi egyházüldözés a kommunista diktatúra alatt. A beszélgetés arról a korszakról zajlik, amelyben nemcsak Kucsera Ferenc volt áldozat, hanem több katolikus pap. A beszélgetésben feltárul az időszak társadalmi-történelmi háttere, és az, hogy a Vatikán, a Magyar Katolikus Egyház hogyan szerzett erről tudomást, hogyan viszonyult a tragikus eseményekhez. A konferencia május 3-án pénteken, délután 4 órakor lesz. A Városházán kaptunk helyet, de az érdeklődés függvényében változhat a helyszín, mert ha nagyon sokan regisztrálnak az eseményre, akkor a Pest Megyei Könyvtár színháztermében rendezzük meg. A konferencia nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Idén két emlékmisét rendezünk Kucsera Ferenc tiszteletére. Az egyikre június 22-én, Léván, szülővárosában kerül sor, ahová három különböző zarándoklatot indítunk. A helyi cserkészközösség, az Endre Cserkészcsapat gyalogos zarándoklattal megy a helyszínre. A négy-öt naposra tervezett túrát Selmeczi András cserkészvezető szervezi. A kerékpáros zarándoklat, amire elsősorban a fiatalabbakat várjuk, még szervezés alatt áll, erre az egyházközségen keresztül felkértem a Kucsera Ferenc Cserkészcsapatot és Sólyom Andrást. Az idősebb korosztálynak pedig autóbuszos zarándoklatot szervezünk Lévára.

Mohos Gábor püspök atyát kértem meg, aki Szentendrén volt káplán 19-20 évvel ezelőtt, hogy celebrálja a szentmisét kint, Léván, és emlékezzen meg a város egykori, vértanú halált halt káplánjáról.

Június 25-én, Kucsera Ferenc halálának napján itt, Szentendrén, délután 5 órakor tartunk ünnepi szentmisét a Péter-Pál templomban. A mise után közösen megyünk át Kucsera végső nyughelyéig, a Kálváriáig. Ugyanezen a napon szeretnénk a Kucsera-emlékkeresztnél is megemlékezést tartani a városi ünnepséggel egy időben.

 

  • Vannak egyéb tervek, például szobor állítása Kucsera Ferenc tiszteletére vagy újabb emléktábla kihelyezése?

Terveztünk szobrot állítani emlékére, de egyelőre ez még terv marad. A Péter-Pál utcai Kolping-ház falán már van egy kis márvány emléktábla, aminek helyére egy méltóbbat szeretnénk elhelyezni az ő arcát ábrázoló, bronz emlékplakettel. Szeretnénk ezt is Kucsera emléknapján, június 25-én felavatni.

Már zajlik az előkészülete egy rövid játékfilm forgatásának, aminek rendezője Halper János lesz. A filmkészítés igen drága műfaj, de rengeteg munkát, helyszínt önkéntes felajánlások biztosítanak, sok segítő vesz részt az alkotásban. A filmet széles körben szeretnénk ismertté tenni, és nagy öröm számunkra, hogy már az országos televízióban is van befogadókészség a vetítésére.

Kucsera életútja és a halálával hozott áldozat egy évszázad múltán is példaképpé teszi őt a ma embere számára. A méltó megemlékezésekkel reméljük, sok szentendreihez eljut ez az üzenet.

 

A Kucsera-emlékkereszt a Duna-parton