2022. március 22., 22:04
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Balesetveszélyes, öreg, nagy fűzfákat kell kivágni a szentendrei Duna-parton, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén. A munkát szakértői vélemény alapján végzik, a tervek szerint március utolsó harmadában. A kivágott fák pótlásáról áprilisban gondoskodnak. A terület fejlesztésével több célú igényeknek megfelelő vegetációt alakítanak ki, a madárvilág megtartásával, kiveszetnövényfajok visszatelepítésével.

A Magyar Kikötő Zrt. 2022. március 22-tól kezdte meg a fakivágások 3. ütemét a szentendrei Duna-parti kikötőben, a területre vonatkozó szakértői jelentésben foglaltak alapján. A munkálatokat a természetvédelmi előírásokra figyelemmel március 31-ig befejezik. A kivágott fákat a jogszabályoknak megfelelően a budakalászi gátőrhöz szállítják, pótlásukról áprilisban gondoskodnak.

A Magyar Kikötő Zrt. megbízásából fakataszter készült a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Szentendre 02/3, kivett, Duna-folyam terület faállományáról. A NATURA 2000 hatálya alá tartozó ártéri területen a vonatkozó szabályozás szerint gyep- és legelőgazdálkodás folytatható, valamint szántó, vízoldali védősávot kísérő hullámtörő védelmi erdő, ligeterdő, gyér és alacsony növényzet, lehetőleg legeltetett, kiritkított erdő művelés engedélyezhető.

A terület Szentendre belvárosához közeli fekvése folytán a kikapcsolódni vágyók sétáinak kedvelt célpontja is. Az elkészült fakataszter szerint az ott lévő fák közül csak néhány egyed 1-2 évig történő megtartása lehetséges, a fejlesztés során pedig meghatározott fajokat kell alkalmazni ahhoz, hogy a vegetáció a több célú igényeknek megfeleljen.

Az ingatlanon álló fás vegetáció jelenlegi állapotában a szabadidős tevékenységre nem alkalmas, a séták könnyen balesettel végződhetnek. A fák szinte mindegyike fehér fűz (Salix alba), amely optimális körülmények közötti
életkora nem haladja meg a 100 évet, azonban a balesetmentes életkora nem éri el a 30 évet. Mivel ez a fafaj gyorsan nő, és nagyméretű, idős fákról van szó, a balesetveszély jelentős. Az érintett területen álló faegyedek kora két csoportra bontható: az idős egyedek kora 40-50 év közötti, a fiatal fák 0-4 év közötti korúak.

Az ingatlanrészt a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság mint vagyonkezelő a szomszéd területrészen már bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére bérbe adta, hogy a területen a kikapcsolódni vágyók részére a vizes sportok élvezetét biztosíthassa.

A beavatkozás során az ingatlanon olyan munkákat végeznek, amelyek a nagyvízi meder kezeléshez csatlakozva biztosítják majd az árhullámok biztonságos levezetését, valamint lehetővé teszik a balesetmentes sétákat is, lehetőleg úgy, hogy a vegetáció megfiatalításával kedvezőbb biodiverzitást is biztosítsanak.

Ezeknek a fajoknak az alkalmazásával egy olyan, a Duna-partra jellemző társulásmozaik kerül kialakításra, amely fajok nagyon ritkán találhatók már meg. A gyepszintbe pedig vissza lehet telepíteni a most hiányzó hóvirágot (Galanthus nivalis), valamint a kétlevelű csillagvirágot (Scilla bifolia) is.

A madárélet megtartása érdekében odvak kihelyezése elengedhetetlen, mivel az odvas fa a balesetveszélyes, a madarakat azonban szeretjük nézni, hallgatni, figyelni. Megfelelő odútípussal még denevéreket is vissza lehet csalogatni a területre.