2020. augusztus 3., 15:47
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Leállíttatta a Hamvas Béla utcai csatornarekonstrukciós munkákat az önkormányzat, mert a kivitelező nem rendelkezik az összes szükséges hatósági hozzájárulással. A területen a DMRV megbízásából végeznek hálózatfejlesztési munkákat, melyek miatt a nyomvonalon fákat kellett kivágni. A kivitelező a szükséges hatósági hozzájárulás hiányában, szabálytalanul kezdett a fák kivágásába, ezért bírsággal kell számolnia.

Több mint 300 folyóméteren végez hálózatfejlesztést a DMRV megbízásából a kivitelező a Hamvas Béla utcában: régi eternitcsöveket cserélnek korszerű vezetékre. A kivitelezéshez áprilisban kértek és kaptak elvi építési engedélyt. Az önkormányzat több alkalommal is jelezte a kivitelezőnek, hogy milyen további önkormányzati hatósági hozzájárulások szükségesek a munkálatok megkezdéséhez. A kivitelező azonban ezeket nem szerezte be időben, a hatósági hozzájárulások hiányában kezdte meg a munkát, ezért azt az önkormányzat 2020. augusztus 3-án, hétfőn leállíttatta és ismét felszólította a kivitelezőt a szükséges hozzájárulások beszerzésére.

A kivitelezési munkákról július 28-án adott hírt először az önkormányzat (https://szentendre.hu/csatornarekonstrukcio-a-hamvas-b-utcaban/). Az önkormányzat csak a fakivágási hozzájárulás, valamint az az alapján kiadott fapótlási előírás birtokában tud előzetes lakossági tájékoztatást adni a kivágni és pótolni szükséges fák pontos mennyiségéről.

A mulasztás miatt az önkormányzat a kivágott fák zöldfelületi értéke alapján hatósági bírságot szab ki a kivitelezőre.

A fák kivágása azonban mindenképp elkerülhetetlen lenne a vezeték rekonstrukciójához, mivel azok a nyomvonalon álltak. A kivágott fák pótlására az önkormányzat a kivágott fák körkerületének megfelelő fapótlást ír elő.