2023. november 10., 12:30

Először köszöntötte a város a szociális területen dolgozókat a szociális munka napja alkalmából, díjak átadásával elismerve a legjobbak helytállását. Az ünnepi keretek között megtartott díjátadáson tizenhat szentendrei segítő kapott név szerint is elismerést. Mindüknek személyes hangvételű laudációval köszönték meg áldozatos munkáját, hol derültséget keltve, hol meghatott pillanatokat okozva a megjelenteknek.

Az Országgyűlés 2016 decemberében döntött arról, hogy november 12-ét, a szociális munka napját a személyes gondoskodást nyújtó intézmények dolgozói számára munkaszüneti nappá nyilvánítja, így fejezve ki a társadalom elismerését a szféra dolgozóinak. A szociális munka napjának célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év minden napján segítik, gondozzák a rászorulókat.

Szentendrén első alkalommal 2023. november 9-én köszöntötték városunk szociális munkásait, az ünnepségnek a Városháza Díszterme adott otthont.

A rendezvény nyitányaként a Szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola furulyás növendékei mutatták be ünnepi műsorukat.

Az Estampida Furulyaegyüttes 2016-ban alakult, nagyrészt állandó tagokkal működik, néhány évente új belépőkkel bővülve. Idén hét tag alkotja a csapatot, vezetőjük Juhász Lívia. Állandó szereplői szakmai találkozóknak, szép hírnévre tettek szert régizenei körökben.

Az Estampida Furulyaegyüttes nagy sikerű ünnepi műsora után Fülöp Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Arról beszélt, hogy nagyon kis mozzanatok egészen nagy változásokat indíthatnak el egy ember életében negatív és pozitív irányban is. Váratlanul szükségünk lehet segítségre, ilyenkor kap fontos szerepet a szociális segítő. „Csupa jó lelkű ember ül itt, aki, ha belép egy ember, egy család életébe, akkor tudja, hogy mi az a felelősség, amivel ő ebben a helyzetben jelen van. (…)  Akik ebben a szolgálatban benne vannak, tanítják mindenkinek, hogy bizonyos távolságot kell tartani attól, akinek segítünk. Én egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz lehet megtartani ezt a távolságot. Az ember minél inkább magát adja, annál inkább érzi, akinek segítünk, hogy az egész embert látja. Én is magamat adom, ő is kinyílik, és elindulhat ez a kapcsolat egy nagyon pici történésből egy nagyon-nagyon jó irányba.”

A polgármester minden segítőnek megköszönte munkáját. Úgy fogalmazott: példát adnak ők mindannyiunknak, hogy törődjünk egymással, amikor tudunk, segítsünk.

Fülöp Zsolt beszéde után átadták az elismeréseket. Elsőként Diószegi Katalin, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Intézményvezetője szólította színpadra kollégáit.

Díjat kapott Fórischné Lauber Ildikó, kisgyermeknevelő
Ildikó 2000. márciusa óta a bölcsőde kisgyermeknevelője. A Maci csoport élén a csoportvezetői feladatokat nagy gondossággal, odafigyeléssel végzi. Magas színvonalú szakmai ismereteit, gyakorlati tapasztalatait szívesen adja át a fiatal pályakezdő kolléganőknek. A rá bízott gyermekeket nagy szeretettel, felelősséggel gondozza-neveli. Kedves, kiegyensúlyozott személyiségével nyugodt légkört képes teremteni, a sok törődést, szeretetet, dédelgetést igénylő korosztálynak. A Mosolygós Bölcsődésekért Alapítvány elnökeként is nagyon sokat dolgozik azért, hogy a bölcsődében magas színvonalú szakmai munka folyhasson.

