2022. április 12., 22:39

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár  pályázatot hirdet általános igazgatóhelyettes munkakör betöltésére, teljes munkaidős munkaviszonyban, rugalmas munkarend mellett. A pályázatokat 2022. április 22-ig lehet benyújtani.

A jogviszony időtartama határozatlan idejű munkaviszony, határozott idejű vezetői kinevezéssel. Az igazgatóhelyettesi munkakör betöltése 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig, 5 év határozott időre szól, új jogviszony létesítése esetén három hónap próbaidő kikötése mellett.

A munkavégzés helye: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • gondoskodik az intézmény általános munkájához kapcsolódó feladatellátás zavartalan működéséről
 • részt vesz a szakmai koncepciók, fejlesztési stratégiák kidolgozásában
 • rész vesz az éves beszámoló, munkaterv előkészítésében és megírásában
 • gondoskodik a szakmai szabályzatok, útmutatók előkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról
 • képviseli az intézményt a szakmai szervezetek előtt
 • szervezi a könyvtár statisztikai adatszolgáltatásának teljesítését
 • részt vesz az intézmény pályázatainak előkészítésében, megírásában, a sikeres pályázatok megvalósításában, és a hozzájuk tartozó szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítésében
 •  javaslatot tesz szakmai programok tematikájára, a dolgozók kötelező szakmai továbbképzésének irányára

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
 • KER (Közös Európai Keretrendszer) szerinti B2 szintet elérő aktív angol nyelvismeret
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában a pályázó a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az igazoló okiratot bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.) Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és ezt okirattal igazolja
 • egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  vezetői gyakorlat
 •  végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, melynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, projektekben való részvétel igazolásával

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs képesség
 • önálló munkavégzés
 • precizitás, pontosság
 • kiváló alkalmazkodó és együttműködési készség
 • gyors és önálló problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, nyelvismeretet, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • ha van, akkor a kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatása vagy projektben való részvétel igazolása
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének igazolása vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzést a munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevő személyek azt megismerhessék
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti kötelezettségnek eleget tesz és nem áll fenn vele szemben az e törvényben meghatározott tilalom
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani
 • bérezési igény megjelölése

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 22.
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja 2022. június 1.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, a pongracz.katalin@pmk.hu címre történő megküldésével.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pongrácz Katalin, módszertani és hálózati igazgatóhelyettes nyújt a 06-70-311-6452-es telefonszámon vagy a pongracz.katalin@pmk.hu e-mail címen.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
szo 13

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 13

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
szo 13

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
szo 13
szo 13

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
szo 13
szo 13
szo 13

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
szo 13

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
vas 14
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26