2016. május 6., 15:02

Az izbégi sportpálya fejlesztésével, a városi sportélet átgondoltabb szervezésével  élénkítené az egyesületi és tömegsportokat az önkormányzat. A cél, hogy a sportpályát a lakosság minél szélesebb körben használhassa, az nyitott legyen a város minden sportolni kívánó polgára számára az amatőröktől a profikig, valamint lehetőség nyíljon oktatási intézményeink számára kihelyezett testnevelésórák megtartására, továbbá városi sportversenyek lebonyolítására.

Az önkormányzat sportkoncepciójának lényege, hogy a sportolni vágyó polgárok minél szélesebb rétegeinek, valamennyi korosztályának egészséges életmódját, rendszeres fizikai aktivitását, közösségi életét segítse, ehhez stabil környezetet, átlátható feltételrendszert és lehetőségeihez mért anyagi támogatást biztosítson.

A rendszeres sporttevékenységhez alkalmas sportpályára és kiszolgálólétesítményekre, valamint ezek kiszámítható, stabil üzemeltetésére van szükség. A város két teleppel is rendelkezik: a Kőzúzó utcai és az izbégi sportlétesítmény. A korábbi gyakorlat szerint ezeket működtetésre sportegyesületeknek adta bérbe a város, a közösség érdekeit szolgáló feltételrendszer kikötésével. A városvezetés azt tűzte ki célul, hogy az egyesületi sportélet mellett ezek a létesítmények minél szélesebb kör egészséges éltemódját, sportolását szolgálják.

Ezért az önkormányzat a jövőben kiemelten támogatja óvodák, iskolák sporteseményei befogadását, és más tömegsport-rendezvények vendégül látását, ezeken professzionális szakvezetés biztosítását.

A sportélet megszervezésében és kiszélesítésében az önkormányzat számít a Szentendre Városi Sport Egyesületre és fokozottan kíván építeni az izbégi sporttelep adottságaira.

A városi sportélet felélénkítésétől a város azt várja, hogy – miközben a felnőtt és az utánpótlás korosztályok sportolási, versenyeztetési lehetőségei stabil biztosítást nyernek -megvalósuljon a sport népszerűsítése szélesebb tömegek, minden korosztály számára. Lehetőség nyíljon az intézmények számára ingyenes programok szervezésére és lebonyolítására (óvodai futball fesztiválok, általános iskolai bajnokság), ingyenes családi sportnapok szervezésére, a TAO-s pályázati lehetőségek maximális kihasználása révén az izbégi sporttelep fejlesztésére, rendszeres karbantartására, a térségi vezető szerep megszerzésére a felnőtt labdarúgásban.

A cél a felnőtt lakosság körében egészségesebb szokások kialakítása, a betegségmegelőzés, hosszabb távon pedig egy egészségesebb nemzedék nevelése, akik számára a sport a napi rutin része, személyes szükséglet és közösségformáló erő.

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.