Oláh Jánosné Erika, bölcsődei dajka
Erika 2017 óta dolgozik bölcsődei dajkaként. Nagyon fontos szerepet tölt be csoportjának életében.  Barátságos, gyermekszerető viselkedésével, kedvességével mindig elvarázsolja a körülötte lévő gyermekeket. Munkáját rendkívüli precizitással végzi. Ennek köszönhetően környezetében folyamatos rend és tisztaság uralkodik. Fontos szerepet tölt be a gyermekek neveléséhez-gondozásához szükséges eszközök előkészítésében, ezzel is segítve a kisgyermeknevelők munkáját. A gyermekek nevelésében, a családokkal való kommunikációban is segítő munkatársként vesz részt.

Torma Ferencné Éva, kisgyermeknevelő/vezetőhelyettes
Éva 1998 áprilisától dolgozik intézményünkben, kisgyermeknevelőként. A szakmai ismereteken túl, széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakember. Rendkívül kommunikatív, empatikus személyiség. Mindig figyelemmel és együttérzéssel kezeli mások érzéseit. Második éve vesz részt a bölcsőde vezetői munkájában, mint vezetőhelyettes. Új feladatát nagy elhivatottsággal és jó kedvvel végzi. A hatalmas adminisztratív feladatokat precízen, nagy igényességgel látja el. Könnyedén alakít ki jó kapcsolatot a bölcsődét felkereső családokkal. Személyiségével, jó kommunikációs képességével nagymértékben hozzájárul közösségünk fejlesztéséhez, melybe beletartoznak a családok, gyermekek és a bölcsőde kollektívája.

Varga Ágota, kisgyermeknevelő
Ágota 2015 novemberétől bölcsődei kisgyermeknevelő. Először szülőként találkoztunk Ágotával. Kisfia bölcsődei időszaka alatt egyre nagyobb érdeklődést mutatott a kisgyermeknevelői szakma iránt.  Így született meg az elhatározása, hogy mindenképp szakképzett kisgyermeknevelő szeretne lenni. Mindennap a kisgyermekek nevelésével és gondozásával szeretne foglalkozni. Ez nagyon jó döntés volt részéről. Saját elmondása alapján is, a gyermekek iránti szeretetének köszönhetően, a mindennapi feladatok elvégzése nem munkát, hanem elhivatottságot jelent számára. Szeretettel, odaadással, szívvel-lélekkel foglalkozik a gyermekekkel és családjaikkal.  Szakemberként kötelességének érzi, hogy a megélt, megtapasztalt jó dolgokból minél többet átadjon környezetének.

Vitai Katalin, kisgyermeknevelő
Katika 2016 óta a bölcsőde dolgozója. Bölcsődei dajkaként kezdte munkáját bölcsődénkben, de azzal az elhatározással, hogy minél előbb bölcsődei kisgyermeknevelői végzettséget szerezzen. Ezt kitűnő eredménnyel meg is tette. Rendkívüli érzelmi intelligenciával rendelkező kisgyermeknevelő és kolléga. A gyermekekkel és családjaikkal való kapcsolat kialakításában ez nagy jelentőséggel bír. Viselkedésével, finom, kedves hangjával nyugodt, szeretetteljes légkört biztosít nem csak a rábízott gyermekeknek, de a bölcsődei munkaközösségnek is. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatására, fejlődési lemaradásaik kompenzálására kiemelt figyelmet fordít. Szakmai hitvallása, hogy a gyermekekkel és családjaikkal csak szeretettel, odafigyeléssel lehet foglalkozni. Ezt a szemléletet adja át kollégáinak is.

Majd Mazán Katalin, a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetője adta át a kitüntető elismeréseket munkatársainak.

A Családsegítő díjazottjai:
Németh Judit Klára, esetmenedzser
Judit 1991 óta dolgozik az intézmény falain belül, de immáron 40 éve a szociális szakmában. Határozottsága, talpraesettsége, elszántsága nagy támaszt jelent mind az új, mind a régi kollegák számára. Személyisége üde színfoltja az intézmény mindennapjainak. Az elmúlt 40 évben számos nehéz helyzettel kellett megbirkóznia, azonban Judit állhatatossága, kitartása példaértékű lehet mindannyiunk számára. Szakmai hitvallása, az általa képviselt erkölcsi és szakmai normák ma is fontos alappillérét képezik az intézmény szakmai munkájának. 40 év munkássága alatt generációkat segített át a nehézségeken, tanított meg gyermekeket felelősségteljes szülővé válni. Szakmai munkája során nagy tudása mellett az alázatos, életvidám személyiségével erősíteni tudja a munkatársait, akikért minden körülmény között, mindig kiáll. Mai napig fontos számára, hogy frissen tartsa tudását, fejlődjön, és új kihívásokat keressen a munkájában, amit a rászorulók javára fordíthat.

