2024. február 15., 09:21

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében pályázatot hirdet anyakönyvvezető munkakör/feladatkör betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje 2024. február 25. (vasárnap).

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra),

Munkavégzés helye: Szentendre

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):

Próbaidő: 6 hónap.

Heti 1 nap home office, amelyhez a technikai feltételek biztosítottak. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 63 000,- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók. (Az illetményalap 2024. 03. 01-től várhatóan 70 000.- Ft lesz.)

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
– Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, egyéb végzettség, anyakönyvi szakvizsga

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: 2014. július 1. után szerzett gyakorlat.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  •  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • motivációs levél
  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • Adatkezelési nyilatkozat
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.25. 23:55

A pályázat benyújtásának módja: Szili Mónika részére az allas@ph.szentendre.hu e-mail címen keresztül. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 02. 29. 16:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.