2021. szeptember 20., 10:13

Szentendre város településképi rendeletének módosításáról az Önkormányzat partnerségi egyeztetést hirdet, melynek keretében szeptember 30-án lakossági fórumot tart a DMH-Barlangban. A lakosság személyes észrevételeket tehet a fórumon, illetve e-mailben és postai úton is megteheti október 8-ig.

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, a városban működő egyházakat, civil és gazdálkodó szervezeteket, hogy partnerségi egyeztetést tartunk, melynek témája a város településképi rendelete módosítási tervezetének egyeztetése.

A módosítás indokolása:
A településrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény jelentős változásokat hozott az önkormányzatok településfejlesztési, településrendezési feladataival kapcsolatban. A törvény több, mint 30 törvényt módosított, többek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (Tktv.) A változások 2021. július 1. napján léptek hatályba.

A jogszabályi harmonizáció biztosítása érdekében szükségessé vált a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet (TKR) viszonylag sürgős módosítása is.

A TKR ezen kötelező módosítása azonban alkalmat adott arra is, hogy az utolsó módosítás óta eltelt időszak alkalmazási tapasztalatait is érvényesíthessük, illetve a hatályos jogszabályokkal való ellentmondásokat kiküszöbölhessük. Ezen módosítások zöme a TKR előírásainak pontosítására irányul, de például a jelenlegi településkép-védelmi bírsággal kapcsolatos szabályozás a hatályos magasabb rendű jogszabályokkal volt ellentétes. Beépítettük a rendeletbe azt is, hogy most már minden rendeltetésmódosítást és a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő ún. rendeltetésváltozások esetében kötelező a településképi bejelentési eljárás lefolytatása. A módosítás keretében a lakossági és egyéb észrevételeknek megfelelő pontosításra, kiegészítésre is sor kerülhet.

Az elkészített módosító rendelet tervezetét egyeztetésre bocsátjuk, amely 2021. szeptember 17-től a városi honlapon megtekinthető:

TKR módosító rendelet

A tervezet jobb érthetősége érdekében a tervezett új, egységes szerkezetű rendelet-szöveget is mellékeltük, amiben áthúzással és sárga háttérrel jelöltük a törlendő szakaszokat, míg pirossal az új rendelkezéseket.

Új TKR tervezett egységes szerkezetű

A partnerségi egyeztetés keretében munkaközi tájékoztató lakossági fórumot is tartunk 2021. szeptember 30-án 17:00 órakor a Dunaparti Művelődési Ház – Barlangban, ahol lehetőségük lesz személyesen is tájékozódni, illetve a településképi rendelet módosításával kapcsolatosan személyesen észrevételeket tenni.

Lakossági fórum meghívó

Amennyiben a módosítással kapcsolatos észrevételeiket írásban szeretnék megtenni, úgy azt megtehetik postai úton (2000 Szentendre, Városház tér 3.), illetve e-mailben (foepitesz@szentendre.hu) is 2021. október 8. napjáig.

Szentendre, 2021. szeptember 16.

Fülöp Zsolt
polgármester

Partnerségi egyeztetés Szentendre város településképi rendeletének módosításáról>>

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sze 06

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
sze 06

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.