Istenes Mónika, óvodai és iskolai szociális segítők csoportjának vezetője
2015-óta dolgozója az intézménynek. 2018-ban az újonnan felállt óvodai és iskolai szociális segítők csoportjának vezetőjeként kezdte meg munkáját. Minden tudását és erejét mozgósítva, nem kímélve saját magát, olyan csapatot épített, amely mostanra egyik alappillére lett az intézménynek. Tudásával, emberi magatartásával mindig pozitív példa volt a kollégái számára. Több éves szakmai tapasztalatát szívesen adja át munkatársainak, nagy szeretettel fordul a pályakezdők felé. Mónika vezetése alatt az óvodai és iskolai segítői csapatunk elérte, hogy az óvodák iskolák érzékenyebbé és nyitottabbá váltak a közös munkára. A mai napig töretlen lelkesedéssel veti magát a munkába, lelkiismeretességének köszönhetően nagyon jó kapcsolatot alakít ki az általa ellátott óvodákkal, iskolákkal. A mindennapi feladatain túl mindig az élen jár a munkaidőn kívüli intézményi plusz feladatok elvégzésében. A nyári táborok szervezésének és megvalósításának aktív résztvevője. Elkötelezett, kedves, nyitott, barátságos személyisége üdítően hat mind a munkatársak, mind az ügyfelek számára. Precizitása, alapossága mintaként szolgál mindannyiunk számára.

Ruskó Rita, óvodai és iskolai szociális segítő
18 éve intézményünk dolgozója. 2018 óta óvodai és iskolai szociális segítőként látja el faladatát. A kezdetektől fogva mind a mai napig elkötelezett és lelkes munkatárs, újító szellemiségben gondolkozik és dolgozik. Olyan szakember, aki a szociális szolgáltatásokat jól ismeri és képes bizonyos esetekben az intézmények problémáinak újszerű megoldására. Művészeti foglalkozásokat vezet gyerekek, szülők számára. Rita folyamatosan képezi magát és nem sajnálja az időt, energiát a tanulástól. Tudását szívesen megosztja és továbbadja, amikor az új kollégákat veszi szárnyai alá és betanításukat vállalja. Olyan elkötelezett, lelkiismeretes munkatárs, aki az egész intézmény szempontjait is szem előtt tartja. Neki köszönhető, hogy a múzeummal és a könyvtárral közös együttműködés alakult ki. Rita a nyári táborokban aktív részt vállal a programok megszervezésében, lebonyolításában. Nem véletlen, hogy kedves, nyitott, őszinte személyiségét kollégái és az iskolák is hamar megkedvelték. Munkája példaértékű.

Herczeg Ibolya, szociális asszisztens
2005 óta, 18 éve dolgozik elhivatottan az intézménynél. Feladatkörét tekintve szociális asszisztens, valamint a pénzügyi kérdések a fő asztala. Mindezek mellett sokat segít az adományszerzésben és azok kiosztásában. Sokat tesz azért, hogy az intézményben rendben menjenek a dolgok. A munkatársak sokszor nem is tudják, hogy a háttérből hogyan támogatja őket Ibolya, kiáll értük minden helyzetben, vállalva ezzel a konfliktusokat is. Ami a szívén, az a száján, de csak azért, mert hatalmas szíve van. Ezért is viseli szívén a hátrányos helyzetű családok sorsát. Az elmúlt lassan két évtized alatt rengeteg mindent megtapasztalt a szociális munka világából, méltán illeti meg, hogy tiszteletbeli szociális munkásnak fogadjuk.

