2022. március 25., 21:37
A halaszthatatlan ügyek miatt péntek reggelre összehívott rendkívüli testületi ülésen a jelenlévő fideszes képviselők tiltakoztak az ellen, hogy napirendre vegye a testület az önkormányzatok önállóságát és finanszírozási lehetőségeinek bővítését javasló MÖSZ előterjesztést. Majd miután ez nem sikerült, a napirend tárgyalásakor kivonultak a teremből, pedig még fontos ügyekben kellett dönteni a képviselőknek. A pályázatok beadásához, illetve egyéb ügyekhez szükséges döntések nélkülük is megszülettek.

A februári testületi ülés óta felhalmozódott, halasztást nem tűrő ügyek miatt Fülöp Zsolt polgármester rendkívüli testületi ülést hívott össze március 25-én, ahol pályázatokról és egyéb ügyekről döntöttek a képviselők.

A békésen indult ülés gyorsan feszültté vált, amikor a kompenzációs listán bejutott fideszes képviselők már a napirendről is le akarták vetetni „A Magyar Önkormányzatok Szövetsége önkormányzati programjának támogatása” című előterjesztést. Ennek lényege, hogy bármilyen kormány is alakul az április választást követően, a magyar önkormányzatiság életben tartása érdekében jelentősen át kell alakítani az önkormányzatok működési és finanszírozási modelljét.

Vízió vagy szükségszerűség – Kivonulnak a fideszes képviselők

Laárné Szaniszló Éva, a Fidesz–KDNP képviselője a napirend elfogadását követően ügyrendi javaslatként azt szorgalmazta, hogy mégis vegyék le a MÖSZ javaslatának támogatásáról szóló előterjesztést a napirendről. Mint fogalmazott: „hiszen egy olyan vízióról beszélünk, ami még nem következett be, tehát gyakorlatilag ez a kormányváltásról szól, hogy önöknek, illetve a Magyar Önkormányzati Szövet…, tehát a MÖSZ-nek milyen tervei vannak, tehát vizionálnak egy olyan, olyan dolgot, ami még nem következett be. Úgyhogy én javaslom ennek a napirendi pontnak a teljes levételét, majd tárgyaljuk meg akkor…” Itt az érvelése a hangfelvétel szerint félbeszakadt, és Fülöp Zsolt polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. Ezen nyolcan szavaztak a fideszes javaslat ellen, és ketten annak elfogadása mellett, így maradt a napirenden a MÖSZ-szel kapcsolatos előterjesztés.

A napirend vitája előtt a Fidesz két jelenlévő képviselője, Laárné Szaniszló Éva és Boda Anikó elhagyta az üléstermet, és a későbbi három napirendi pont tárgyalására sem tértek vissza.

Szűcs Katalin képviselő reményét fejezte ki, hogy a két képviselő félreértette az előterjesztést. Bár az elhangzottakat szerinte úgy is lehet értelmezni, hogy a MÖSZ tíz pontjáról csak akkor kellene tárgyalni, ha a következő kormányt nem a jelenlegi kormánypártok alakítanák. Ergo úgy tűnik, mintha az ülésről kivonult képviselők elégedettek lennének a jelenlegi rendszerrel. Hangsúlyozta, bármilyen kormány is lesz a választást követően, a javaslatokat fenntartják. Elemi érdekük az önkormányzatoknak, hogy a 10 pontban megfogalmazottakról tárgyaljanak a következő kormánnyal, bármelyik párt is lesz annak vezető ereje.

Fülöp Zsolt polgármester azt hangsúlyozta, a MÖSZ azért állította össze a tíz pontot, mert elengedhetetlen az önkormányzatok finanszírozásának és hatásköreinek újragondolása. Példaként említette az építéshatósági jogkör elvonását, amely Szentendre esetében kiemelten fontos, hiszen annak hiányában nem képes megóvni a városképet az önkormányzat. Hozzátette, nemcsak az ellenzéki, a kormánypárti vezetésű önkormányzatok is szenvednek abban a présben, amelyben most működnek a helyhatóságok. A kötelező feladatok és a hozzárendelt állami finanszírozás köszönő viszonyban sincsenek egymással. Kiemelte, a MÖSZ mindkét kormányfőjelöltnek elküldte a tíz pontot azzal az üzenettel, hogy a választásokat követően üljenek le, és közösen dolgozzák ki az új önkormányzati működési modellt. Hozzátette, a tíz pont elfogadása 672 millió plusz bevételt jelentene Szentendre számára az idén, a hosszú távon fenntartható önkormányzati működési modellről viszont tárgyalni kellene minden érdekelt fél bevonásával.

