2023. július 14., 09:52

Pócsmegyer Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala álláspályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében műszaki előadó munkakör/feladatkör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 24. (csütörtök).

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 32. Település, terület és vidékfejlesztési, terület üzemeltetési feladatkör
Az önkormányzati beruházások esetében közreműködés a terveztetés, műszaki ütemezés, kivitelezés terén, ellenőrzésének megszervezése. A közlekedésszervezés, útépítések, a közterületek, közutak karbantartási, felújítási tevékenységének koordinálása. Közreműködés az önkormányzat és intézményei beruházásainak műszaki jellegű megvalósítási folyamataiban, az épületek, intézmények karbantartási, felújítási, javítási feladatainak koordinálása. Hatósági ügyintézés útügyi, vízjogi, a polgármester hatáskörébe tartozó építésügyi eljárásokban, közútkezelői hozzájárulások kiadása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra)
Munkavégzés helye: Pócsmegyer

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző nyújt, a 06-26/814-850-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: műszaki előadó.
– Személyesen: Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal, Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző részére: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.
– jegyzo@pocsmegyer.hu

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28790
Intézményi iktatószám: PM/405-2/2023
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
– Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
– Középfok – szakképzettség, Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s., műszaki, agrár, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s., építészmérnöki, építőmérnöki vagy városgazdasági üzemmérnöki, település-fejlesztési, vidékfejlesztési szakképzettség
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– – Felhasználói szintű MS Office alkalmazások
– – 6 hónapos próbaidő vállalása
Járművezetői engedély kategória: B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s., építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség, magasépítő területen szerzett szakirány, településmérnöki végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.24.,  16:00
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28790
Intézményi iktatószám: PM/405-2/2023
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról a Polgármester véleményezése mellett a Jegyző dönt. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának a jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.31. 12:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: -www.pocsmegyer.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.