Szimándl Ádám László, esetmenedzser
Ádám 2010 óta munkatársa intézménynek,  jelenleg a központ esetmenedzsere. Sokszínű személyisége, jó kedélye, tettrekészsége pozitívan hat a munkatársak körében. Kiváló szaktudása mellett, hatalmas empátiával, alázattal fordul az elesettek, a rászorultak felé és ha szükséges, határokat nem ismerő elszántsággal igyekszik előteremteni mindazokat a dolgokat, amire a családjai számára szükséges. Az ügyfelekkel, legyen az felnőtt, akár gyermek, könnyedén alakít ki jó kapcsolatot, hamar elnyeri bizalmukat és a nehéz helyzetekben igazi támaszul szolgál nekik. A végsőkig harcol a családok egyben tartásáért. Elszántsága, kitartása, szakmai tudása példaértékű. Ádám aktív szervezője és résztvevője a csapatépítő napoknak, olyan közösségi ember, aki számára fontos a csapat összetartása. A nyári táboroztatás során gyakran segít a kollégáknak a túrák megszervezésében, vezetésében. A karácsonyi gyűjtések során élen jár a támogatók felkutatásában, és aktív résztvevője az adományok kiosztásának. Lelkiismeretessége, megbízhatósága mindannyiunk számára követendő példa.

Ezután Kecskésné Sipos Andrea, a Szentendrei Gondozási Központ Intézményvezetője adta át a kitüntető elismeréseket. A díjazottak:

Becseiné Gilla Krisztina, házigondozó
Krisztina 2009 augusztusa óta dolgozik a Gondozási Központban, mint házigondozó. Feladatait pontosan, precízen végzi, munkájára igényes. Nagyon jól szót ért a gondozottakkal és a hozzátartozókkal is. A mentális betegek felé nagy türelemmel fordul. A kompetenciahatárait jól betartja. Bármely típusú segítségre szorulóhoz nyugodt szívvel ki tudjuk küldeni, hiszen tudjuk, hogy nem lesz probléma. Minden kimondott szónak súlya van számára, nagy jelenőséget tulajdonít neki és elgondolkodik rajta. Minden apró dolognak tud örülni és értékelni azt az életben.
„Az akadályok nem győzhetnek le; minden akadály azért van, hogy legyőzzük.” (Leonardo da Vinci)

Csizmadia Zoltánné, mentálhigiénés foglalkoztató
Ildikó 2008 novembere óta dolgozik az intézményben. Kezdetben önkéntesként, később társadalmi gondozóként tevékenykedett az idősek klubjában. Az intézményvezető invitálására került a szakdolgozói csapatba. Mentálhigiénés foglalkoztatóként az idősek nappali ellátásában a programokat szervezi, de munkaidőn kívül a dolgozói csapatépítő programok kitalálásában és megvalósításában is szívesen részt vesz. Az utolsó percben történő rögtönzésben is nagyon jó, mégsem látszik ekkor sem rajta az izgalom. Nem erőssége az adminisztráció és a hangoskodás, azonban ezt teljes mértékben ellensúlyozza a határtalan fantáziája, ötletei és szervezőkészsége. Bár nem szeret szerepelni, mégis fantasztikus előadásokat tart az időseknek. Abszolút rá illő idézet Victor Hugotól: “Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész.”

