2023. október 25., 14:58
A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága után a Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztályának tervzsűrije is megfogalmazta válaszát a városi kerékpáros nyomvonal kivitelezése során felvetődött lakossági módosítási kérésekkel kapcsolatban. Bár Fülöp Zsolt polgármester nyitott volt a lakossági kezdeményezésekre, az önkormányzat a pályázati támogatás visszafizetésének kockázatát nem vállalhatja, ezért egy-két kisebb változtatás kivételével az eredeti tervek szerint folytatódik a kivitelezés.

A támogató hatóság válaszában egyértelművé tette, hogy a módosításokat nem támogatja. Egyúttal azt közölte, hogy előzetesen hivatalos állásfoglalást nem adhat azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben vonható meg a támogatás, ha nem az eredeti műszaki tartalommal valósul meg a beruházás. A támogatás mértékének megvonása, illetve ennek megállapítása csak a megvalósulás után, a pénzügyi elszámolás során lehetséges – olvasható a tájékoztató levelükben. E mellett arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a módosításokat a támogató (Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztály) tervzsűrijével is jóvá kell hagyatni.

Október 13-án a mobilitási főosztály helyszíni bejárást tartott a Bükkös parton részben elkészült, részben tervezett kerékpáros nyomvonalon. Áttekintették a terveket, megvizsgálták a lakossági észrevételeket. Ennek alapján készült el a tervzsűri nyilatkozata.

A levél tanúsága szerint a lakossági kérések többségét nem, egy részét viszont feltételekkel támogathatónak tartják. A tervzsűri – egyebek mellett – nem támogatja a Bükkös-parton a Szegedi és a János utca közötti szakaszán az útszélesítés, a támfal és a szalagkorlát építésének elhagyását. Szintén nem tartja támogathatónak a kerékpáros nyomvonal túloldalra történő áthelyezését sem, mert ehhez két keskeny gyalogoshidat kellene megfelelő szélességűre átalakítani, ami sem a projekt befejezésének határidejébe, sem a pénzügyi keretbe nem fér bele. Bár az a koncepció, hogy a patak másik oldalán vezessék a kerékpáros nyomvonalat szintén fakivágással, a zöldfelület megbolygatásával jár, az önkormányzat az október 11-i határozatának megfelelően – a mostani, pályázati kereten kívül – felméri a patak másik oldalán vezetendő kerékpáros nyomvonal kivitelezésének lehetőségeit.

A tervzsűri részben elfogadta a lakossági kérést, így elhagyható a Szegedi utcai hídnál a sarkon álló ingatlant érintő szélesítés, illetve a RENO-matracok elhelyezése. A képviselő-testület október 11-i döntése értelmében a jelenlegi szélességben akadálymentesített rámpa kialakítására kerül sor.

A Szegedi utca és a Művész tér közötti szakaszon tehát a tervzsűri az említett kivételekkel a kiviteli terveken szereplő műszaki megoldás megvalósítását támogatja. Az érintett szakaszon a meglévő aszfaltburkolat balesetveszélyes, mert felnyomták a fák gyökerei. A meglévő burkolatszélesség nem felel meg az Útügyi Műszaki Előírásban meghatározott minimális (elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút esetén 2,75 m szélességű) értéknek, ezért a miniszterelnökség állásfoglalása szerint a megtervezett szélesítés és burkolat-felújítás nem hagyható ki a projektből.

Az önkormányzat kérte a kivitelezőt, hogy az érintett fák törzsét gotextíliával, jutazsákkal védjék, a fák gyökérzetének közelében csak kézi munkát végezzenek.

(Képeink 2023. október 24-én készültek.)