2022. február 11., 17:25

2022. február 12. az ez évi országgyűlési választás kampányidőszakának kezdete. Az egyéni képviselőjelöltek ezen a napon kezdhetik meg az ajánlások gyűjtését. A Nemzeti Választási Iroda február 11-éig értesíti a választókat arról, hogy melyik szavazókörben élhetnek választási jogukkal. Eddig a napig volt lehetőség tagnak, póttagnak jelentkezni a szavazatszámláló bizottságokba.

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3-ára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.
A választópolgárok értesítését másfél hete, a január 26-án érvényes névjegyzék alapján kezdte meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI): aki legkésőbb a szavazás napját megelőző 67. napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, azt február 11. péntekig tájékoztatták a névjegyzékbe vételéről.

A Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagjait januári ülésén választotta meg Szentendre képviselő-testülete. A bizottság elnöke dr. Poprádi Zsolt ügyvéd. 1975 óta él Szentendrén, dolgozott a rendőrség, az ügyészség kötelékében, a banki szférában és az államigazgatásban. Jelenleg több mint 10 éve ügyvédként praktizál. Az utóbbi évtizedekben aktívan foglalkozik közügyekkel, több alkalommal vett részt a választási szervek munkájában, szavazatszámláló bizottsági és jelölőszervezet delegáltjaként a helyi OEVB tagjaként is. Az elnöki megbízatást megtisztelőnek tartja. Dr. Poprádi Zsoltot a választásokkal kapcsolatos aktuális tudnivalókról kérdeztük.

Ha valaki nem kapja meg az értesítőt, a helyi választási iroda vezetőjéhez, azaz a jegyzőhöz fordulhat panaszával – tájékoztatott az OEVB elnöke. Azoknak a fiataloknak is péntekig kell megkapniuk az értesítőt, akik még nem nagykorúak, de április 3-ig betöltik tizennyolcadik életévüket.

Az értesítő a címzett nevét, születési nevét, születési idejét és jelenlegi bejelentett lakcímét tartalmazza. Megtalálható benne a szavazási lehetőség pontos helye és ideje, valamint az is, hogy az illető melyik választókerületben, településen szavazhat. A szavazás alkalmával az értesítőt nem szükséges bemutatni, de a személyi igazolvány és a lakcímkártya elengedhetetlen a személyazonosság igazolásához.

Az értesítőből kiderül az is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e. A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napig kell benyújtani. Személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második napig nyújtható be a kérelem.

Aki lakóhelyétől távol szeretne szavazni, az átjelentkezésre irányuló kérelmének legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon, március 25-én 16:00 óráig kell megérkeznie a lakóhelye szerinti helyi választási irodához – emlékeztetett dr. Poprádi Zsolt.

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.

A kampányidőszak február 12-től április 3-án a szavazás befejezéséig tart.

Az ajánlásgyűjtés időszaka február 12-től február 25-ig tart. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb február 25-én 16:00 óráig lehet bejelenteni, ha legalább 500 érvényes ajánlást gyűjtött. Az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételéről az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) dönt. A jelöltek állítását a februári ülésén a képviselő-testület hagyja jóvá.

Dr. Poprádi Zsolt, az OEVB elnöke a testület megválasztására, szerepére, hatáskörére, valamint az ülések nyilvánosságára is kitért.

A választási bizottságoknak öt szintje van: Nemzeti Választási Bizottság, területi választási bizottság, országos egyéni választókerületi választási bizottság, helyi választási bizottság, szavazatszámláló bizottság. A bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, melyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása – hangsúlyozta az elnök. Ily módon a választási bizottságok hatóságok is, amelyek jogokat és kötelezettségeket állapíthatnak meg.

Fontos, hogy a bizottságok egymással nincsenek alá-fölérendeltségi viszonyban, egymást nem utasíthatják, ugyanakkor egy adott bizottság döntését szigorúan meghatározott eljárásrendben a magasabb szintű bizottság felülvizsgálhatja. Esetünkben a fenti sorrend szerinti harmadik, azaz az országos egyéni választókerületi választási bizottságról van szó. Ez a bizottság kizárólag az országgyűlési választás, országos népszavazás és az európai parlamenti választás idején működik – ismertette a bizottságok működési rendjét dr. Poprádi Zsolt.

A Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) bizottság megtartotta alakuló ülését, a tagok letették esküjüket és megválasztották a bizottság elnökét, dr. Poprádi Zsolt személyében, és helyettesét, Fülöp-Pocsai Bertát. A bizottság harmadik tagja Pfisztner Erhard László. A testület idővel ki fog bővülni az országgyűlési képviselő-jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek által delegált megbízott tagokkal.

A bizottság ülései – melyekről jegyzőkönyv készül – , és az üléseken hozott határozatok nyilvánosak. Ez utóbbi tény is a testület demokratikus, átlátható működésének garanciája – mondta az elnök.

Az ajánlóívek aláírásával kapcsolatban érdemes megfontolni a személyes adatok felhasználásának letiltását az ügyfélkapun keresztül. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) korábbi ajánlása szerint ugyanis az egyéb okból nyilvánosságra hozott személyes adatok kampánycélú felhasználása, gyűjtése nem tekinthető jogszerű adatkezelésnek.

« 2023. szeptember » loading...
h K s c p s v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
csü 28

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 28

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.
csü 28

Mozdulj, Szentendre!

szeptember 2. - szeptember 30.