2019. szeptember 20., 10:01
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Közel 100 milliós támogatást nyert az önkormányzat az izbégi csapadékvíz-elvezetés részbeni kiépítésére. A Pénzügyminisztérium támogatásával és a város biztosította önerővel 2020-ban valósulhat meg a beruházás, mely alapot jelent a városrész úthálózatának fejlesztéséhez is.

Szentendre Város Önkormányzat pályázatot nyert Szentendre Izbég városrész részbeni csapadékvíz-elvezetésének kivitelezésére.

A 99.145.000 Ft támogatást a Pénzügyminisztérium biztosítja, a beruházás várhatóan 2020-ban kezdődik és fejeződik be.

2019. januárban Szentendre Város Önkormányzat pályázatot adott be Izbég városrész részbeni csapadékvíz elvezetésének támogatására. Szentendre Izbég városrésze folyamatos vízkárok elszenvedője. Ennek elsődleges oka a tufamálladékos, tufitos agyag talaj erősen vízérzékeny mivolta, térfogatváltozó, helyenként roskadásra hajlamos szerkezete. A helyszínen végzett szikkasztási próbák alapján a csapadékvizek ilyen módon történő kezelése nem hatékony megoldás. Az elmúlt 10 évben – forráshiány és a vizek helyben tartásának lehetetlensége miatt  –  kátyúzással, aszfaltozással, a hordalékok eltávolításával tartották karban a folyamatosan vízkároknak kitett utakat. A téli csapadékos időszak és a nyári csapadékos-száraz időszakok váltakozása egyaránt károkhoz vezetett.

A Pénzügyminisztérium által odaítélt, csaknem 100 millió forintos pályázati tamogatással a meglévő elemek felhasználásával új csapadékvíz-elvezető rendszer épül ki Izbégen.

A  beruházás részletei:

Vasvári Pál utca (Mária u. és Forgách u. közötti szakasz):

Elválasztott rendszerű, részben nyílt, részben zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a befogadóhoz vezető meglévő elvezető mederig, új meder kialakításával, a meglévő rendszer elemeinek fejlesztésével, új műtárgyak létesítésével. Helyenként a létesülő nyílt árokszakaszt fedlappal kell ellátni, a közterület út jellegének fenntartása érdekében.

Kút u. (Pásztor utca és Kisforrás u. között):

Elválasztott rendszerű, részben nyílt, részben zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a befogadóig, meder kialakítással, a meglévő műtárgyak felhasználásával, felújításával a rendszer elemeinek fejlesztésével, új műtárgyak létesítésével. A nyílt medret helyenként fedlapozni kell a kapubejárók működésének biztosítása miatt.

A csapadékvíz elvezetését célzó meder kialakítása és a csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubehajtó felületének rekonstrukciója, a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal.

Líra utca (Szentlászlói út és Pásztor u. között):

Elválasztott rendszerű, részben nyílt, részben zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a befogadóig, meder kialakítással, a meglévő műtárgyak felhasználásával, felújításával a rendszer elemeinek fejlesztésével, új műtárgyak létesítésével. Helyenként a létesülő nyílt árokszakaszt fedlappal kell ellátni, a közterület járhatóságának fenntartása érdekében, a szűk közterület és a felszín alatti közműellátottság miatt egyéb megoldás nem lehetséges.

A csapadékvíz elvezetését célzó meder kialakítása és a csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubehajtó felületének rekonstrukciója, a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal.