2023. október 3., 14:45

Idén immár negyedik alkalommal vesz részt hazánk abban a kutatásban, amely a háztartások életkörülményeinek feltárására irányul. A felmérést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre, amelyre Szentendrén 2023. október 2. és december 18. között kerül sor.

A Magyar Nemzeti Bank megbízásából a Központi Statisztikai Hivatal Szentendrén december 18-ig hajtja végre a háztartások vagyoni helyzetének, jövedelmi viszonyainak, fogyasztási és megtakarítási szokásainak feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvétel negyedik hullámát.

A 2023. október 2-tól induló terepmunka során fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel a véletlenszerű kiválasztással kijelölt címeket, akik közreműködésével december 18-ig személyes vagy telefonos válaszadásra, valamint internetes önkitöltésre van mód. A válaszadás önkéntes.

A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt benne. Az országok összehasonlítható adatai hozzájárulnak a hatékonyabb pénzügyi döntések meghozatalához.

Az interneten válaszolóknak 10 000 forintos, az interjús kikérdezésben résztvevőknek 5 000 Ft értékű vásárlási utalványt juttat el a KSH postai úton.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül bocsátjuk az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve a fenti törvényi előírásokat.

A lakosság részére hétköznapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30 óra, pénteken 8 és 14 óra között a +36 80 200 766-os (3-as almenü) ingyenes zöld számon, valamint a lakinfo@ksh.hu e-mail címen adnak további felvilágosítást.
Az adatfelvétellel kapcsolatosan a www.ksh.hu/mibolelunk internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.