2021. május 18., 18:52

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal főépítészi koordinátori pályázatot hirdet. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 28.

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Főépítészi Kabinet főépítészi koordinátor munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés az önkormányzat főépítészi feladataiban és azok előkészítésében. Településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök készíttetésének koordinálása. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készíttetésének koordinálása. A településrendezési eszközökben és a településképi rendeletben foglaltakról adatszolgáltatás, tájékoztatás, szakmai konzultáció lebonyolítása. Helyi építészeti örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Településképi bejelentési, -véleményezési és -kötelezési ügyekben döntések előkészítése, ezekkel összefüggő iratkezelési, nyilvántartási feladatok ellátása. Szabályozási tervek előkészítése, adatszolgáltatás. Helyi Építési Szabályzathoz kapcsolódó kisajátítási, kártalanítási ill. peres ügyek szakmai feladatainak ellátása Együttműködés az önkormányzati beruházások engedélyeztetésében az illetékes szervezeti egységekkel. A Helyi Építési Szabályzathoz kapcsolódó önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok ellátása. Előterjesztések készítése a Képviselő-testület számára.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 52.000,- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.            

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, felsőfokú végzettség: építész-, építőmérnök, magasépítő üzemmérnöki, műemlékvédelmi szakmérnök vagy településmérnök (vagy ezzel egyenértékű városgazdasági üzemmérnök) végzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,,
 •       a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű,
 •       kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatási alap és szakvizsga megléte
 •       építéshatósági területen, főépítészi irodán, közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 •       településtervezésben szerzett szakmai tapasztalat, tervezési vagy szakértői jogosultság
 •       ÉTDR rendszer felhasználói ismerete
 •       feladatkörhöz kapcsolódó építési, településfejlesztési, ingatlan-nyilvántartási jogszabályok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 •       motivációs levél
 •       iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 •       nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Mónika nyújt, a 06/26-785-066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Szili Mónika részére a allas@ph.szentendre.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

« 2023. november » loading...
h K s c p s v
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
ked 28

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 28

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.