2018. június 19., 09:34
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A DMRV Zrt. kivitelezésében, uniós és hazai állami támogatással 2020-ra megújul az elavult szentendrei szennyvíztisztító telep. A projekt indulásáról június 14-én tartottak lakossági fórumot. 

Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése
Sajtóközlemény

A Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió illetve Magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósul meg a „Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt, amelynek köszönhetően 2020-ra megújul és korszerűbbé válik a technológiai szempontból elavult szennyvíztisztító telep. A projektet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programon belül, a KEHOP-2.2.2 pályázati konstrukció keretében, 4,917 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból a DMRV Zrt. valósítja meg.

A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme.

„Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt elszámolható összköltsége 5 175 268 813 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 4 916 505 373 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású.

A projekt nyitórendezvényét 2018. árpilis 23-án tartották a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-nél, melyet Virág László a DMRV Zrt. Vezérigazgatója nyitott meg köszöntőjével.

A kivitelezési munkák várhatóan 2020. novemberéig tartanak majd, amelyet követően a projekt lezárására 2020. december elején kerül sor.

A projektről további információkat a www.dmrvzrt.hu weboldalon érhetnek el. A projekt indításával kapcsolatos lakossági fórumot június 14-én megtartották.