Helyes Imre képviselő arról beszélt, hogy semmiféle jogi akadálya nincs a testületi álláspont kialakításának, illetve hogy a szentendrei képviselőket nem kinevezték, hanem a szentendreiek választották meg, és ezért az ő érdekeiket kell képviselniük. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a törvény ugyan előírja a kormány és az önkormányzati érdekvédelmi szervezetek egyeztetését, illetve hogy tudomása szerint ez a fórum évek óta a veszélyhelyzetre való hivatkozással nem működik. Ezért is tartja furcsának, hogy vannak képviselők, akik lesöprik a javaslatot, és a kormánytól függő önkormányzat szemszögéből szemlélik a kérdést, amelyben előfordulhat, hogy felső utasítás alapján lehet megközelíteni valamely konkrét kérdést.

Kötelességünk kiállni az önkormányzatok önállósága mellett

Magyar Judit alpolgármester szerint nem feladata, hanem kötelessége kiállni minden képviselőnek az évtizedek alatt eltorzult önkormányzati rendszer helyreállítása mellett.

Pilis Dániel alpolgármester szerint sem szabad szó nélkül elmenni az önkormányzati hatáskörök megnyirbálása és a források elvonása mellett. Igazságosabb adómegosztásra lenne szükség a központi költségvetés és az önkormányzatok között. A fideszes képviselők mostani viselkedése magáért beszél: ebben az ügyben is elzárkóznak bármiféle együttműködéstől. Lehet, hogy ez az álláspont képviseli az éppen regnáló hatalom érdekét, de az önkormányzatét biztosan nem.

Pál Gábor képviselő szerint az előterjesztésben megfogalmazottnál még keményebb fellépésre lenne szükség, például visszavezetni azt a rendszert, amikor még a személyi jövedelemadó egy része is az önkormányzatoknál maradt. Hozzátette, helyben hasznosuljon a helyben élők által befizetett adó, mert nem szabad az az önkormányzat, amelynek nincs ereje és lehetősége a helyi ügyekben valódi döntést hozni.

Lang András képviselő hangsúlyozta, olyan országban szeretne élni, ahol kiszámíthatóan jár minden önkormányzatnak, illetve állami szervezetnek a működéséhez szükséges forrás. A helyben élők érdekeit csak akkor tudja bárki is képviselni, ha biztosan számíthat ezekre a forrásokra. A jelenlegi rendszer egyre jobban hasonlít az egykori tanácsrendszerre, amelynek fennmaradása nem érdeke az itt élőknek.

Drávucz Zsolt képviselő szerint az előterjesztés arról szól, hogy alá- vagy mellérendelt viszony van-e az önkormányzatok és a központi kormányzat között. Jelenleg alárendelt ez a viszony, „ezért kutya kötelességünk képviselni a MÖSZ álláspontját”.

A szavazáskor a még jelenlévő nyolc képviselő mindegyike megszavazta az előterjesztést.

A testület döntött arról is, hogy az önkormányzat megadja tulajdonosi hozzájárulását a Kőzúzó utcai sporttelep és az Izbégi sporttelep fejlesztésére a Dunakanyar SE által beadott pályázathoz. Annak megvalósulása esetén fedett műfüves pálya létesülhet, megújulhat az élő- és műfüves nagypálya csakúgy, mint a műfüves pálya világítása. Az Izbégi úti sportpálya esetében megújulna a kerítés és az élőfüves pálya, létesülne egy új, kis műfüves pálya, továbbá pályavilágítás épülne ki az élőfüves pályához. Miután TAO-s pályázatról van szó, annak teljes összegét állja a kiíró, így az önkormányzatnak a fejlesztések egyetlen fillérjébe sem kerülnek.

