2022. szeptember 29., 15:06
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Segít a város a rezsiemelkedés miatt nehéz helyzetbe kerülőknek a fűtési szezonban. A villanyszámlához havi legfeljebb ötezer, a gázszámlához legfeljebb tízezer forint támogatást igényelhetnek a bejelentett szentendrei lakcímükön életvitelszerűen élő rászorulók, akik piaci áron veszik a villamos energiát vagy a földgázt. A támogatás jövedelemhatárhoz kötött, a feltételek fennállását igazolni kell, a jogosultságot ellenőrzi az önkormányzat.

Szeptemberi ülésén módosította a képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló rendeletet azért, hogy támogatást nyújthasson azoknak az életvitelszerűen Szentendrén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező lakosoknak, akik jövedelmük alapján jogosultak a juttatásra.

A rendelet szerint az adható támogatás mértéke megegyezik a kérelmező által igazolt fűtési költség összegével, de a 10.000 Ft/hónap/fűtési szezon összeget nem haladhatja meg. A rendkívüli települési támogatás vagy a villamosenergia-, vagy a földgázszolgáltatás igénybevételéhez igényelhető.

A támogatás más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező, életvitelszerűen a bejelentett szentendrei lakóhelyén élő személy részére állapítható meg szociális helyzete alapján, a 2022. október 15. és 2023. április 15. közötti időszakra.

Rezsinövekedés miatt rendkívüli települési támogatásra jogosult:

  • akinek az egy főre jutó havi jövedelme a 85 500 Ft-ot, egyedül élő esetén a 114 000
    Ft-ot nem haladja meg, továbbá
  • a gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, akinek az egy főre jutó havi nettó
    jövedelme a 99 750 Ft-ot nem haladja meg.

Szentendre Város polgármestere megállapítja a szociális ellátásra való jogosultságot, amennyiben a kérelmező a 2022. október 1. és 2023. március 31. napja közötti időszak legalább egy hónapjában

  • a villamosenergiát lakossági piaci áron vételezte, vagy
  • a földgázt versenypiaci költségeket tükröző áron vételezte, feltéve, hogy a havi nettó jövedelme a rendeletben meghatározott összeget nem haladja meg.

A jogosult a rezsinövekedés miatti rendkívüli települési támogatást kizárólag egy lakásra veheti igénybe.

A rendkívüli települési támogatás összege az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban szereplő, a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 5 000 forint; az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban szereplő, a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 10 000 forint.

A rezsinövekedés miatti rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 2022. október 1-jétől terjeszthető elő a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Irodájánál, a jogosultság a kérelem előterjesztése hónapjának első napjától 2023. március 31-ig terjedő időszakra kerül megállapításra. A jogosultság fennállását havonta igazolni kell.

Humánszolgáltatási Iroda »»»
Tel.: 26/785-055
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13:00-17:00, szerda 9:00-12:00, 13:00-16:00.
Letölthető nyomtatvány:
Rendkívüli települési támogatás kérelem »»»

A Családvédelmi Munkacsoport a jogosultság feltételeinek meglétét – különösen az életvitelszerű szentendrei tartózkodás tényét – környezettanulmány útján ellenőrizheti, valamint a polgármester a döntés meghozatalához a Gondozási Központ Szentendre vagy a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének véleményét kikérheti.