Kissné Pető Ilona, gondozásvezető
Ilona 2000 november óta dolgozik a Gondozási Központban gondozásvezetőként. Hatalmas türelemmel és alázattal végzi a munkáját. Pozitív kisugárzása van, mindenkiben csak a jót látja meg. A gondozónői nagyon szeretik gyakorlatiasságát, hiszen nem a karosszékből irányítja az elvégzendő feladatokat, hanem ő is minden nap gondoz kint a területen. Soha nem riad meg akár az első találkozáskor, a környezettanulmány során sem, ha azonnal segíteni kell, pl. megmutatni a családtagoknak, hogyan kell etetni, gyógyszert beadni, fürdetni, ágyban forgatni stb. Tanácsait szívesen elfogadják a gondozottak és a hozzátartozók is. Türelmes, a sokszor nehéz eseteket is jól kezeli. A frusztráltabbakat is meg tudja nyugtatni, melyre mi csodálkozó szemmel nézünk, hiszen bizonyos esetekben mi már feladtuk volna.
„Ahhoz, hogy valakinek szebbé tedd az életét, nem kell gazdagnak lenned. Elég, ha csak ott vagy, és törődsz vele.”  (ismeretlen szerző)

Konczné Zsmidzsár Anna, konyhai dolgozó
Anna több mint 40 éve a város szolgálatában áll. Korábban a főzőkonyhán dolgozott, ahonnan a Gondozási Központ kapta az ebédeket. Jó pár éve az intézmény tálalókonyháján a másik végponton, az ebédek kitálalásában, kiadagolásában segít nekünk. Igazságérzete határtalan, a konyhán nem fogad el semmi higiénés malőrt, aminek hangot is szokott adni. Biztos pontja a konyhánknak, ahonnan tudjuk, hogy pontosan, precízen jut el az ebéd az ellátottakhoz és időben. Bár nyugdíjasként dolgozik, energiája és lendületét bárki megirigyelheti, szoktuk is neki mondani.

Mivel nagyon szereti a verseket, ezért Neki Juhász Magdától hoztam egy versrészletet:

„Ha a szeretetből
olyan sok teremne,
mint a réten a fűszál,
jaj de jó is lenne.

A kis köténykémet
teleszedném véle,
és mindenkinek adnék,
aki tőlem kérne”.

Virágh Erzsébet, házigondozó
Erzsike 2003 nyara óta dolgozik az intézményben házigondozóként. Határozottan, de csendesen végzi a dolgát mindenki legnagyobb megelégedésére. Nagyon anyáskodó, mindenkinek segít, igen gyakorlatias gondolkodású kolléga. Mindig lehet rá számítani, önzetlenül felajánlja a segítségét és nemcsak a munka területén. Türelmes és mindig van egy kedves szava a gondozottjaihoz, mind a kollégáihoz, aminek a mai világban rendkívül fontos szerepe van. A gondozottak visszajelzése alapján szeretetteljesen bánik velük, és ilyen ellátást és hozzáállást kívánnak a jövőbeni ellátottaknak is. Az Erzsikének szóló idézet Böjte Csabától való: „Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annak fénye a te arcodat is ne ragyogja be.”

Végül a Városháza Humánszolgáltatási irodájának dolgozóját köszöntötték, akinek Fülöp Zsolt polgármester adta át a kitüntető elismerést.

Kokovai Szilvia
A szociális igazgatással főiskolás korában került kapcsolatban, diplomáját az Egészségügyi Főiskola szociális munkás szakán szerezte. Először a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménynél helyezkedett el, a Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján 2021 óta dolgozik népjóléti ügyintézőként. Munkakörében hamar kiváló kapcsolatot alakított ki a Képviselő-testület mellett működő szociális ügyekkel foglalkozó bizottság, valamint a munkacsoport tagjaival, a Gondozási Központ és Családsegítő munkatársaival, valamint a karitatív szervezetekkel. Nem könnyű terület, ahol dolgozik, pozitív kisugárzásával és mosolyával folyamatosan igyekszik segíteni a sok rászoruló családokat. Munkáját odafigyeléssel és határtalan empátiával, a jogszerű keretek megtartásával, ám mégis emberközpontúan, humánusan látja el. Mindenkinek megpróbál segíteni, ha ez önkormányzati segély útján nem lehetséges, akkor a városban működő karitatív szervezetek segítségét kéri a rászorultak megsegítése érdekében.

Gratulálunk a díjazottaknak!

(Fotó: Isza Ferenc / Szentendre.hu)