Le kell bontani a sporttelep öltözőjét

A napirendi ponttal kapcsolatosan Pilis Dániel alpolgármester elmondta, az új bérlő felmérte a sporttelepek állapotát, és visszaigazolódott az az önkormányzati álláspont, hogy az Izbégi sporttelep minden elemét – nagy füves pálya, kis műfüves pálya, kerítés, öntözőrendszer, öltözőépület – fel kell újítani. A szakemberek szerint az öltöző épülete annyira rossz állapotban van, hogy nagy eséllyel el kell azt bontani, és újat építeni helyette. Vagyis beigazolódott az, hogy jól látta az önkormányzat, az előző öt évben az épület megmentése érdekében tett kísérletek sikertelenek voltak. „Remélem, hogy végre egy olyan bérlője lesz a pályának, aki ezt felújítja és megfelelő színvonalon karban is fogja tartani” – mondta az alpolgármester

A Paprikabíró utcai parkolóval, pontosabban az ott található két önkormányzati ingatlan hasznosításával kapcsolatos pályázat ügyében is döntöttek a képviselők. A nagy parkolóba érkeznek és ott parkolnak a Szentendrére látogatókat szállító turistabuszok és személyautók. Ezért fontos szempont, hogy a nagy személyforgalomra való tekintettel nyilvános közmosdó is nyíljon az épület hasznosítása során. Az önkormányzat számára ez esetben is fontos, hogy mindenki számára nyitottak legyenek az ilyen jellegű lehetőségek, ezért határozott pályáztatás mellett, és nem saját hatáskörben döntött az épületek hasznosításáról.

A folyamatosan emelkedő építőanyagárak miatt veszélybe kerül a legtöbb fejlesztés finanszírozhatósága. A MűvészetMalom felújításával kapcsolatosan is ilyen finanszírozási probléma merült fel. A Ferenczy Múzeumi Centrum 224 millió forint támogatást kap az EMMI-től a a MűvészetMalom felújításához, a rendezvényterem és a múzeumpedagógiai tér kialakításához. Az intézmény költségvetésében a beruházáshoz szükséges 36 millió forintos önrész benne van, de az az építőanyagok drágulása miatt nem elegendő a beruházáshoz, ezért a mostani ülésen 87 millió forint pótlólagos forrás biztosításáról döntött a testület.

A tervezett beruházás lehetővé teszi, hogy az épület földszintjén olyan többcélú rendezvényterem működjön, amely igazi közösségi térként várja majd a látogatókat: helyet ad pódiumbeszélgetéseknek, művészeti, helytörténeti és régészeti tematikájú konferenciáknak, szakmai előadásoknak, irodalmi felolvasóesteknek, kamarakoncerteknek, de itt kap helyet a múzeumpedagógiai foglalkoztató is.

Ugyancsak döntés született arról, hogy a testület plusz forrást biztosít a tavalyi városrészi költségvetés keretében a lakosság által megszavazott Vasúti villasor forgalomtechnikai beruházásaihoz. Az előzetes árajánlatokról ugyanis kiderült, hogy két hónapnál tovább nem tudják a pályázók tartani az árakat a folyamatos áremelkedések miatt. Így az eredetileg megszavazott 4,4 millió forintot 2,25 millió forinttal kiegészíti az önkormányzat. A tervezett beruházás során bővítik a 30 kilométeres sebességkorlátozási zónát, egyirányúsítanak utcákat és egyenrangú útkereszteződéseket alakítanak ki, illetve az Acél utcában két forgalomlassító küszöböt – fekvőrendőrt – telepítenek.

Végül a testület jogszabályváltozás miatt módosította a Gondozási Központ alapító okiratát is, illetve döntött arról, hogy elindítja az Izbégi csapadékvíz-elvezetés kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást.

« 2023. október » loading...
h K s c p s v
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
ked 03

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 03

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.